Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 56-ПВР/НС
София, 18.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 125 /сто двадесет и пет/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Младост“ и утвърждаване списъците с резервните членове

 

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Младост“ с вх. № 94/13.10.2021 г. за назначаване съставите на 125 /сто двадесет и пет/ броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете  и местата в ръководството, също като определеното в решението на РИК 23, като същото е както следва: общ брой членове ПП „Има такъв народ“ – 190 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 185 бр. членове , КП „БСП за България“ – 125 бр. членове, КП„Демократична България – обединение“– 125 бр. членове, ПП „ДПС“ – 125 бр. членове, КП „коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ – 125 бр. членове , като в това число ръководство: ПП „Има такъв народ“ – 102 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“– 99 бр. членове, , КП „БСП за България“ – 56 бр. членове, КП „Демократична България – обединение“ – 53 бр. членове, ПП „ДПС“ – 45 бр. членове, КП „Изправи се! Мутри вън!“ – 20 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 644-ПВР/НС/29.09.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ

1.Назначава съставите на 125 /сто двадесет и пет/ СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234615001

Председател

Мария Анатолиева Петкова

 

234615001

Зам. председател

Петър Серафимов Атанасов

 

234615001

Секретар

Илиян Юлиянов Александров

 

234615001

Член

Жорж Иванов Франков

 

234615001

Член

Сами Антоанетов Тодоров

 

234615001

Член

Николай Михайлов Николов

 

234615001

Член

Иванка Иванова Тодоринчева

 

234615002

Председател

Валентин Георгиев Петков

 

234615002

Зам. председател

Теодор Григоров Атанасов

 

234615002

Секретар

Мирослав Красимиров Маринополски

 

234615002

Член

Захарина Петкова Григорова

 

234615002

Член

Милена Ясенова Кънева

 

234615002

Член

Сашка Димитрова Франкова

 

234615002

Член

Петя Вичева Асенова

 

234615003

Председател

Елка Владимирова Кънева

 

234615003

Зам. председател

Георги Христов Камеков

 

234615003

Секретар

Мадлена Николаева Николова

 

234615003

Член

Марина Маринова Маринова

 

234615003

Член

Димитър Георгиев Коюв

 

234615003

Член

Милена Тодорова Дикова

 

234615003

Член

Мария Миленова Йорданова

 

234615004

Председател

Милена Петкова Арнаудова

 

234615004

Зам. председател

Александра Иванова Куцидимова

 

234615004

Секретар

Лиляна Валериева Василева

 

234615004

Член

Марин Георгиев Димитров

 

234615004

Член

Красимир Ценков Горанов

 

234615004

Член

Антоанета Томова Кръстева

 

234615004

Член

Галина Георгиева Арабаджиева

 

234615005

Председател

Албена Николова Тарапанова

 

234615005

Зам. председател

Силвия Иванова Пухтова

 

234615005

Секретар

Мариан Ивайлов Махайлов

 

234615005

Член

Десислава Владиславова Цанова

 

234615005

Член

Боряна Димитрова Хрисимова

 

234615005

Член

Филип Николаев Димитров

 

234615005

Член

Георги Радков Димитров

 

234615006

Председател

Флор Сами Поликар-Петкова

 

234615006

Зам. председател

Габриела Василева Николова

 

234615006

Секретар

Маргарита Михайлова Зъбова

 

234615006

Член

Екатерина Маркова Димитрова

 

234615006

Член

Николай Георгиев Арабаджиев

 

234615006

Член

Юлиян Илиев Попов

 

234615006

Член

Полина Емануилова Капитанска

 

234615007

Председател

Тодорка Стойова Мирчева

 

234615007

Зам. председател

Цветанка Конова Горанова

 

234615007

Секретар

Александър Илиев Илиевски

 

234615007

Член

Николай Манолов Радков

 

234615007

Член

Доротея Малинова Кирилова

 

234615007

Член

Мария Славчева Костадинова

 

234615007

Член

Александра Марианова Василева

 

234615008

Председател

Стефка Димитрова Чолакис

 

234615008

Зам. председател

Спаска Петрова Григорова

 

234615008

Секретар

Светлана Станева Каназирева

 

234615008

Член

Надка Георгиева Стаменкова

 

234615008

Член

Божидара Кирилова Тодорова

 

234615008

Член

Юри Александров Гергинов

 

234615008

Член

Катерина Вангелова Станчева

 

234615009

Председател

Ивайло Кръстев Кръстев

 

234615009

Зам. председател

Андрей Митков Петров

 

234615009

Секретар

Диян Ненков Иванов

 

234615009

Член

Еленка Стоилова Цветанова

 

234615009

Член

Румяна Илкова Панева

 

234615009

Член

Людмила Владимирова Петрунова

 

234615009

Член

Бистра Георгиева Карабашева

 

234615010

Председател

Рени Любенова Велинова-Добрианова

 

234615010

Зам. председател

Гергана Йорданова Костуркова

 

234615010

Секретар

Иванка Кръстева Стаменова

 

234615010

Член

Евгений Димитров Минчев

 

234615010

Член

Даниел Христов Нишков

 

234615010

Член

Петя Петрова Крачунова

 

234615010

Член

Георги Стефанов Георгиев

 

234615011

Председател

Ния Теодорова Николова

 

234615011

Зам. председател

Даниела Кирова Кирилова

 

234615011

Секретар

Данаил Стефанов Николов

 

234615011

Член

Венцислав Александров Тошев

 

234615011

Член

Георги Димитров Георгиев

 

234615011

Член

Аксиния Цветомирова Семова

 

234615011

Член

Мина Нурфет Алиоски

 

234615012

Председател

Маринка Димитрова Меразова

 

234615012

Зам. председател

Борислав Кирилов Бориславов

 

234615012

Секретар

Христо Тошков Христов

 

234615012

Член

Йордан Желев Иванов

 

234615012

Член

Иван Петков Николов

 

234615012

Член

Йордан Пламенов Мирославов

 

234615012

Член

Николай Димитров Костенски

 

234615013

Председател

Йордан Атанасов Йорданов

 

234615013

Зам. председател

Гергана Красимирова Маринополска

 

234615013

Секретар

Никола Цветанов Николов

 

234615013

Член

Иван Ангелов Божков

 

234615013

Член

Андрея Ивайлова Иванова

 

234615013

Член

Милена Здравкова Харизанова

 

234615013

Член

Анна Иванова Аргирова

 

234615014

Председател

Илияна Борисова Ангелова

 

234615014

Зам. председател

Габриела Цветанова Лозанова

 

234615014

Секретар

Борис Алексиев Алексиев

 

234615014

Член

Християн Бориславов Борисов

 

234615014

Член

Светослав Димитров Костов

 

234615014

Член

Венелин Венелинов Дерибеев

 

234615014

Член

Елена Христова Николова

 

234615015

Председател

Елена Атанасова Стоянова

 

234615015

Зам. председател

Васил Мишо Микулаш

 

234615015

Секретар

Васил Теодосиев Димитров

 

234615015

Член

Александра Руменова Арарска

 

234615015

Член

Вера Олегова Степанова

 

234615015

Член

Петър Николов Павлов

 

234615015

Член

Теодор Николаев Николов

 

234615016

Председател

Мария Костадинова Георгиева

 

234615016

Зам. председател

Христина Методиева Йорданова

 

234615016

Секретар

Славка Христова Гигова

 

234615016

Член

Александрина Йорданова Богомилова

 

234615016

Член

Михаела Емилова Киликчийска

 

234615016

Член

Дона Георгиева Георгиева

 

234615016

Член

Елена Рафаилова Петкова

 

234615017

Председател

Росица Николаева Николаева

 

234615017

Зам. председател

Еми Иванова Тонева

 

234615017

Секретар

Емилия Стойчева Георгиева

 

234615017

Член

Мира Велимирова Арнаудова

 

234615017

Член

Теодора Петрова Павлова

 

234615017

Член

Чавдар Костадинов Спасов

 

234615017

Член

Снежина Генадиева Милева

 

234615018

Председател

Тодор Петров Гигов

 

234615018

Зам. председател

Васил Христов Михайлов

 

234615018

Секретар

Милена Светозарова Илиева

 

234615018

Член

Иво Тодоров Михайлов

 

234615018

Член

Ивелина Красимирова Йолова

 

234615018

Член

Коста Живков Василев

 

234615018

Член

Атанаска Славейкова Енчева

 

234615019

Председател

Михаил Георгиев Георгиев

 

234615019

Зам. председател

Алекс Емил Сенкишев

 

234615019

Секретар

Андон Янев Божанин

 

234615019

Член

Адриана Петрова Бръснарова

 

234615019

Член

Евгения Величкова Величкова

 

234615019

Член

Божидар Неделчев Бърдаров

 

234615019

Член

Ирена Генчева Григорова

 

234615020

Председател

Евгени Гаврилов Пихуров

 

234615020

Зам. председател

Любомир Трифонов Статков

 

234615020

Секретар

Мария-Магдалина Калинова Халаджова

 

234615020

Член

Тинка Стайкова Цветанова

 

234615020

Член

Клавдия Захариева Петрова

 

234615020

Член

Кристина Иванова Трайкова

 

234615020

Член

Цветанка Младенова Бръснарова

 

234615021

Председател

Славина Николаева Николова

 

234615021

Зам. председател

Елисавета Илиева Пенчева

 

234615021

Секретар

Екатерина Ангелова Велчева

 

234615021

Член

Глория Калоянова Курдоманова

 

234615021

Член

Кристиян Петев Арсенов

 

234615021

Член

Александър Валентинов Костов

 

234615021

Член

Биляна Христова Трайкова

 

234615022

Председател

Маргарита Георгиева Костова

 

234615022

Зам. председател

Еми Ангелова Асенова

 

234615022

Секретар

Стефка Василева Милованова

 

234615022

Член

Георги Иванов Кузмев

 

234615022

Член

Виктория Николова Николова

 

234615022

Член

Евелина Кирилова Сергиева

 

234615022

Член

Петър Станимиров Сотиров

 

234615023

Председател

Валерия Стоилова Стоилова

 

234615023

Зам. председател

Маргарита Стефанова Димитрова

 

234615023

Секретар

Татяна Благоева Попова

 

234615023

Член

Георги Димитров Яшов

 

234615023

Член

Миряна Радостинова Русева

 

234615023

Член

Йорданка Василева Павлова

 

234615023

Член

Анелия Иванова Петрова

 

234615024

Председател

Радослав Митков Милушев

 

234615024

Зам. председател

Еми Иванова Александроа

 

234615024

Секретар

Рени Петкова Първанова

 

234615024

Член

Иван Николаев Харибин

 

234615024

Член

Симеон Симеонов Бонев

 

234615024

Член

Елеонора Вадилева Абрашева-Яшова

 

234615024

Член

Теменужка Станчова Георгиева

 

234615025

Председател

Десислава Теодорова Хубанова

 

234615025

Зам. председател

Десислава Илиева Мангърова-Тончева

 

234615025

Секретар

Цветелин Руменов Петров

 

234615025

Член

Петър Даниелов Бръснаров

 

234615025

Член

Димитър Минчев Славейков

 

234615025

Член

Венцислав Николов Николов

 

234615025

Член

Пепи Янкова Янкова

 

234615026

Председател

Нинослав Василев Арбалийски

 

234615026

Зам. председател

Райна Христова Мораскалиева

 

234615026

Секретар

Десислава Иванова Граматикова

 

234615026

Член

Анита Венциславова Николова

 

234615026

Член

Димитър Георгие Яшов

 

234615026

Член

Радка Ангелова Арабаджиева-Петрова

 

234615026

Член

Мария Маринова Юнакова

 

234615027

Председател

Цвета Павлова Йовева

 

234615027

Зам. председател

Кристиян Николаев Нинов

 

234615027

Секретар

Габриела Любомирова Василева

 

234615027

Член

Румен Неделчев Илиев

 

234615027

Член

Христо Троев Троев

 

234615027

Член

Ивелина Николаева Иванова-Айранова

 

234615027

Член

Пепа Буйнова Спасова

 

234615028

Председател

Мая Костова Атанасова

 

234615028

Зам. председател

Елена Георгиева Василева

 

234615028

Секретар

Росица Динева Христоскова

 

234615028

Член

Виктор Костов Зидаров

 

234615028

Член

Лилия Петрова Иванова

 

234615028

Член

Божидар Недков Мирчев

 

234615028

Член

Спаска Тихомирова Шунина

 

234615029

Председател

Николай Василев Михайлов

 

234615029

Зам. председател

Гергана Василева Овчарова

 

234615029

Секретар

Дарина Борисова Златарева

 

234615029

Член

Стоян Атанасов Атанасов

 

234615029

Член

Любов Сергеева Атемин

 

234615029

Член

Димитър Красимиров Манолов

 

234615029

Член

Оливера Борисова Москова

 

234615030

Председател

Васил Владимиров Стоименов

 

234615030

Зам. председател

Лазар Петров Стойчев

 

234615030

Секретар

Нина Славова Курдоманова

 

234615030

Член

Димитър Василев Димитров

 

234615030

Член

Тончо Демирев Живков

 

234615030

Член

Димитрина Владимирова Дамянова

 

234615030

Член

Емили Димитрова Спасова

 

234615031

Председател

Елена Пенчева Христова

 

234615031

Зам. председател

Илиян Лъчезаров Попов

 

234615031

Секретар

Мариана Стойнева Герджикова

 

234615031

Член

Теодор Йорданов Дяков

 

234615031

Член

Валентина Димитрова Гергинова

 

234615031

Член

Божана Юлиянова Христова

 

234615031

Член

Диляна Ангелова Георгиева

 

234615032

Председател

Ивайло Гетов Гечев

 

234615032

Зам. председател

Илиана Петкова Симеонова

 

234615032

Секретар

Александър Огнянов Аврамов

 

234615032

Член

Ангел Стойчев Гергинов

 

234615032

Член

Александър Грозданов Грозев

 

234615032

Член

Радослав Фьодоров Панов

 

234615032

Член

Вероника Валентинова Младеова

 

234615033

Председател

Мария Христова Маринополска

 

234615033

Зам. председател

Стефан Стефанов Терзиев

 

234615033

Секретар

Любен Бойчев Темелакиев

 

234615033

Член

Георги Савов Георгиев

 

234615033

Член

Гинка Атанасова Благоева

 

234615033

Член

Елисавета Методиева Вайсилова

 

234615033

Член

Ева Иванова Христова

 

234615034

Председател

Мария Мартинова Дикова

 

234615034

Зам. председател

Мария Петрова Гардакова

 

234615034

Секретар

Иван Серафимов Тодоров

 

234615034

Член

Стайко Димитров Ганчев

 

234615034

Член

Даниел Иванов Христосков

 

234615034

Член

Моника Йорданова Петрова

 

234615034

Член

Габриела Пенчева Пенчева

 

234615035

Председател

Николай Любомиров Трайков

 

234615035

Зам. председател

Полина Стоянова Тодорова

 

234615035

Секретар

Даниела Василева Димитрова

 

234615035

Член

Зоя Александрова Владимирова

 

234615035

Член

Цветан Петров Ценов

 

234615035

Член

Анна Иванова Христова

 

234615035

Член

Борис Николаев Кондев

 

234615036

Председател

Диана Констанинова Иванова

 

234615036

Зам. председател

Антония Бориславова Скендерова

 

234615036

Секретар

Павел Рафаилов Златаров

 

234615036

Член

Даниела Викторова Пенева

 

234615036

Член

Ася Крумчева Христова

 

234615036

Член

Ася Николаева Попова

 

234615036

Член

Венцислав Андонов Андонов

 

234615037

Председател

Зорница Димитрова Джони

 

234615037

Зам. председател

Лилия Александрова Мутафчиева - Желева

 

234615037

Секретар

Силвия Павлова Готева

 

234615037

Член

Филип Анибал Радичев

 

234615037

Член

Павлина Донкова Дамова

 

234615037

Член

Надя Хасан Хасан

 

234615037

Член

Иван Петров Кирчев

 

234615038

Председател

Петрунка Борисова Стефчева

 

234615038

Зам. председател

Роза Кирилова Иванова

 

234615038

Секретар

Виктор Гаврилов Гогин

 

234615038

Член

Иван Панчев Киряков

 

234615038

Член

Кристина Кирилова Стоянова

 

234615038

Член

Петя Красимирова Петкова

 

234615038

Член

Диана Александрова Иванова

 

234615039

Председател

Йоланта Юриева Мишовска

 

234615039

Зам. председател

Радослав Викторов Гогин

 

234615039

Секретар

Пенчо Стойнов Кехаяминчев

 

234615039

Член

Галя Иванова Иванова

 

234615039

Член

Мария Иванова Белчева

 

234615039

Член

Елизабета Иванова Чунчерова

 

234615039

Член

Красимира Николова Кръстева-Богоева

 

234615040

Председател

Мартин Константинов Костов

 

234615040

Зам. председател

Кристина Георгиева Иванова

 

234615040

Секретар

Елена Василева Неделчева

 

234615040

Член

Илияна-Мари Иванова Илиева

 

234615040

Член

Силвия Христова Моравска

 

234615040

Член

Лило Петров Дочев

 

234615040

Член

Катрин Борисова Атанасова

 

234615041

Председател

Красимир Веселинов Красенов

 

234615041

Зам. председател

Габриела Цветанова Теодосиева

 

234615041

Секретар

Александра Николаева Нинова

 

234615041

Член

Искра Тенева Бояджиева

 

234615041

Член

Момчил Пенков Лисичков

 

234615041

Член

Светослав Димитров Христов

 

234615041

Член

Петрана Бонева Атанасова

 

234615042

Председател

Антония Иванова Костадинова-Яръмова

 

234615042

Зам. председател

Ренета Николова Стоянова

 

234615042

Секретар

Любомир Асенов Топалски

 

234615042

Член

Даниел Александров Айранов

 

234615042

Член

Серафим Тимотеев Футеков

 

234615042

Член

Димка Сергеева Терзиева

 

234615042

Член

Мирослав Илиев Илиев

 

234615043

Председател

Геновева Георгиева Титева

 

234615043

Зам. председател

Игнат Станиславов Богданов

 

234615043

Секретар

Георги Стефчев Колев

 

234615043

Член

Игнат Найденов Игнатов

 

234615043

Член

Десислава Иванова Футевкова

 

234615043

Член

Мартин Любомирова Миленков

 

234615043

Член

Маргарита Михайлова Илиева

 

234615044

Председател

София Светославова Георгиева

 

234615044

Зам. председател

Невен Викторов Гогин

 

234615044

Секретар

Кирил Костадинов Георгиев

 

234615044

Член

Ани Велинова Серафимова

 

234615044

Член

Евелин Руменов Евлогиев

 

234615044

Член

Габриела Ивайлова Чунчерова

 

234615044

Член

Надежда Ивайлова Гърбова

 

234615045

Председател

Ивета Дончева Тончева

 

234615045

Зам. председател

Гергана Георгиева Узунова

 

234615045

Секретар

Даниела Димитрова Захариева

 

234615045

Член

Надя Георгиева Гергова

 

234615045

Член

Радостина Андреева Ангелова

 

234615045

Член

Божана Красимирова Иванова

 

234615045

Член

Александър Георгиев Георгиев

 

234615046

Председател

Диана Тодорова Георгиева

 

234615046

Зам. председател

Георги Михайлов Македонски

 

234615046

Секретар

Петър Николаев Костенски

 

234615046

Член

Надежда Михайлова Петранова

 

234615046

Член

Севдалина Димитрова Михайлова

 

234615046

Член

Ирена Николаева Николова

 

234615046

Член

Гергана Сергеева Терзиева

 

234615047

Председател

Ирослав Ивов Иванов

 

234615047

Зам. председател

Лора Ростиславова Шатова

 

234615047

Секретар

Юлия Любенова Дардова

 

234615047

Член

Атанас Иванов Мудев

 

234615047

Член

Димитър Христов Несторов

 

234615047

Член

Ивелина Любомирова Тасева

 

234615047

Член

Румен Валентинов Банчев

 

234615048

Председател

Гиздава Димитрова Георгиева

 

234615048

Зам. председател

Десислава Йорданова Оронова

 

234615048

Секретар

Пепа Живкова Нацариду

 

234615048

Член

Анка Иванова Младенова

 

234615048

Член

Елина Пламенова Сиракова

 

234615048

Член

Йоана Андонова Христова

 

234615048

Член

Людмила Седевчева Димитрова

 

234615049

Председател

Дияна Димитрова Маринова

 

234615049

Зам. председател

Анна Спиридон Нацариду

 

234615049

Секретар

Петър Лазаров Чамурков

 

234615049

Член

Ваня Георгиева Велкова

 

234615049

Член

Лилия Колева Христова

 

234615049

Член

Велислава Руменова Трънколева

 

234615049

Член

Фикрет Ахмедов Черкезов

 

234615050

Председател

Данаил Кирилов Кирилов

 

234615050

Зам. председател

Панайот Бориславов Бориславов

 

234615050

Секретар

Иван Евлогиев Зарков

 

234615050

Член

Росица Дамянова Стефанова

 

234615050

Член

Милена Тошкова Златарова

 

234615050

Член

Илияна Георгиева Ранчева

 

234615050

Член

Магдалена Георгиева Петрова

 

234615051

Председател

Елена Любенова Нацариду

 

234615051

Зам. председател

Бетина Ивайлова Митева

 

234615051

Секретар

Лъчезар Веселинов Петров

 

234615051

Член

Владимир Марков Велев

 

234615051

Член

Николай Веселинов Пехливанов

 

234615051

Член

Веселина Димитрова Жаркова

 

234615051

Член

Кирил Цветанов Виячев

 

234615052

Председател

Цветелин Дилянов Димитров

 

234615052

Зам. председател

Христина Маринова Таскова

 

234615052

Секретар

Станислава Емилова Николова

 

234615052

Член

Даниела Игнатова Игнатова

 

234615052

Член

Стефка Димитрова Четрафилова - Вайсилова

 

234615052

Член

Никола Стефанов Мерджанов

 

234615052

Член

Александър Сашев Александров

 

234615053

Председател

Николинка Иванова Ангелова

 

234615053

Зам. председател

Симона Руменова Чекова

 

234615053

Секретар

Йорданка Яворова Шопова

 

234615053

Член

Николай Иванович Харибин

 

234615053

Член

Гергана Петрова Бучова - Младенова

 

234615053

Член

Станислав Кунчев Дешев

 

234615053

Член

Божин Красимиров Павлевски

 

234615054

Председател

Христо Петров Попов

 

234615054

Зам. председател

Здравка Васкова Заркова

 

234615054

Секретар

Красимир Николов Неделчев

 

234615054

Член

Венеса Мартинова Джаджарова

 

234615054

Член

Светла Божинова Павлевска

 

234615054

Член

Райна Кънчева Велева

 

234615054

Член

Николай Павлов Павлов

 

234615055

Председател

Славка Дацова Тодорова

 

234615055

Зам. председател

Борис Златков Димитров

 

234615055

Секретар

Любчо Йосифов Нешев

 

234615055

Член

Росица Венциславова Ружева

 

234615055

Член

Елена Георгиева Тупарова

 

234615055

Член

Аделина Стефанова Плявова

 

234615055

Член

Митко Стефанов Стойчев

 

234615056

Председател

Десислава Петрова Генова

 

234615056

Зам. председател

Мария Стоянова Павлова

 

234615056

Секретар

Десислава Яворова Плявова

 

234615056

Член

Виргиния Константинова Георгиева

 

234615056

Член

Мария Андонова Тучева

 

234615056

Член

Евгени Евлогиев Алипиев

 

234615056

Член

Радослава Стойчева Стойчева

 

234615057

Председател

Тихомира Боянова Павловска

 

234615057

Зам. председател

Велимир Красимиров Димитров

 

234615057

Секретар

Милица Ангелова Вълева

 

234615057

Член

Антоанета Зиновиева Янес

 

234615057

Член

Светла Пролетцинова Иванова

 

234615057

Член

Катя Драганова Алипиева

 

234615057

Член

Маргарита Илиева Шаибова

 

234615058

Председател

Дарина Пламенова Данаилова

 

234615058

Зам. председател

Пенка Георгиева Гергова

 

234615058

Секретар

Калинка Василева Васева

 

234615058

Член

Радка Георгиева Дилчовска

 

234615058

Член

Георги Чавдаров Давидов

 

234615058

Член

Васил Стефанов Павлов

 

234615058

Член

Полина Иванова Иванова

 

234615059

Председател

Бойко Георгиев Димитров

 

234615059

Зам. председател

Григорий Красенов Николов

 

234615059

Секретар

Йорданка Александрова Маловска

 

234615059

Член

Кристиян Димитров Александров

 

234615059

Член

Здравко Здравков Каишев

 

234615059

Член

Рамзие Шаиб Шаиб

 

234615059

Член

Виктор Венциславов Желев

 

234615060

Председател

Ваня Ивелинова Петкова

 

234615060

Зам. председател

Габриела Николаева Николова

 

234615060

Секретар

Росица Иванова Грозева

 

234615060

Член

Димитър Стефанов Александров

 

234615060

Член

Стелиян Милков Добрев

 

234615060

Член

Мартин Венциславов Коев

 

234615060

Член

Тодор Димитров Каменов

 

234615061

Председател

Мартина Методиева Йорданова

 

234615061

Зам. председател

Радост Стоянова Александрова

 

234615061

Секретар

Михаела Пламенова Михайлова

 

234615061

Член

Валентина Михайлова Йовчева

 

234615061

Член

Мария Атанасова Стоева

 

234615061

Член

Еленка Александрова Иванова

 

234615061

Член

Гришели Тодор Каменова

 

234615062

Председател

Карина Любославова Теобизова

 

234615062

Зам. председател

Весела Стефанова Кирилова

 

234615062

Секретар

Станислава Любчева Нешева

 

234615062

Член

Иван Димитров Иванов

 

234615062

Член

Валентин Илиянов Цветков

 

234615062

Член

Красимира Романова Каменова

 

234615062

Член

Ангел Георгиев Ангелов

 

234615063

Председател

Стоян Недялков Пенчев

 

234615063

Зам. председател

Александър Димитров Станоев

 

234615063

Секретар

Александър Бориславов Станков

 

234615063

Член

Зорница Венциславова Найденова

 

234615063

Член

Диана Петкова Малчева

 

234615063

Член

Кирилка Станчева Борисова

 

234615063

Член

Мария Румянова Хаджийска

 

234615064

Председател

Йорданка Йорданова Костадинова

 

234615064

Зам. председател

Красен Йорданов Киров

 

234615064

Секретар

Таня Димитрова Стефанова

 

234615064

Член

Маргарита Димитрова Христова

 

234615064

Член

Емилия Бориславова Ангелова

 

234615064

Член

Таня Илиева Асенова

 

234615064

Член

Борислав Димитров Христов

 

234615065

Председател

Лидия Василева Филипова

 

234615065

Зам. председател

Галина Ганчева Гьорева

 

234615065

Секретар

Мариета Петкова Николова

 

234615065

Член

Радиана Стефанова Караиванова

 

234615065

Член

Ивелина Иванова Пенева

 

234615065

Член

Румяна Кънчева Христова

 

234615065

Член

Марияна Сергеева Златкова

 

234615066

Председател

Ивайло Велков Николчовски

 

234615066

Зам. председател

Михаил Кирилов Кирилов

 

234615066

Секретар

Маргарита Виолетова Герасимова

 

234615066

Член

Нинка Иванова Пиргова

 

234615066

Член

Райка Димитрова Соколова

 

234615066

Член

Пенчо Митков Пенев

 

234615066

Член

Михаил Рангелов Петлешков

 

234615067

Председател

Ивайло Кирилов Герасимов

 

234615067

Зам. председател

Николина Асенова Керекова

 

234615067

Секретар

Венцислав Лазаров Илиев

 

234615067

Член

Тони Цоков Стаменов

 

234615067

Член

Вяра Тодорова Машкулева-Петлешкова

 

234615067

Член

Виталий Петров Велчовски

 

234615067

Член

Александър Драгомиров Тучев

 

234615068

Председател

Явор Василев Манов

 

234615068

Зам. председател

Таня Борисова Хаджигенева

 

234615068

Секретар

Елена Андонова Маркова-Божанина

 

234615068

Член

Величка Серафимова Николова

 

234615068

Член

Георги Янев Пиргов

 

234615068

Член

Цветанка Савова Каракашева

 

234615068

Член

Мария Румянова Симеонова

 

234615069

Председател

Пенка Цанева Бурнева

 

234615069

Зам. председател

Антонио Тодоров Минев

 

234615069

Секретар

Цветомира Славчева Гаврилова

 

234615069

Член

Вячислав Василев Димитров

 

234615069

Член

Данаил Тимотеев Футеков

 

234615069

Член

Елика Георгиева Милтенова

 

234615069

Член

Иван Крумов Симеонов

 

234615070

Председател

Ажда Халим Юсуф

 

234615070

Зам. председател

Стефан Стефанов Грудев

 

234615070

Секретар

Стефан Николаев Стефанов

 

234615070

Член

Стамен Кирилов Стаменов

 

234615070

Член

Велизара Алдинова Минчева

 

234615070

Член

Деница Славчева Гаврилова

 

234615070

Член

Ния Филипова Радичева

 

234615071

Председател

Петър Димитров Манолов

 

234615071

Зам. председател

Ани Георгиева Гаврилова

 

234615071

Секретар

Андрей Стоянов Попов

 

234615071

Член

Александър Филипов Радичев

 

234615071

Член

Диана Любенова Колева

 

234615071

Член

Нели Георгиева Георгиева

 

234615071

Член

Еница Мариова Иванова

 

234615072

Председател

Лидия Цветанова Тошева

 

234615072

Зам. председател

Величка Аргирова Ангелова

 

234615072

Секретар

Мария Димитрова Пейчева

 

234615072

Член

Виолета Георгиева Динова

 

234615072

Член

Гергана Димитрова Ганецовска

 

234615072

Член

Стефка Петрова Лукова

 

234615072

Член

Ирина Анатолиева Токушева

 

234615073

Председател

Биляна Божкова Атанасова

 

234615073

Зам. председател

Александър Николов Милев

 

234615073

Секретар

Георги Валентинов Табашки

 

234615073

Член

Паулина Симеонова Георгиева

 

234615073

Член

Кристина Христова Личева

 

234615073

Член

Петранка Василева Дамянова

 

234615073

Член

Янко Йорданов Иванов

 

234615074

Председател

Станислав Георгиев Стоянов

 

234615074

Зам. председател

Георги Николаев Янев

 

234615074

Секретар

Невена Асенова Тодорова

 

234615074

Член

Валерия Цветанова Цанова

 

234615074

Член

Юлия Христова Кошова

 

234615074

Член

Диана Стефанова Стефанова

 

234615074

Член

Димитрия Истилиянова Петкова

 

234615075

Председател

Невена Стефанова Благоева-Дочева

 

234615075

Зам. председател

Кръстина Владимирова Петрова

 

234615075

Секретар

Ваня Йорданова Денева

 

234615075

Член

Кристияна Димитрова Ганецовска

 

234615075

Член

Мария Димитрова Борушкова-Димитрова

 

234615075

Член

Берк Велиев Чапаров

 

234615075

Член

Надя Георгиева Петрунова

 

234615076

Председател

Атанас Владимиров Йосифов

 

234615076

Зам. председател

Доброслав Добрев Зарев

 

234615076

Секретар

Теодор Самуилов Каракашев

 

234615076

Член

Борислав Симеонов Аврамов

 

234615076

Член

Калина Рачева Панайотова

 

234615076

Член

Пламен Връбчев Томов

 

234615076

Член

Надка Спасова Здравкова

 

234615077

Председател

Маргарита Иванова Нитова

 

234615077

Зам. председател

Димитър Николов Цончев

 

234615077

Секретар

Николай Петев Рангелов

 

234615077

Член

Бранимир Пламенов Панайотов

 

234615077

Член

Малвина Веселинова Томова

 

234615077

Член

Веселин Асенов Касабов

 

234615077

Член

Светлана Александрова Стоянова

 

234615078

Председател

Анчо Кирилов Анчев

 

234615078

Зам. председател

Никола Николов Коцев

 

234615078

Секретар

Александра Георгиева Бонева

 

234615078

Член

Боряна Йорданова Петрова

 

234615078

Член

Валентин Владиславов Николов

 

234615078

Член

Христо Кирилов Дудумов

 

234615078

Член

София Иванова Милтенова

 

234615079

Председател

Росица Милчева Родева

 

234615079

Зам. председател

Марио Марианов Бочаров

 

234615079

Секретар

Пенка Георгиева Джампалска

 

234615079

Член

Станислава Иванова Недева

 

234615079

Член

Галина Петрова Миланова

 

234615079

Член

Стефка Илиева Пойчева

 

234615079

Член

Манол Илианов Илиев

 

234615080

Председател

Димо Иванов Куцидимов

 

234615080

Зам. председател

Василка Борисова Илиева

 

234615080

Секретар

Цветан Красимиров Караджов

 

234615080

Член

Мартин Венциславов Стоичков

 

234615080

Член

Силвия Миленова Минкова

 

234615080

Член

Явор Димитров Амуджиев

 

234615080

Член

Нели Димитрова Жечева

 

234615081

Председател

Адрияна Георгиева Начева

 

234615081

Зам. председател

Даниела Николова Фичерова

 

234615081

Секретар

Миглена Николаева Кръстева

 

234615081

Член

Катя Петрова Родева

 

234615081

Член

Йордан Йорданов Бенгарски

 

234615081

Член

Евгения Атанасова Илиева

 

234615081

Член

Дочка Георгиева Димитрова

 

234615082

Председател

Моника Иванова Илиева

 

234615082

Зам. председател

Олег Бойчев Митрев

 

234615082

Секретар

Тодорка Петрова Петкова

 

234615082

Член

Кристиян Тонев Илиев

 

234615082

Член

Пламен Додев Пойчев

 

234615082

Член

Родослав Йорданов Петров

 

234615082

Член

Красимира Георгиева Андреева

 

234615083

Председател

Ивайло Димитров Янев

 

234615083

Зам. председател

Камелия Митова Антова

 

234615083

Секретар

Иван Иванов Христов

 

234615083

Член

Христо Консантинов Христов

 

234615083

Член

Йовка Димитрова Новаковска

 

234615083

Член

Карина Бойкова Гелова

 

234615083

Член

Стефчо Йозов Пенков

 

234615084

Председател

Нина Георгиева Георгиева

 

234615084

Зам. председател

Радостин Пламенов Фичеров

 

234615084

Секретар

Цветелина Тодорова Александрова

 

234615084

Член

Симона Серьожова Коцева

 

234615084

Член

Цветелина Георгиева Таскова

 

234615084

Член

Румен Йозов Пенков

 

234615084

Член

Димитър Иванов Стефанов

 

234615085

Председател

Мария Костадинова Тодорова

 

234615085

Зам. председател

Кристиян Здравков Воденичаров

 

234615085

Секретар

Пенка Петрова Кожухарова

 

234615085

Член

Милен Гълъбинов Цветков

 

234615085

Член

Любомира Георгиева Димова

 

234615085

Член

Анна-Мария Маринова Маринова

 

234615085

Член

Валерия Ангелова Пенкова

 

234615086

Председател

Димитър Костов Димитров

 

234615086

Зам. председател

Ваня Емилова Николова

 

234615086

Секретар

Христо Георгиев Гатев

 

234615086

Член

Керанка Тодорова Дойнова

 

234615086

Член

Живко Георгиев Лазаров

 

234615086

Член

Ивет Ивова Спасова

 

234615086

Член

Сийка Сивкова Шопова

 

234615087

Председател

Лилияна Томова Терзиева

 

234615087

Зам. председател

Светла Веселинова Тодорова

 

234615087

Секретар

Михаела Лъчезарова Кръстева

 

234615087

Член

Гергана Янкова Желева

 

234615087

Член

Мартин Георгиев Стефанов

 

234615087

Член

Мартин Борисов Борисов

 

234615087

Член

Кристиян Мирославов Алипиев

 

234615088

Председател

Димитър Иванов Стоянов

 

234615088

Зам. председател

Диана Славова Гатева

 

234615088

Секретар

Алекса Иванова Алтънова

 

234615088

Член

Цветослава Венциславова Стоичкова

 

234615088

Член

Александър Бориславов Хитов

 

234615088

Член

Здравко Петров Петров

 

234615088

Член

Людмила Кирилова Левакова

 

234615089

Председател

Томислав Владимиров Йолов

 

234615089

Зам. председател

Десислава Любенова Миленова

 

234615089

Секретар

Стоян Иванов Стоянов

 

234615089

Член

Йорданка Михайлова Пешева

 

234615089

Член

Димитър Цветанов Дишовски

 

234615089

Член

Даниел Веселинов Цаков

 

234615089

Член

Ива Йорданова Личева

 

234615090

Председател

Иван Герчев Пейчев

 

234615090

Зам. председател

Лазар Юлиянов Иванов

 

234615090

Секретар

Иван Руменов Новаков

 

234615090

Член

Ралица Георгиева Стефанова

 

234615090

Член

Лиана Николаева Такова

 

234615090

Член

Иван Иванов Илиев

 

234615090

Член

Борислав Спасов Туев

 

234615091

Председател

Мариана Иванова Тонова

 

234615091

Зам. председател

Силвия Христова Палийска

 

234615091

Секретар

Калина Александрова Савова

 

234615091

Член

Борис Адриянов Начев

 

234615091

Член

Иван Стоянов Стоянова

 

234615091

Член

Филип Георгиев Пеянков

 

234615091

Член

Илиян Красимиров Ангелов

 

234615092

Председател

Венцислав Кирилов Костов

 

234615092

Зам. председател

Адриан Росенов Митов

 

234615092

Секретар

Илиян Антонов Наков

 

234615092

Член

Божидар Николов Генов

 

234615092

Член

Иван Цветков Петраков

 

234615092

Член

Цанка Великова Георгиева

 

234615092

Член

Иван Цветанов Веселинов

 

234615093

Председател

Мими Мартинова Сарова

 

234615093

Зам. председател

Маргарита Симеонова Михова

 

234615093

Секретар

Алета Николаева Зоина

 

234615093

Член

Деяна Кръстева Арнаудова

 

234615093

Член

Виктор Юлианов Ангелов

 

234615093

Член

Мария Димчова Рангелова

 

234615093

Член

Сергей Веселинов Иванов

 

234615094

Председател

Славчо Герасимов Златков

 

234615094

Зам. председател

Миглена Иванова Зиновиева

 

234615094

Секретар

Любимка Найденова Кузева

 

234615094

Член

Виолета Стоилкова Шопска

 

234615094

Член

Цветелина Методиева Попова

 

234615094

Член

Марин Тодоров Геров

 

234615094

Член

Татяна Асенова Тракалджийска

 

234615095

Председател

Янек Димитров Шопов

 

234615095

Зам. председател

Димитър Цанков Христов

 

234615095

Секретар

Евелина Николова Бачева

 

234615095

Член

Алекс Радославов Евтимов

 

234615095

Член

Добромира Владимирова Динева

 

234615095

Член

Антония Василева Паскалева

 

234615095

Член

Румяна Стоянова Сашева

 

234615096

Председател

Том Александров Зарков

 

234615096

Зам. председател

Вергиния Бонева Видева

 

234615096

Секретар

Гюннур Селяйдин Ходжа

 

234615096

Член

Петя Николаева Динева

 

234615096

Член

Снежана Серафимова Заекова

 

234615096

Член

Марийка Иванова Панева

 

234615096

Член

Стефан Иванов Беров

 

234615097

Председател

Илия Ивайлов Михайлов

 

234615097

Зам. председател

Диана Мирчева Станчева

 

234615097

Секретар

Елина Лазарова Петрова

 

234615097

Член

Жулиета Петкова Желева

 

234615097

Член

Николай Красимиров Френски

 

234615097

Член

Росица Димитрова Ковачева

 

234615097

Член

Велина Драганова Чернева

 

234615098

Председател

Павел Петров Родев

 

234615098

Зам. председател

Диана Иванова Първанова

 

234615098

Секретар

Оля Симеонова Заркова

 

234615098

Член

Емилия Радославова Илиева

 

234615098

Член

Лилия Тодорова Радичкова - Дочева

 

234615098

Член

Мария Евгениева Пеева

 

234615098

Член

Веселка Стефанова Стоянова

 

234615099

Председател

Милен Любомиров Станчев

 

234615099

Зам. председател

Катя Кремчева Дилова

 

234615099

Секретар

Виктория Атанасова Атанасова

 

234615099

Член

Светлана Йорданова Якимова

 

234615099

Член

Ирина Ангелова Иванова

 

234615099

Член

Ели Панайотова Родева

 

234615099

Член

Методи Кирчев Колев

 

234615100

Председател

Валентин Бориславов Костов

 

234615100

Зам. председател

Християн Юлиянов Дамянов

 

234615100

Секретар

Анжела Иванова Димитрова

 

234615100

Член

Иванка Пенева Нанчева

 

234615100

Член

Румен Тодоров Иванов

 

234615100

Член

Добрина Николова Клинкова

 

234615100

Член

Константин  Кнежевич

 

234615101

Председател

Надежда Костова Иванова

 

234615101

Зам. председател

Деница Василева Зоина

 

234615101

Секретар

Салтанат Ибрашева Романова

 

234615101

Член

Борислав Владимиров Владимиров

 

234615101

Член

Валентина Йорданова Колчева

 

234615101

Член

Христо Огнянов Маджаров

 

234615101

Член

Иван Гергинов Велев

 

234615102

Председател

Борислав Бориславов Димитров

 

234615102

Зам. председател

Руска Стоева Богданова

 

234615102

Секретар

Костас Красимиров Емилов

 

234615102

Член

Адриана Иванова Иванова

 

234615102

Член

Петър Христов Христов

 

234615102

Член

Иван Стойчев Стоев

 

234615102

Член

Дора Кръстева Маринова

 

234615103

Председател

Катя Мартинова Сарова

 

234615103

Зам. председател

Пенка Димитрова Сълинска

 

234615103

Секретар

Андрей Григоров Сиришнишки

 

234615103

Член

Людмил Райчев Манов

 

234615103

Член

Цветан Георгиев Новаков

 

234615103

Член

Марио Любомиров Станев

 

234615103

Член

Михаил Любомиров Христов

 

234615104

Председател

Аделина Иванова Димитрова

 

234615104

Зам. председател

Вероника Мариянова Иванова

 

234615104

Секретар

Методи Наумов Попов

 

234615104

Член

Мила Петрова Стефанова

 

234615104

Член

Владимир Иванов Димитров

 

234615104

Член

Виктория Борисова Момчилова

 

234615104

Член

Калоян Венциславов Паскалев

 

234615105

Председател

Наталия Иванова Монова

 

234615105

Зам. председател

Весела Сашова Петрова

 

234615105

Секретар

Цветан Дафинов Цветанов

 

234615105

Член

Цветелина Янкова Янкова

 

234615105

Член

Миле  Ненов

 

234615105

Член

Любомир Ангелов Илиев

 

234615105

Член

Валерия Василева Ангелова

 

234615106

Председател

Наско Николаев Малинов

 

234615106

Зам. председател

Божана Салим Хадад

 

234615106

Секретар

Елеонора Вежен Бакърджиева

 

234615106

Член

Виктория Иванова Бобева

 

234615106

Член

Жанина Евгениева Терзийска

 

234615106

Член

Валентин Станиславов Петров

 

234615106

Член

Ирен Стателова Борисова

 

234615107

Председател

Екатерина Мирославова Малинова

 

234615107

Зам. председател

Ванеса Стефанова Раева

 

234615107

Секретар

Василка Кирилова Иванова

 

234615107

Член

Асен Симеонов Начев

 

234615107

Член

Иван Драганов Иванов

 

234615107

Член

Мартин Владимиров Салджиев

 

234615107

Член

Стоян Петров Вълканов

 

234615108

Председател

Александър Симеонов Зарков

 

234615108

Зам. председател

Георги Томов Попов

 

234615108

Секретар

Елисавета Евтимова Манасиева

 

234615108

Член

Тони Христова Христова

 

234615108

Член

Евгени Красимиров Биберов

 

234615108

Член

Весела Георгиева Апостолова

 

234615108

Член

Евдокия Милчова Ламбова

 

234615109

Председател

Спас Михайлов Шишев

 

234615109

Зам. председател

Кристиян Матеев Матеев

 

234615109

Секретар

Кристина Руменова Харизанова

 

234615109

Член

Венета Бонева Николова

 

234615109

Член

Николина Ангелова Петрова

 

234615109

Член

Янко Иванов Ламбринов

 

234615109

Член

Нели Стоилова Иванова

 

234615110

Председател

Цветелина Емилова Петрова

 

234615110

Зам. председател

Никола Николов Иванов

 

234615110

Секретар

Ерджан Али Гавалджи

 

234615110

Член

Радослава Неткова Петрова

 

234615110

Член

Любослава Емилова Чендова

 

234615110

Член

Димитър Стефанов Димитров

 

234615110

Член

Пелагия Симеонова Тодорова

 

234615111

Председател

Кремена Мариянова Георгиева

 

234615111

Зам. председател

Анелия Димитрова Сребрева

 

234615111

Секретар

Катерина Иванова Николова-Стоянова

 

234615111

Член

Десислава Альошева Маринова

 

234615111

Член

Анна Николова Георгиева

 

234615111

Член

Веска Христова Тунева

 

234615111

Член

Каталина Димова Методиева

 

234615112

Председател

Боряна Петрова Иванова

 

234615112

Зам. председател

Таня Йорданова Маркова

 

234615112

Секретар

Димитър Иванов Сребрев

 

234615112

Член

Валентин Михайлов Александров

 

234615112

Член

Соня Николаева Николова

 

234615112

Член

Лина Наташева Величкова

 

234615112

Член

Денис Ивайлов Белев

 

234615113

Председател

Пламен Митков Костадинов

 

234615113

Зам. председател

Едуард Тихомиров Илиев

 

234615113

Секретар

Миланка Цветанова Чендова

 

234615113

Член

Катрин Хабибова Ахмедова

 

234615113

Член

Христо Минков Ангелов

 

234615113

Член

Наташа Любомирова Александрова

 

234615113

Член

Михаела Венциславова Петрова

 

234615114

Председател

Габриела Евгениева Василева

 

234615114

Зам. председател

Виктория Павлова Кабакова

 

234615114

Секретар

Александър Вилиянов Топузов

 

234615114

Член

Владимир Дойков Еленков

 

234615114

Член

Мартин Руменов Соколов

 

234615114

Член

Здравко Христов Божанов

 

234615114

Член

Катя Методиева Кръстева

 

234615115

Председател

Валентина Стефанова Илиева

 

234615115

Зам. председател

Ивайло Ташев Нейков

 

234615115

Секретар

Цветан Кръстев Харитонов

 

234615115

Член

Емилия Николова Волева

 

234615115

Член

Аделина Петрова Димитрова

 

234615115

Член

Боряна Емилова Макариева

 

234615115

Член

Васил Георгиев Стайков

 

234615116

Председател

Мирослав Иванов Костадинов

 

234615116

Зам. председател

Антоанета Валериева Францова

 

234615116

Секретар

Рени Цветанова Кирилова

 

234615116

Член

Николай Христов Палийски

 

234615116

Член

Павлина Крумова Борисова

 

234615116

Член

Зорница Златанова Христозова

 

234615116

Член

Гергана Кънчева Борисова-Папантониу

 

234615117

Председател

Асен Гергинов Петров

 

234615117

Зам. председател

Мария Ненчева Господинова

 

234615117

Секретар

Теодора Йорданова Георгиева

 

234615117

Член

Марина Сашкова Пашалийска

 

234615117

Член

Любомир Иванов Евстатиев

 

234615117

Член

Виолета Тодорова Вълчева

 

234615117

Член

Катерина Лукас Папантониу

 

234615118

Председател

Десислава Иванова Тошева-Георгиева

 

234615118

Зам. председател

Рая Денчева Евстатиева

 

234615118

Секретар

Валентина Иванова Цветкова

 

234615118

Член

Мария Лукас Папантониу

 

234615118

Член

Илияна Илчова Паунова

 

234615118

Член

Бранимир Петков Колев

 

234615118

Член

Мариян Георгиев Златчев

 

234615119

Председател

Христина Стефанова Лалова

 

234615119

Зам. председател

Силвия Иванова Василева

 

234615119

Секретар

Ромео Кръстев Филипов

 

234615119

Член

Георги Руменов Найденов

 

234615119

Член

Петя Стефанова Каменова

 

234615119

Член

Георги Станиславов Стоилов

 

234615119

Член

Анета Петрова Недялкова

 

234615120

Председател

Биляна Валентинова Дечева

 

234615120

Зам. председател

Красен Григоров Николов

 

234615120

Секретар

Пламен Ивайлов Георгиев

 

234615120

Член

Мила Людмилова Илкова

 

234615120

Член

Анна Владимирова Погончева

 

234615120

Член

Мариян Цветанов Цветанов

 

234615120

Член

Величка Кирилова Вецева

 

234615121

Председател

Надежда Борисова Грънчарова

 

234615121

Зам. председател

Валя Георгиева Пешева

 

234615121

Секретар

Нели Емилова Иванова-Захариева

 

234615121

Член

Виолета Йорданова Тодорова

 

234615121

Член

Звезделин Еленчов Рангелов

 

234615121

Член

Божана Тодорова Стайкова

 

234615121

Член

Венетка Петрова Георгиева

 

234615122

Председател

Красен Георгиев Ханджиев

 

234615122

Зам. председател

Николинка Стефанова Станкова

 

234615122

Секретар

Кристен Генчева Генчева

 

234615122

Член

Йордан Иванов Стефанов

 

234615122

Член

Катя Георгиева Василева

 

234615122

Член

Таня Цветанова Вилхемова

 

234615122

Член

Иван Братоев Братоев

 

234615123

Председател

Атанаска Георгиева Стефанова

 

234615123

Зам. председател

Валери Иванов Тодоров

 

234615123

Секретар

Теодора Валентинова Дечева

 

234615123

Член

Николай Тодоров Симеонов

 

234615123

Член

Павлина Асенова Сариева

 

234615123

Член

Дисислава Валириева Николова

 

234615123

Член

Йордан Радославов Марков

 

234615124

Председател

Яна Георгиева Балабанова

 

234615124

Зам. председател

Ралица Валентинова Лятова

 

234615124

Секретар

Румен Ангелов Мирчев

 

234615124

Член

Асен Събинов Плявов

 

234615124

Член

Костадин Георгиев Соколов

 

234615124

Член

Светла Цонкова Филипова

 

234615124

Член

Галина Николова Благоева

 

234615125

Председател

Вероника Валентинова Василева

 

234615125

Зам. председател

Евгения Владимирова Костова

 

234615125

Секретар

Станимир Иванов Василев

 

234615125

Член

Павел Димитров Лулчев

 

234615125

Член

Кристина Христова Павлова

 

234615125

Член

Трифон Ивелинов Иванов

 

234615125

Член

Иванка Николова Илкова

 

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Младост“ .

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Зам. председател: Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова

* Публикувано на 18.10.2021 в 16:41 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 216-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Жалба от Александър Боянов Кожухаров за допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня

 • № 215-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “

 • № 214-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Жалба от Силва Михайлова Раутън в качеството й на избирател срещу писмен отказ на Кмета на Район Триадица за вписването на жалбоподателката в избирателните списъци, по –конкретно за СИК 21 в район Триадица

всички решения