Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 57-ПВР/НС
София, 18.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 53 /петдесет и три/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Студентски“ и утвърждаване списъците с резервните членове

 

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Студентски“ с вх. № 114/13.10.2021 г. за назначаване съставите на 53 /петдесет и три/  броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете  и местата в ръководството, също като определеното в решението на РИК 23, като същото е както следва: общ брой членове ПП „Има такъв народ“ – 190 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 81 бр. членове , КП „БСП за България“ – 78 бр. членове, КП„Демократична България – обединение“– 53 бр. членове, ПП „ДПС“ – 53 бр. членове, КП „коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ – 53 бр. членове , като в това число ръководство: ПП „Има такъв народ“ – 43 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“– 42 бр. членове,  КП „БСП за България“ – 22 бр. членове, КП „Демократична България – обединение“ – 22 бр. членове, ПП „ДПС“ – 18 бр. членове, КП „Изправи се! Мутри вън!“ – 9 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 644-ПВР/НС/29.09.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ

1.Назначава съставите на 53 /петдесет и три/  СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234616001

Председател

Наско Стефанов Смиленов

 

234616001

Зам. председател

Иван Георгиев Стоянов

 

234616001

Секретар

Георги Ненков Георгиев

 

234616001

Член

Денислав Златков Маринов

 

234616001

Член

Ира Делянова Тенева

 

234616001

Член

Иван Станиславов Станков

 

234616001

Член

Таня Златкова Лепоева

 

234616002

Председател

Мирела Иванова Спасова

 

234616002

Зам. председател

Йордан Веселинов Сяров

 

234616002

Секретар

Карлос-Богдан Арнер Байчев

 

234616002

Член

Яна Димитрова Панова

 

234616002

Член

Елена Тодорова Илийчовска

 

234616002

Член

Габриела Антонова Иванова

 

234616002

Член

Айтен Хасан Кьойбаши

 

234616003

Председател

Петър Иванов Мичев

 

234616003

Зам. председател

Иван Живков Дандаринов

 

234616003

Секретар

Костадин Василев Атанасов

 

234616003

Член

Мария Антонова Йорданова

 

234616003

Член

Емилия Захария Стоянова

 

234616003

Член

Цветомир Стефанов Тодоров

 

234616003

Член

Никол Ангелова Солакова

 

234616004

Председател

Иво Иванов Лисев

 

234616004

Зам. председател

Венера Александрова Филева

 

234616004

Секретар

Живко Стайков Стайков

 

234616004

Член

Александра Димитрова Манчева

 

234616004

Член

Александър Василев Лонгочев

 

234616004

Член

Максим Станимиров Садинов

 

234616004

Член

Димитър Маринов Вулджев

 

234616005

Председател

Калчо Иванов Калчев

 

234616005

Зам. председател

Димитър Иванов Марков

 

234616005

Секретар

Михаил Радостинов Господинов

 

234616005

Член

Цветелина Емил Симеонова

 

234616005

Член

Владислав Красимиров Стойчев

 

234616005

Член

Антония Тонева Георгиева

 

234616005

Член

Мартин Владимиров Христов

 

234616006

Председател

Аделина Венциславова Темелкова

 

234616006

Зам. председател

Николай Василев Статев

 

234616006

Секретар

Весела Даринова Василева

 

234616006

Член

Емил Искренов Красенов

 

234616006

Член

Пламен Вълчев Ангелов

 

234616006

Член

Светлозара Тодорова Тонева

 

234616006

Член

Александра Асенова Асенова

 

234616007

Председател

Иванка Христофорова Гугалова

 

234616007

Зам. председател

Тодор Георгиев Крапешки

 

234616007

Секретар

Нейко Нейков Плачков

 

234616007

Член

Радостина Иванова Ваклина

 

234616007

Член

Любослав Славчев Панев

 

234616007

Член

Димитър Стоянов Димитров

 

234616007

Член

Ангел Пламенов Ангелов

 

234616008

Председател

Радослав Арсов Болгуров

 

234616008

Зам. председател

Снежана Димитрова Джункова

 

234616008

Секретар

Елица Иванова Каишева

 

234616008

Член

Бонка Христова Христова

 

234616008

Член

Камен Спасов Ненчев

 

234616008

Член

Кристина Георгиева Балтаджиева

 

234616008

Член

Снежана Миткова Митева

 

234616009

Председател

Тихомир Антонов Каишев

 

234616009

Зам. председател

Цветелина Георгиева Рашкова

 

234616009

Секретар

Стефка Красенова Конова

 

234616009

Член

Алпер Салиев Сюлейманов

 

234616009

Член

Сейхан Ибрахимов Гадиров

 

234616009

Член

Пламен Цветелинов Маринов

 

234616009

Член

Михаела Величкова Христова

 

234616010

Председател

Георги Павлов Алексиев

 

234616010

Зам. председател

Огнян Любомиров Харизанов

 

234616010

Секретар

Валентина Георгиева Димитрова

 

234616010

Член

Симона Георгиева Георгиева

 

234616010

Член

Александър Ангелов Григоров

 

234616010

Член

Марина Георгиева Маринова

 

234616010

Член

Моника Росенова Николова

 

234616011

Председател

Божидар Йорданов Соколов

 

234616011

Зам. председател

Красимира Красимирова Дукова

 

234616011

Секретар

Искра Пламенова Храмова

 

234616011

Член

Николай Рангелов Рангелов

 

234616011

Член

Мария Васкова Тодорова

 

234616011

Член

Михаил Цолов Зарчев

 

234616011

Член

Йовка Георгиева Левенска

 

234616012

Председател

Юлиян Ивайлов Христов

 

234616012

Зам. председател

Кристина Боянова Николова

 

234616012

Секретар

Симеон Александров Николов

 

234616012

Член

Галина Красимирова Герова

 

234616012

Член

Росица Димитрова Начкова

 

234616012

Член

Михаил Валентинов Груев

 

234616012

Член

Мартин Георгиев Кунгалов

 

234616013

Председател

Михаела Михайлова Петрова

 

234616013

Зам. председател

Маргарита Георгиева Трендафилова

 

234616013

Секретар

Габриела Димитрова Тръндева

 

234616013

Член

Аделина Александрова Георгиева

 

234616013

Член

Владислава Стоилова Кунгалова

 

234616013

Член

Бияна Александрова Стоянова

 

234616013

Член

Миглена Минчева Минчева

 

234616014

Председател

Янка Йорданова Пешева

 

234616014

Зам. председател

Детелина Петрова Руйнекова

 

234616014

Секретар

Мария Свиленова Неделчева

 

234616014

Член

Борислав Димитров Велков

 

234616014

Член

Симеон Пламенов Мичев

 

234616014

Член

Григор Генчев Калчев

 

234616014

Член

Деница Петрова Панайотова

 

234616015

Председател

Ирина Николова Николова

 

234616015

Зам. председател

Светлин Петров Стоянов

 

234616015

Секретар

Иванка Стефанова Чолакова

 

234616015

Член

Владислав Димитров Войнов

 

234616015

Член

Симона Николаева Стоянова

 

234616015

Член

Виктория Валентинова Стойкова

 

234616015

Член

Тодор Георгиев Куртов

 

234616016

Председател

Мартин Росенов Петков

 

234616016

Зам. председател

Валя Георгиева Стоянова

 

234616016

Секретар

Николета Петрова Доцева

 

234616016

Член

Наталия Красимирова Керемидчиева

 

234616016

Член

Таня Георгиева Ананиева

 

234616016

Член

Тодор Иванов Иванов

 

234616016

Член

Христина Николаева Николова

 

234616017

Председател

Ангел Петров Гатев

 

234616017

Зам. председател

Миледи Кирилова Минчева

 

234616017

Секретар

Симон Светослав Стаменова

 

234616017

Член

Николина Йорданова Филипова

 

234616017

Член

Георги Мартинов Кунгалов

 

234616017

Член

Симка Райчева Младенова

 

234616017

Член

Лъчезар Георгиев Зеленков

 

234616018

Председател

Калоян Стефанов Стефанов

 

234616018

Зам. председател

Райна Найденова Данчева

 

234616018

Секретар

Красимира Крумова Лекова

 

234616018

Член

Елена Емилова Евдокимова

 

234616018

Член

Йоан Милков Николов

 

234616018

Член

Йордан Александров Венев

 

234616018

Член

Мариана Драгомирова Ненова

 

234616019

Председател

Нели Николова Иванова

 

234616019

Зам. председател

Георги Златанов Овчаров

 

234616019

Секретар

Катерина Красимирова Велчева

 

234616019

Член

Иванка Павлова Цанова

 

234616019

Член

Зорка Стоилова Николова

 

234616019

Член

Калин Володиев Костов

 

234616019

Член

Кристина Кирилова Лекова

 

234616020

Председател

Росица Румянова Русева

 

234616020

Зам. председател

Стоян Иванов Чолаков

 

234616020

Секретар

Тереза Илиева Пехливанова

 

234616020

Член

Виолета Георгиева Стоянова

 

234616020

Член

Катерина Кирилова Лекова

 

234616020

Член

Стоян Кирилов Георгиев

 

234616020

Член

Борис Ангелов Калоянов

 

234616021

Председател

Александър Христов Димитров

 

234616021

Зам. председател

Давид Стефанов Димитров

 

234616021

Секретар

Анка Димитрова Чифлиджанова

 

234616021

Член

Теодор Георгиев Илков

 

234616021

Член

Емилияна Венциславова Велчева

 

234616021

Член

Екатерина Благоева Бацанова

 

234616021

Член

Катя Райчова Анадолийска

 

234616022

Председател

Слави Цеков Цеков

 

234616022

Зам. председател

Исидора Сидерова Димова

 

234616022

Секретар

Радина Христова Елчинова

 

234616022

Член

Владимир Спиридонов Русков

 

234616022

Член

Исмаил Джемалов Кунгьов

 

234616022

Член

Пенка Костадинова Цветкова

 

234616022

Член

Иван Венелинов Коларов

 

234616023

Председател

Гален Радославов Романски

 

234616023

Зам. председател

Георги Любомиров Антонов

 

234616023

Секретар

Костадин Николов Ценов

 

234616023

Член

Сара  Христоска

 

234616023

Член

Десислава Борисова Червенкова

 

234616023

Член

Васил Кирилов Николов

 

234616023

Член

Иван Радостинов Милчев

 

234616024

Председател

Живко Христов Димитров

 

234616024

Зам. председател

Златина Тодорова Ташева

 

234616024

Секретар

Венко Кирилов Венков

 

234616024

Член

Добринка Стефанова Кирилова

 

234616024

Член

Веселинка Стефанова Ралева

 

234616024

Член

Моника Станиславова Пейкова

 

234616024

Член

Благовест Сергеев Господинов

 

234616025

Председател

Вилия Миткова Михова

 

234616025

Зам. председател

Ерик Симеонов Соколов

 

234616025

Секретар

Цветелина Руменова Начева

 

234616025

Член

Алекс Жеков Русев

 

234616025

Член

Венцислав Кирилов Захариев

 

234616025

Член

Йоанна Маринова Чонова

 

234616025

Член

Мартин Димитров Кръстев

 

234616026

Председател

Паулина Владимирова Дойчинова

 

234616026

Зам. председател

Динко Георгиев Стоянов

 

234616026

Секретар

Митьо Йорданов Георгиев

 

234616026

Член

Албена Йорданова Иванова - Соколова

 

234616026

Член

Ирена Иванова Чонова

 

234616026

Член

Мария Петрова Костадинова

 

234616026

Член

Константина Русланова Блажукова

 

234616027

Председател

Мая Недялкова Петкова

 

234616027

Зам. председател

Ани Цветанова Стоянова

 

234616027

Секретар

Надежда Димитрова Боянова

 

234616027

Член

Петьо Анастасов Хаджиев

 

234616027

Член

Иванка Стоянова Младенова

 

234616027

Член

Татяна Петрова Гинева

 

234616027

Член

Василена Йосиф Йовчева

 

234616028

Председател

Теодора Валентинова Тодорова

 

234616028

Зам. председател

Миглена Христова Христова

 

234616028

Секретар

Мартин Василев Василев

 

234616028

Член

Йордан Драготинов Йорданов

 

234616028

Член

Валентина Николова Колева

 

234616028

Член

Александър Стефанов Георгиев

 

234616028

Член

Мустафа Ахмед Сюлейман

 

234616029

Председател

Мария  Войческа-Христова

 

234616029

Зам. председател

Рейме Айдън Юсеин

 

234616029

Секретар

Цветелина Владимирова Колева

 

234616029

Член

Любомир Георгиев Георгиев

 

234616029

Член

Елица Любомирова Спасова

 

234616029

Член

Николай Кръстев Цоков

 

234616029

Член

Теменужка Венциславова Пешева

 

234616030

Председател

Геновева Вълкова Черкезова

 

234616030

Зам. председател

Георги Стоянов Стаматов

 

234616030

Секретар

Юзджан Мустафа Ахмед

 

234616030

Член

Моника Георгиева Игнатова-Романова

 

234616030

Член

Венко Спасов Божанов

 

234616030

Член

Мила Маринова Маринова

 

234616030

Член

Ива Пламенова Радичкова

 

234616031

Председател

Никола Димитров Сталев

 

234616031

Зам. председател

Селин Динчерова Кърова

 

234616031

Секретар

Калина Красимирова Славова

 

234616031

Член

Гергана Веселинова Атанасова

 

234616031

Член

Георги Стоянов Манов

 

234616031

Член

Гергана Янкова Стефанова

 

234616031

Член

Гергана Георгиева Найденчовска

 

234616032

Председател

Виолета Стефанова Попова

 

234616032

Зам. председател

Ваня Петкова Георгиева

 

234616032

Секретар

Магдалена Недялкова Найденова

 

234616032

Член

Владислав Николаев Алексиев

 

234616032

Член

Олга Василева Василева

 

234616032

Член

Стефан Нелков Славев

 

234616032

Член

Георги Иванов Величков

 

234616033

Председател

Богомил Стефанов Тодоров

 

234616033

Зам. председател

Цветелина Благоева Юсева

 

234616033

Секретар

Александър Светлинов Чанков

 

234616033

Член

Силви Младенов Пасков

 

234616033

Член

Мартин Бисеров Хаджиев

 

234616033

Член

Юри Анатолиев Цветков

 

234616033

Член

Вивиян Андреева Цветкова

 

234616034

Председател

Лефтера Добрева Мутафчийска

 

234616034

Зам. председател

Иван Василев Йорданов

 

234616034

Секретар

Памела-Габриел Захариева Петкова

 

234616034

Член

Вероника Георгиева Голубова

 

234616034

Член

Теодора Богданова Алексиева

 

234616034

Член

Силвия Антонова Велчева

 

234616034

Член

Стела Цвяткова Цвяткова

 

234616035

Председател

Теодора Пламенова Арабаджиева

 

234616035

Зам. председател

Зорка Стоянова Чомакова

 

234616035

Секретар

Мая Василева Пенкова

 

234616035

Член

Цветина Веселинова Вергилова

 

234616035

Член

Илияна Петьова Кокотанекова

 

234616035

Член

Боби-Зиад Тарик Бадах

 

234616035

Член

Мариана Васкова Георгиева

 

234616036

Председател

Бранимира Ангелова Павлова

 

234616036

Зам. председател

Вероника Цветанова Костова

 

234616036

Секретар

Спасидар Дечков Хаджипасев

 

234616036

Член

Василена Григорова Гатева

 

234616036

Член

Мария Виктор Събева

 

234616036

Член

Ширин Мехмед Чукур

 

234616036

Член

Радослава Георгиева Тумбева

 

234616037

Председател

Анета Христова Христова

 

234616037

Зам. председател

Филип Тодоров Мицанов

 

234616037

Член

Никола Борисов Николов

 

234616037

Член

Тодор Сашев Владимиров

 

234616037

Член

Мария Йонева Йорданова

 

234616037

Член

Емел Ерхан Емин

 

234616037

Член

Ивайло Йосифов Гиновски

 

234616038

Председател

Даян Веселинов Митев

 

234616038

Зам. председател

Елена Пламенова Якимова

 

234616038

Секретар

Елена Бойкова Недялкова

 

234616038

Член

Ивелина Руменова Абрашева-Георгиева

 

234616038

Член

Ралин Красимиров Кипров

 

234616038

Член

Денис Динчеров Къров

 

234616038

Член

Весела Иванова Иванова

 

234616039

Председател

Йоана Виктор Събева

 

234616039

Зам. председател

Таня Бориславова Мицанова

 

234616039

Секретар

Галина Тодорова Иванова

 

234616039

Член

Иванка Банкова Динева

 

234616039

Член

Памела Олегова Георгиева

 

234616039

Член

Стефани Николаева Стойкова

 

234616039

Член

Севал Севгин Халил

 

234616040

Председател

Албена Василева Николова

 

234616040

Зам. председател

Иван Валентинов Петков

 

234616040

Секретар

Петко Георгиев Боянов

 

234616040

Член

Даниела Георгиева Гигова

 

234616040

Член

Беатрис Йошкова Христова

 

234616040

Член

Виктор Сергеев Лазаров

 

234616040

Член

Серкан Севгин Ахмед

 

234616041

Председател

Георги Александров Гурев

 

234616041

Зам. председател

Онур Неждет Кязим

 

234616041

Секретар

Весела Павлова Димитрова

 

234616041

Член

Преслава Павлинова Проданова

 

234616041

Член

Славянка Йорданова Велинска

 

234616041

Член

Александър Ивайлов Гиновски

 

234616041

Член

Юлия Григорова Папазова

 

234616042

Председател

Гергана Иванова Длъгникова-Ангелова

 

234616042

Зам. председател

Мария Димитрова Дженева

 

234616042

Секретар

Райна Руменова Пешева

 

234616042

Член

Евдокия Георгиева Крумова

 

234616042

Член

Павлина Иванова Атке

 

234616042

Член

Джанер Недрет Шюкри

 

234616042

Член

Иванка Монева Господинова

 

234616043

Председател

Сузана Андонова Веселинова

 

234616043

Зам. председател

Ивета Божидарова Иванова

 

234616043

Секретар

Лиляна Симеонова Михайлова

 

234616043

Член

Стефан Димитров Колев

 

234616043

Член

Теодор Ивайлов Гиновски

 

234616043

Член

Валентин Пламенов Миладинов

 

234616043

Член

Сава Кирилов Барбаров

 

234616044

Председател

Юлиана Цветанова Милтенова

 

234616044

Зам. председател

Петя Маринова Николова

 

234616044

Секретар

Яна Димитрова Спасова

 

234616044

Член

Венцислав Сергеев Ванчов

 

234616044

Член

Анета Албертова Станкова

 

234616044

Член

Траяна Петрова Бодурова

 

234616044

Член

Анна Тодорова Гиновска

 

234616045

Председател

Диана Георгиева Маркова

 

234616045

Зам. председател

Денислав Христов Михайлов

 

234616045

Секретар

Димитър Петков Георгиев

 

234616045

Член

Стилян Станимиров Бочуков

 

234616045

Член

Галя Веселинова Георгиева

 

234616045

Член

Изабела Руженова Славчева

 

234616045

Член

Виктория Николаева Цокова

 

234616046

Председател

Василен Красимиров Ставрев

 

234616046

Зам. председател

Илиян Мирославов Чабуклийски

 

234616046

Секретар

Олга Валентинова Иванова

 

234616046

Член

Лия Лъчезарова Лазарова

 

234616046

Член

Шабан Себахтин Шабан

 

234616046

Член

Виктор Свиленов Попов

 

234616046

Член

Димитър Георгиев Георгиев

 

234616047

Председател

Мартина Лъчезарова Тодорова

 

234616047

Зам. председател

Адриана Василева Василева

 

234616047

Секретар

Хюлиа Кямилова Салиева

 

234616047

Член

Катрин Костова Тодорова

 

234616047

Член

Кристиан Красимиров Стефанов

 

234616047

Член

Калинка Илиева Христова

 

234616047

Член

Иван Ангелов Иванов

 

234616048

Председател

Еленор Цветомилова Илиева

 

234616048

Зам. председател

Ивелин Миленов Ганев

 

234616048

Секретар

Райна Иванова Папазова

 

234616048

Член

Елхан Елханов Арнаудов

 

234616048

Член

Свилен Петков Славчев

 

234616048

Член

Мария Пенчева Атанасова

 

234616048

Член

Алекс Евгениев Брейчев

 

234616049

Председател

Цвета Симеонова Ангелова

 

234616049

Зам. председател

Александър Симеонов Виденов

 

234616049

Секретар

Пламен Ангелов Станков

 

234616049

Член

Елеонора Владимирова Пейчева

 

234616049

Член

Елена Събева Иванова

 

234616049

Член

Иван Ненчев Кьорленски

 

234616049

Член

Борислав Илиев Шабанов

 

234616050

Председател

Иван Димитров Иванов

 

234616050

Зам. председател

Лили Христофорова Велякова

 

234616050

Секретар

Виктория Александрова Иванова

 

234616050

Член

Христо Антонов Йорданов

 

234616050

Член

Александрина Крумова Зрънчева

 

234616050

Член

Албена Димитрова Георгиева

 

234616050

Член

Мишел Вячеслав Славов

 

234616051

Председател

Недко Тодоров Стефанов

 

234616051

Зам. председател

Деница Георгиева Николова

 

234616051

Секретар

Здравка Стоянова Шейретова

 

234616051

Член

Антоанета Живкова Георгиева

 

234616051

Член

Невелин Митков Гугутков

 

234616051

Член

Снежана Пенкова Ангелова

 

234616051

Член

Надя Емилова Николова

 

234616052

Председател

Денис Айханов Фахрединов

 

234616052

Зам. председател

Игор Игорев Грудко

 

234616052

Секретар

Мариян Ангелов Ников

 

234616052

Член

Валентин Чавдаров Георгиев

 

234616052

Член

Фиданка Първанова Тодорова

 

234616052

Член

Димитър Господинов Георгиев

 

234616052

Член

Николай Иванов Шидеров

 

234616053

Председател

Данчо Петров Георгиев

 

234616053

Зам. председател

Цветелина Цветанова Лозева

 

234616053

Секретар

Александър Георгиев Веселинов

 

234616053

Член

Евгени Росенов Лицов

 

234616053

Член

Сава Теофилов Чорбаджиев

 

234616053

Член

Бойка Данаилова Миркова

 

234616053

Член

Йорданка Георгиева Урумова-Иванова

 

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Студентски“ .

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Зам. председател: Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова

* Публикувано на 18.10.2021 в 16:41 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 216-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Жалба от Александър Боянов Кожухаров за допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня

 • № 215-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “

 • № 214-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Жалба от Силва Михайлова Раутън в качеството й на избирател срещу писмен отказ на Кмета на Район Триадица за вписването на жалбоподателката в избирателните списъци, по –конкретно за СИК 21 в район Триадица

всички решения