Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 58-ПВР/НС
София, 18.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 73 /седемдесет и три/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Витоша“ и утвърждаване списъците с резервните членове

 

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Витоша“ с вх. № 97/13.10.2021 г. за назначаване съставите на 73 /седемдесет и три/  броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете  и местата в ръководството, също като определеното в решението на РИК 23, като същото е както следва: общ брой членове ПП „Има такъв народ“ – 111 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 108 бр. членове , КП „БСП за България“ – 78 бр. членове, КП„Демократична България – обединение“– 73 бр. членове, ПП „ДПС“ – 73 бр. членове, КП „коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ – 73 бр. членове , като в това число ръководство: ПП „Има такъв народ“ – 59 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“– 58 бр. членове,  КП „БСП за България“ – 33 бр. членове, КП „Демократична България – обединение“ – 31 бр. членове, ПП „ДПС“ – 26 бр. членове, КП „Изправи се! Мутри вън!“ – 12 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 644-ПВР/НС/29.09.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ

1.Назначава съставите на 73 /седемдесет и три/  СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234617001

Председател

Георги Георгиев Балабанов

 

234617001

Зам. председател

Райна Петрова Станкова

 

234617001

Секретар

Христина Василева Христова

 

234617001

Член

Александра Иванова Османова

 

234617001

Член

Лиляна Методиева Миланова

 

234617001

Член

Марияна Атанасова Манолова

 

234617001

Член

Любка Димитрова Лазарова

 

234617002

Председател

Адела Димитрова Пъшкова

 

234617002

Зам. председател

Антония Любомирова Попова

 

234617002

Секретар

Ванина Пламенова Калушкова

 

234617002

Член

Стефан Пепов Димитров

 

234617002

Член

Янка Илиева Джамова

 

234617002

Член

Христофор Мариов Димитров

 

234617002

Член

Алиса Атанасова Константинова

 

234617003

Председател

Анна Николаева Лалева

 

234617003

Зам. председател

Цветанка Красиева Пешева

 

234617003

Секретар

Иван Николаев Панчовски

 

234617003

Член

Дарин Даринов Костов

 

234617003

Член

Боянка Иванова Георгиева

 

234617003

Член

Катя Иванова Бобойчева

 

234617003

Член

Шенол Орханов Османов

 

234617004

Председател

Добринка Велинова Арсова

 

234617004

Зам. председател

Галина Неделчева Петрова

 

234617004

Секретар

Живко Александров Димов

 

234617004

Член

Йордан Пепов Димитров

 

234617004

Член

Велислава Найденова Мусева

 

234617004

Член

Павел Костадинов Костадинов

 

234617004

Член

Петя Ганева Вакова

 

234617005

Председател

Генчо Иванов Генев

 

234617005

Зам. председател

Камелия Димитрова Григорова

 

234617005

Секретар

Албена Костова Христова

 

234617005

Член

Милена Снежанова Николова

 

234617005

Член

Габриела Адрианова Иванова

 

234617005

Член

Младен Петров Пейчев

 

234617005

Член

Марияна Христова Георгиева

 

234617006

Председател

Илия Руменов Илиев

 

234617006

Зам. председател

Васил Генчев Чолаков

 

234617006

Секретар

Йордан Ивайлов Йорданов

 

234617006

Член

Трайчо Методиев Пешев

 

234617006

Член

Раделина Димитрова Димова

 

234617006

Член

Илия Александров Димитров

 

234617006

Член

Владислав Димитров Димитров

 

234617007

Председател

Любомир Антонов Попов

 

234617007

Зам. председател

Теменужка Илиева Мишева

 

234617007

Секретар

Велислав Васков Стоянов

 

234617007

Член

Георги Неделчев Заяков

 

234617007

Член

Виржиния Тодорова Петрова

 

234617007

Член

Георги Красимиров Кръстев

 

234617007

Член

Николай Даниелов Янакиев

 

234617008

Председател

Радослав Илиев Радев

 

234617008

Зам. председател

Иванка Цветанова Атанасова

 

234617008

Секретар

Кристиан Анатолиев Илиев

 

234617008

Член

Любов Николаева Давидкова-Чакърова

 

234617008

Член

Цветан Георгиев Георгиев

 

234617008

Член

Бистра Славейкова Спасова

 

234617008

Член

Светлана Тодорова Кучинова

 

234617009

Председател

Венцислав Николаев Станоев

 

234617009

Зам. председател

Мария Христова Паричкова

 

234617009

Секретар

Методи Юлиянов Костадинов

 

234617009

Член

Анна Танева Грънчарова

 

234617009

Член

Ана Димитрова Нейкова

 

234617009

Член

Галина Иванова Иванова

 

234617009

Член

Моника Стойчева Чакърова

 

234617010

Председател

Красимира Стоянова Георгиева

 

234617010

Зам. председател

Марияна Паунова Каравасилева

 

234617010

Секретар

Яна Янкова Проданова

 

234617010

Член

Николай Василев Николов

 

234617010

Член

Надежда Ценова Драгийска

 

234617010

Член

Николай Любомиров Чакъров

 

234617010

Член

Анета Атанасова Никифорова

 

234617011

Председател

Радмила Светославова Кръстанова

 

234617011

Зам. председател

Стефан Димитров Трифонов

 

234617011

Секретар

Боряна Йорданова Божилова

 

234617011

Член

Борянка Петрова Костадинова

 

234617011

Член

Йоана Цветанова Димитрова

 

234617011

Член

Лиляна Иванова Желязкова

 

234617011

Член

Мирабел Хабиб Ал-Банна-Лачева

 

234617012

Председател

Румяна Милушева Младенова

 

234617012

Зам. председател

Борислав Иванов Борисов

 

234617012

Секретар

Яна Костадинова Томова

 

234617012

Член

Ивона Петьова Събева

 

234617012

Член

Виктория Ивайлова Танчева

 

234617012

Член

Валентин Димитров Димитров

 

234617012

Член

Людмила Стефанова Върбанова

 

234617013

Председател

Хрисимир Василев Вълов

 

234617013

Зам. председател

Павлина Алексиева Стамболиева

 

234617013

Секретар

Атанас Димов Константинов

 

234617013

Член

Дафинка Кирилова Дрей

 

234617013

Член

Мериемнур Дениз Тюркмен

 

234617013

Член

Цветомира Иванова Вълчова

 

234617013

Член

Росен Георгиев Георгиев

 

234617014

Председател

Борней Борисов Кайнакчиев

 

234617014

Зам. председател

Лили Валентинова Станимирова

 

234617014

Секретар

Георги Георгиев Александров

 

234617014

Член

Милена Гергинова Левтерова

 

234617014

Член

Александър Георгиев Илиев

 

234617014

Член

Вера Живкова Велинова

 

234617014

Член

Николета Николова Михова

 

234617015

Председател

Снежанка Велинова Лашкова

 

234617015

Зам. председател

Петър Тошков Сретенов

 

234617015

Секретар

Иван Стоянов Дуков

 

234617015

Член

Гергана Славчева Христова

 

234617015

Член

Красимир Живков Велинов

 

234617015

Член

Теодора Иванова Заркова

 

234617015

Член

Гергана Кифирчова Станимирова

 

234617016

Председател

Любомир Викторов Евтимов

 

234617016

Зам. председател

Цветана Генчова Мирчева

 

234617016

Секретар

Стефан Василев Адамов

 

234617016

Член

Димитър Василев Цветанов

 

234617016

Член

Филиан Кирилов Йорданов

 

234617016

Член

Таня Ефремова Симеонова

 

234617016

Член

Борислава Димчева Петкова

 

234617017

Председател

Елизабет Драгиева Симончева

 

234617017

Зам. председател

Маргарита Валентинова Стефанова

 

234617017

Секретар

Любомира Пенчева Стойнова

 

234617017

Член

Светла Златкова Давчева

 

234617017

Член

Виолета Димитрова Богданова

 

234617017

Член

Николай Методиев Иванов

 

234617017

Член

Емил Драгомиров Михайлов

 

234617018

Председател

Румяна Петрова Капланова

 

234617018

Зам. председател

Кристияна Колева Колева

 

234617018

Секретар

Иван Велков Павлов

 

234617018

Член

Лиляна Стефанова Славова

 

234617018

Член

Михаела Николаева Методиева

 

234617018

Член

Емилия Богомилова Бурова

 

234617018

Член

Лилия Стефанова Димитрова

 

234617019

Председател

Антанас Методиев Мирчев

 

234617019

Зам. председател

Станка Николова Стефанова

 

234617019

Секретар

Слав Христов Колев

 

234617019

Член

Милен Стефанов Иванов

 

234617019

Член

Вълчо Колев Георгиев

 

234617019

Член

Пламен Александров Давчев

 

234617019

Член

Тинко Живков Тенев

 

234617020

Председател

Кирил Веселинов Вичев

 

234617020

Зам. председател

Нели Симеонова Шопова

 

234617020

Секретар

Васил Недялков Василев

 

234617020

Член

Христо Костадинов Танев

 

234617020

Член

Мария Тодорова Зиновиева

 

234617020

Член

Ева Илиева Кръстева

 

234617020

Член

Маргарита Йорданова Георгиева

 

234617021

Председател

Любомир Людмилов Стоянов

 

234617021

Зам. председател

Калин Иванов Пейков

 

234617021

Секретар

Илиян Николаев Митков

 

234617021

Член

Йордан Янчев Иванов

 

234617021

Член

Наталия Георгиева Петрова

 

234617021

Член

Даниела Кръстева Йорданова

 

234617021

Член

Нели Милчова Илиева

 

234617022

Председател

Магдалена Димитрова Димитрова

 

234617022

Зам. председател

Симеонка Йорданова Кърджова

 

234617022

Секретар

Данчо Руменов Асенов

 

234617022

Член

Огнян Бецов Велков

 

234617022

Член

Валери Иванов Миронов

 

234617022

Член

Емануела Чавдарова Николова

 

234617022

Член

Живко Георгиев Гочев

 

234617023

Председател

Сокол Кънев Киров

 

234617023

Зам. председател

Николай Николов Грънчаров

 

234617023

Секретар

Камелия Николова Петрова-Тодорова

 

234617023

Член

Ваня Константинова Танева

 

234617023

Член

Светлана Стойчева Димова

 

234617023

Член

Георги Атанасов Димитров

 

234617023

Член

Красимир Кирилов Русинов

 

234617024

Председател

Тамара Бойкова Танева

 

234617024

Зам. председател

Диман Радков Радев

 

234617024

Секретар

Славка Розева Александрова

 

234617024

Член

Мая Лука Борисова

 

234617024

Член

Видка Иванова Блянтова

 

234617024

Член

Спас Йорданов Панков

 

234617024

Член

Галина Тодорова Алексиева

 

234617025

Председател

Йордан Иванов Друмев

 

234617025

Зам. председател

Стефи Методиева Узунова

 

234617025

Секретар

Светлана Ваньова Каменова

 

234617025

Член

Петя Славова Вълова

 

234617025

Член

Габриела Светославова Станкова

 

234617025

Член

Магдалена Костадинова Живкова

 

234617025

Член

Величка Станкова Николова

 

234617026

Председател

Мартин Руменов Николов

 

234617026

Зам. председател

Деяна Енчева Симончева

 

234617026

Секретар

Калина Иванова Благоева

 

234617026

Член

Галиана Лъчезар Евгениева

 

234617026

Член

Евгени Димитров Петров

 

234617026

Член

Румяна Михайлова Христова

 

234617026

Член

Косю Недялков Митев

 

234617027

Председател

Кремена Димитрова Трайкова

 

234617027

Зам. председател

Биляна Гоцева Ерменкова

 

234617027

Секретар

Светослав Пенчев Младенов

 

234617027

Член

Анелия Йорданова Лазарова

 

234617027

Член

Бисер Асенов Илиев

 

234617027

Член

Цветанка Сандова Шейнова

 

234617027

Член

Станислав Стоянов Христов

 

234617028

Председател

Александра Бончева Шейнова

 

234617028

Зам. председател

Илко Радославов Христов

 

234617028

Секретар

Гергана Милчева Стоева

 

234617028

Член

Нели Денова Божинова

 

234617028

Член

Димитър Атанасов Петрунов

 

234617028

Член

Атанас Стоянов Георгиев

 

234617028

Член

Нина Игнатова Иванова

 

234617029

Председател

Божидар Иванов Емануилов

 

234617029

Зам. председател

Тодор Тодоров Тотев

 

234617029

Секретар

Лиляна Николова Георгиева

 

234617029

Член

Анна Атанасова Маноилова

 

234617029

Член

Лиза Петкова Бочева - Славкова

 

234617029

Член

Елиза Чавдарова Славкова

 

234617029

Член

Калинка Димитрова Кюрчийска

 

234617030

Председател

Александра Лазарова Николова

 

234617030

Зам. председател

Росица Николова Велева

 

234617030

Секретар

Даниела Миткова Пеева

 

234617030

Член

Изабела Великова Великова

 

234617030

Член

Ивайло Маринов Баджов

 

234617030

Член

Севдалина Стоянова Веселинова

 

234617030

Член

Ивайло Радославов Иванов

 

234617031

Председател

Виолета Тихомирова Велкова

 

234617031

Зам. председател

Светлозар Желев Димитров

 

234617031

Секретар

Георги Динев Копринков

 

234617031

Член

Емилия Методиева Мазничка

 

234617031

Член

Божидар Димчев Йорданов

 

234617031

Член

Ивет Венциславова Иванова

 

234617031

Член

Симона Бисерова Петрова

 

234617032

Председател

Йониела Иванова Борисова-Димитрова

 

234617032

Зам. председател

Ренета Александрова Копринкова

 

234617032

Секретар

Анелия Боянова Николова

 

234617032

Член

Сидер Стефанов Борисов

 

234617032

Член

Емил Фиданов Заков

 

234617032

Член

Велислава Александрова Атанасова

 

234617032

Член

Илияна Асенова Данчева

 

234617033

Председател

Иво Иванов Стойнев

 

234617033

Зам. председател

Босилка Асенова Митева

 

234617033

Секретар

Емилия Ангелова Никова

 

234617033

Член

Елена Стефанова Ангелова

 

234617033

Член

Антоанета Христова Георгиева

 

234617033

Член

Светла Младенова Цолова

 

234617033

Член

Васил Георгиев Копринков

 

234617034

Председател

Юлиян Елинов Асенов

 

234617034

Зам. председател

Димитрина Христова Кюрчийска

 

234617034

Секретар

Христо Петров Христов

 

234617034

Член

Лиляна Любомирова Колева

 

234617034

Член

Мартин Владиславов Войнов

 

234617034

Член

Виолета Димитрова Йорданова-Николова

 

234617034

Член

Екатерина Асенова Иванова

 

234617035

Председател

Здравка Петрова Филипова-Раковска

 

234617035

Зам. председател

Петко Йотов Петков

 

234617035

Секретар

Йоско Аврамов Молхов

 

234617035

Член

Валентин Иванов Такиев

 

234617035

Член

Валентина Георгиева Цекова

 

234617035

Член

Натали Томиславова Якимова

 

234617035

Член

Цветелина Йорданова Лазарова

 

234617036

Председател

Васил Петров Ковачев

 

234617036

Зам. председател

Аспарух Методиев Николов

 

234617036

Секретар

Кристина Росенова Александрова

 

234617036

Член

Поля Бориславова Павлова

 

234617036

Член

Лиана Цветанова Тодорова

 

234617036

Член

Методи Венциславов Иванов

 

234617036

Член

Георги Асенов Димитров

 

234617037

Председател

Мая Александрова Панайотова

 

234617037

Зам. председател

Никол Пламенова Андреева

 

234617037

Секретар

Димитринка Иванова Апостолова-Илиева

 

234617037

Член

Албена Василева Асенова

 

234617037

Член

Борислав Любомиров Заков

 

234617037

Член

Кристиана Асенова Асенова

 

234617037

Член

Марин Момчилов Иванов

 

234617038

Председател

Любомир Христов Стоичков

 

234617038

Зам. председател

Светла Благоева Адова

 

234617038

Секретар

Мария Георгиева Влайкова

 

234617038

Член

Даниела Руменова Симеонова

 

234617038

Член

Джесика Мирославова Кръстева

 

234617038

Член

Димитър Георгиев Ганчев

 

234617038

Член

Силва Сашова Асенова

 

234617039

Председател

Александър Калинов Крамолински

 

234617039

Зам. председател

Ивона Георгиева Петрова-Паисова

 

234617039

Секретар

Кирил Любомиров Петров

 

234617039

Член

Калина Димитрова Димитрова

 

234617039

Член

Кристина Бориславова Чаева

 

234617039

Член

Анка Димитрова Иванова

 

234617039

Член

Васил Йорданов Василев

 

234617040

Председател

Боянка Василева Гойлашка

 

234617040

Зам. председател

Михаил Тодоров Димитров

 

234617040

Секретар

Атанас Колов Атанасов

 

234617040

Член

Марио Валентинов Асенов

 

234617040

Член

Николинка Георгиева Папукчиева

 

234617040

Член

Росица Стефанова Костадинова

 

234617040

Член

Филип Иванов Иванов

 

234617041

Председател

Тодор Николов Белчев

 

234617041

Зам. председател

Божидар Любенов Жеков

 

234617041

Секретар

Вержиния Иванова Велинова

 

234617041

Член

Ивайло Емилов Павлов

 

234617041

Член

Илиян Асенов Илиев

 

234617041

Член

Гергана Григорова Арсова

 

234617041

Член

Светослав Тодоров Стоянов

 

234617042

Председател

Даниел Стоянов Зубев

 

234617042

Зам. председател

Петър Спасков Ганчев

 

234617042

Секретар

Йоан Петков Йотов

 

234617042

Член

Димитър Петьо Шишков

 

234617042

Член

Стефани Цветанова Узунова

 

234617042

Член

Наташа Атанасова Маринова

 

234617042

Член

Любомир Димитров Лазаров

 

234617043

Председател

Мирослава Цветанова Георгиева

 

234617043

Зам. председател

Даниела Кирилова Димитрова

 

234617043

Секретар

Александър Христов Събчев

 

234617043

Член

Илияз Бюрханов Абазов

 

234617043

Член

Сава Господинов Сотиров

 

234617043

Член

Добринка Белчева Добрева

 

234617043

Член

Лилия Стефанова Георгиева

 

234617044

Председател

Николай Иванов Върбанов

 

234617044

Зам. председател

Денис Величков Денев

 

234617044

Секретар

Емил Григоров Найденов

 

234617044

Член

Илияна Миткова Убенова

 

234617044

Член

Данаил Георгиев Йорданов

 

234617044

Член

Елеонора Маринова Петрова

 

234617044

Член

Вергиния Стефанова Филева

 

234617045

Председател

Галентин Пламенов Грозев

 

234617045

Зам. председател

Венета Андреева Андреева

 

234617045

Секретар

Василка Стоянова Иванчева

 

234617045

Член

Мария Левитова Владимирова

 

234617045

Член

Илиян Цачев Балтов

 

234617045

Член

Виктория Симеонова Петрова

 

234617045

Член

Венцислав Петров Вълков

 

234617046

Председател

Пламен Георгиев Кювлиев

 

234617046

Зам. председател

Даниела Димитрова Панкева

 

234617046

Секретар

Михаела Иванова Фильова

 

234617046

Член

Силвия Василева Славчева

 

234617046

Член

Теодора Бориславова Гергова

 

234617046

Член

Александър Любомиров Благоев

 

234617046

Член

Елиза Кирилова Танева

 

234617047

Председател

Елин Иванов Иванчев

 

234617047

Зам. председател

Петя Бориславова Рибарска

 

234617047

Секретар

Габриела Кирилова Денева

 

234617047

Член

Марияна Александрова Лозанова

 

234617047

Член

Даниела Обретенова Накова

 

234617047

Член

Петър Кръстев Марков

 

234617047

Член

Светла Ангелова Ваташка

 

234617048

Председател

Петя Петрова Милошова

 

234617048

Зам. председател

Мария Димитрова Стефанова

 

234617048

Секретар

Ивайло Бойков Фильов

 

234617048

Член

Димитър Амир Мохамади

 

234617048

Член

Цветелина Емануилова Цветкова

 

234617048

Член

Цеца Ангелова Михайлова

 

234617048

Член

Мирослава Александрова Бежанска

 

234617049

Председател

Ивайло Кирилов Анастасов

 

234617049

Зам. председател

Евдокия Никифорова Иванова

 

234617049

Секретар

Латинка Емилова Миланова

 

234617049

Член

Маргарита Савова Савова

 

234617049

Член

Любен Богомилов Николов

 

234617049

Член

Никола Пламенов Соколов

 

234617049

Член

Любомира Георгиева Георгиева

 

234617050

Председател

Станка Петрова Милошова

 

234617050

Зам. председател

Йони Радославова Младенова

 

234617050

Секретар

Радостин Огнянов Атанасов

 

234617050

Член

Берна Муамерова Абазова

 

234617050

Член

Вергиния Любомирова Стоичкова

 

234617050

Член

Диан Василев Василев

 

234617050

Член

Радослава Атанасова Александрова- Милчева

 

234617051

Председател

Мариана Тодорова Димитрова

 

234617051

Зам. председател

Александра Петрова Младенова

 

234617051

Секретар

Марияна Илиева Михалева

 

234617051

Член

Калинка Николаева Василева

 

234617051

Член

Атанас Веселинов Колев

 

234617051

Член

Вергиния Димитрова Василева

 

234617051

Член

Снежана Михайлова Трифонова

 

234617052

Председател

Николай Тошков Николов

 

234617052

Зам. председател

Емил Иванов Вълчев

 

234617052

Секретар

Ралица Георгиева Вачкова

 

234617052

Член

Синан Бюрханов Абазов

 

234617052

Член

Красимир Василев Данев

 

234617052

Член

Александър Александров Атанасов

 

234617052

Член

Димитър Георгиев Георгиев

 

234617053

Председател

Александър Линков Стефанов

 

234617053

Зам. председател

Борислав Александров Младенов

 

234617053

Секретар

Иван Трайков Стефанов

 

234617053

Член

Васил Антонов Атанасов

 

234617053

Член

Ангелина Яниславова Петева

 

234617053

Член

Иван Димитров Милчев

 

234617053

Член

Теодор Радославов Младенов

 

234617054

Председател

Констанс Ивова Хесапчиева

 

234617054

Зам. председател

Радка Димитрова Бранкова

 

234617054

Секретар

Бистра Иванова Петрова

 

234617054

Член

Тодор Йорданов Димитров

 

234617054

Член

Елена Георгиева Савова

 

234617054

Член

Теодора Любомирова Димитрова

 

234617054

Член

Нинаниколина Юриева Кюлева

 

234617055

Председател

Камен Никифоров Цанков

 

234617055

Зам. председател

Петър Седефчов Петров

 

234617055

Секретар

Вангелия Андонова Лозанова

 

234617055

Член

Снежана Иванова Тодорова

 

234617055

Член

Димитър Димитров Мангъров

 

234617055

Член

Маргарита Цветанова Игнатова

 

234617055

Член

Росилина Николова Хесапчиева

 

234617056

Председател

Яна Христова Стригачева

 

234617056

Зам. председател

Самуил Митков Филипов

 

234617056

Секретар

Петър Стефанов Младенов

 

234617056

Член

Йордан Николов Зафиров

 

234617056

Член

Виктория Иванова Кунчева

 

234617056

Член

Юлия Борисова Атанасова

 

234617056

Член

Борис Никифоров Цанков

 

234617057

Председател

Вихрен Калинов Крамолински

 

234617057

Зам. председател

Силвия Георгиева Томова

 

234617057

Секретар

Николай Георгиев Хаджистоянов

 

234617057

Член

Татяна Левитова Тодорова

 

234617057

Член

Виктория Николова Иванова

 

234617057

Член

Венцислав Василев Маринов

 

234617057

Член

Пламен Пламенов Петров

 

234617058

Председател

Иво Георгиев Морянов

 

234617058

Зам. председател

Янина Георгиева Яцидо

 

234617058

Секретар

Стефан Емилов Атанасов

 

234617058

Член

Цветелина Любомирова Станкова

 

234617058

Член

Иван Борисов Димитров

 

234617058

Член

Габриела Иванова Домбева

 

234617058

Член

Горица Цветкова Домбева

 

234617059

Председател

Марияна Пилигринова Хубавенска

 

234617059

Зам. председател

Валентина Димитрова Симеонова

 

234617059

Секретар

Калоян Първанов Григоров

 

234617059

Член

Велин Веселинов Георгиев

 

234617059

Член

Стефан Георгиев Станчев

 

234617059

Член

Владислав Бойков Гойлашки

 

234617059

Член

Калоян Христов Петров

 

234617060

Председател

Росен Марианов Маринов

 

234617060

Зам. председател

Андрей Розенов Войводов

 

234617060

Секретар

Валентин Георгиев Петров

 

234617060

Член

Снежина Манасиева Янакиева

 

234617060

Член

Катя Тодорова Прокопиева

 

234617060

Член

Василена Тодорова Младенова

 

234617060

Член

Теодора Антонова Тодорова

 

234617061

Председател

Юлий Ненков Ненков

 

234617061

Зам. председател

Симона Красимирова Иванова

 

234617061

Секретар

Виктор Атанасов Рибарски

 

234617061

Член

Георги Любомиров Господинов

 

234617061

Член

Георги Руменов Георгиев

 

234617061

Член

Петя Евгениева Георгиева

 

234617061

Член

Христо Димитров Стоев

 

234617062

Председател

Васка Кирилова Николова

 

234617062

Зам. председател

Красимира Стефанова Станчева-Найденова

 

234617062

Секретар

Кирил Валериев Спасов

 

234617062

Член

Ивайло Димитров Димитров

 

234617062

Член

Ваня Маринова Станчева

 

234617062

Член

Йордан Динев Христов

 

234617062

Член

Ирена Пламенова Арсова

 

234617063

Председател

Линда Бойкова Христова

 

234617063

Зам. председател

Стойко Николов Дуков

 

234617063

Секретар

Борислав Иванов Пейков

 

234617063

Член

Любомир Симеонов Рангелов

 

234617063

Член

Мирослав Емилов Петров

 

234617063

Член

Джамил  Аккад

 

234617063

Член

Христина Антониос Ригатос

 

234617064

Председател

Диана Паунова Бекярова

 

234617064

Зам. председател

Даниела Гергинова Димитрова

 

234617064

Секретар

Теодор Владимиров Димитров

 

234617064

Член

Цветан Николаев Панкев

 

234617064

Член

Емил Димитров Гудев

 

234617064

Член

Ива Ицкова Гьонева

 

234617064

Член

Росица Христова Райкова

 

234617065

Председател

Ивета Василева Димитрова

 

234617065

Зам. председател

Виолета Стоилова Ангова

 

234617065

Секретар

Людмила Владимирова Хардалиева

 

234617065

Член

Цветомир Веселинов Димитров

 

234617065

Член

Стефан Димитров Тодоров

 

234617065

Член

Георги Цанков Грънчаров

 

234617065

Член

Калин Христов Мечкарски

 

234617066

Председател

Мария Петкова Георгиева

 

234617066

Зам. председател

Иван Красимиров Иванов

 

234617066

Секретар

Александър Георгиев Войнов

 

234617066

Член

Георги Николаев Стоянов

 

234617066

Член

Милена Свиленова Ананиева

 

234617066

Член

Антон Танев Попхристов

 

234617066

Член

Елена Спасова Крумова

 

234617067

Председател

Цветанка Симеонова Рангелова-Деветашка

 

234617067

Зам. председател

Маргарета Георгиева Георгиева

 

234617067

Секретар

Цветана Тодорова Томова-Павлова

 

234617067

Член

Мони Красимиров Михайлов

 

234617067

Член

Здравко Христов Андонов

 

234617067

Член

Василена Даниелова Миткова

 

234617067

Член

Снежана Стефанова Узунова

 

234617068

Председател

Мими Петрова Ковачева

 

234617068

Зам. председател

Даниела Василева Савова

 

234617068

Секретар

Мариана Георгиева Аладжова

 

234617068

Член

Ваньо Каменов Методиев

 

234617068

Член

Асен Веселинов Кръстев

 

234617068

Член

Стефка Митева Бошнакова

 

234617068

Член

Виктория Тодорова Александрова

 

234617069

Председател

Силвия Пламенова Кръстева-Цветкова

 

234617069

Зам. председател

Мая Аспарухова Янчева

 

234617069

Секретар

Крум Георгиев Христов

 

234617069

Член

Севда Димитрова Добрева

 

234617069

Член

Денис Николаев Витанов

 

234617069

Член

Калоян Ивайлов Славчев

 

234617069

Член

Аделина Иванова Любикова

 

234617070

Председател

Мариян Милчев Райков

 

234617070

Зам. председател

Красимира Красимирова Господинова

 

234617070

Секретар

Петя Николайчева Пейчева

 

234617070

Член

Дарина Христова Стоева

 

234617070

Член

Иванка Захариева Иванова

 

234617070

Член

Петър Владиславов Свиленски

 

234617070

Член

Невена Петрова Андонова

 

234617071

Председател

Пепа Стоянова Станева

 

234617071

Зам. председател

Валентин Цветков Борисов

 

234617071

Секретар

Маргарита Йотова Христова

 

234617071

Член

Емилия Стоева Македонска

 

234617071

Член

Олег Христов Конев

 

234617071

Член

Васил Минков Илиев

 

234617071

Член

Диана Тодорова Динева

 

234617072

Председател

Лара Асенова Джакова

 

234617072

Зам. председател

Ивайло Йотов Тодоров

 

234617072

Секретар

Здравка Евгениева Димитрова

 

234617072

Член

Биляна Трайчева Божилова

 

234617072

Член

Викторио Кирилов Георгиев

 

234617072

Член

Георги Николаев Петров

 

234617072

Член

Антоанета Димитрова Илиева

 

234617073

Председател

Димитър Александров Костадинов

 

234617073

Зам. председател

Виолета Славчева Тодорова-Петрова

 

234617073

Секретар

Михаил Максимов Върбанов

 

234617073

Член

Благовеста Феодорова Кудрявцева

 

234617073

Член

Йорданка Момчилова Йорданова

 

234617073

Член

Василена Александрова Василева

 

234617073

Член

Георги Руменов Радев

 

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Витоша“   .

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Зам. председател: Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова

* Публикувано на 18.10.2021 в 16:41 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 216-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Жалба от Александър Боянов Кожухаров за допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня

 • № 215-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “

 • № 214-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Жалба от Силва Михайлова Раутън в качеството й на избирател срещу писмен отказ на Кмета на Район Триадица за вписването на жалбоподателката в избирателните списъци, по –конкретно за СИК 21 в район Триадица

всички решения