Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 59-ПВР/НС
София, 18.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 32 /тридесет и два/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в район „Панчарево“ и утвърждаване списъците с резервните членове

 

В Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) е постъпило предложение от Кмета на район „Панчарево“ с вх. № 102/14.10.2021 г. за назначаване съставите на 32 /тридесет и два/ броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

На проведените консултации представителите на политическите партии и коалиции от политически партии, участвали в консултациите, са постигнали съгласие за разпределение на броя на членовете  и местата в ръководството, различно от определеното в решението на РИК 23, като същото е както следва: общ брой членове ПП „Има такъв народ“ – 49 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 48 бр. членове , КП „БСП за България“ – 32 бр. членове, КП„Демократична България – обединение“ – 32 бр. членове, ПП „ДПС“ – 32 бр. членове, КП „коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ – 32 бр. членове , като в това число ръководство: ПП „Има такъв народ“ – 26 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“– 25 бр. членове,  КП „БСП за България“ – 14 бр. членове, КП „Демократична България – обединение“ – 14 бр. членове, ПП „ДПС“ – 12 бр. членове, КП „Изправи се! Мутри вън!“ – 5 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и §1, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 644-ПВР/НС/29.09.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК–23/

РЕШИ

1.Назначава съставите на 32 /тридесет и две/  СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234623001

Председател

Маргарита Павлова Георгиева

 

234623001

Зам. председател

Виктор Цветанов Видолов

 

234623001

Секретар

Марио Димитров Златков

 

234623001

Член

Ирена Богомилова Белчева

 

234623001

Член

Радослав Стефанов Оряшков

 

234623001

Член

Екатерина Огнянова Додова

 

234623001

Член

Катрин Лъчезарова Спасова

 

234623002

Председател

Адрияна Юлиянова Накова

 

234623002

Зам. председател

Дима Божидарова Йорданова

 

234623002

Секретар

Емилия Георгиева Аначкова

 

234623002

Член

Христо Атанасов Георгиев

 

234623002

Член

Маргарита Атанасова Колева

 

234623002

Член

Владимир Владимиров Веселинов

 

234623002

Член

Иван Емилов Дамянов

 

234623003

Председател

Стефка Тодорова Пешева

 

234623003

Зам. председател

Чавдар Койчев Панев

 

234623003

Секретар

Николай Христов Динков

 

234623003

Член

Мартин Асенов Ангелков

 

234623003

Член

Ивелина Сашева Ангелкова

 

234623003

Член

Мария Илиева Кръстева

 

234623003

Член

Златко Ганчев Минчев

 

234623004

Председател

Едуард Красимиров Величков

 

234623004

Зам. председател

Деница Ангелова Ангелова

 

234623004

Секретар

Диана Цветанова Каменова

 

234623004

Член

Ивайло Ангелов Цеков

 

234623004

Член

Мариана Йорданова Иванова

 

234623004

Член

Любен Йорданов Любенов

 

234623004

Член

Николай Николаев Николов

 

234623005

Председател

Мариана Атанасова Митрева

 

234623005

Зам. председател

Спас Малинов Ангелов

 

234623005

Секретар

Анита Николова Бойчева - Вутова

 

234623005

Член

Здравка Любенова Николова

 

234623005

Член

Маргарита Георгиева Котева

 

234623005

Член

Иван Емилов Иванов

 

234623005

Член

Кристиян Георгиев Кръстев

 

234623006

Председател

Елизабет Стефанова Маркова

 

234623006

Зам. председател

Емилия Недялкова Цекова

 

234623006

Секретар

Ярослав Стаматов Илиев

 

234623006

Член

Иван Тодоров Атанасов

 

234623006

Член

Стиляна Данайлова Коцева

 

234623006

Член

Трайчо Георгиев Караджов

 

234623006

Член

Елеонора Симеонова Божинова

 

234623007

Председател

Грета Валентинова Грозданова

 

234623007

Зам. председател

Кирил Антонов Павлов

 

234623007

Секретар

Ивайло Илиянов Павлов

 

234623007

Член

Лили Петрова Стоичкова

 

234623007

Член

Диана Христова Дочева

 

234623007

Член

Коце Коцев Трайков

 

234623007

Член

Филип Руменов Илиев

 

234623008

Председател

Велина Стоянова Дескова

 

234623008

Зам. председател

Маргарита Илиянова Александрова

 

234623008

Секретар

Невена Гениева Станчева

 

234623008

Член

Илиян Георгиев Станчева

 

234623008

Член

Емилия Георгиева Бързакова-Ценева

 

234623008

Член

Благовестина Манчева Петрова

 

234623008

Член

Иван Тодоров Иванов

 

234623009

Председател

Георги Фердинандов Георгиев

 

234623009

Зам. председател

Александър Илиянов Александров

 

234623009

Секретар

Стефани Георгиева Станчева

 

234623009

Член

Владислав Стоянов Стойков

 

234623009

Член

Величка Василева Велинова

 

234623009

Член

Благовест Стефанов Младенов

 

234623009

Член

Снежана Деянова Данева

 

234623010

Председател

Надя Антониева Иванова

 

234623010

Зам. председател

Татяна Петрова Душанова

 

234623010

Секретар

Ивайло Ивайлов Лозанов

 

234623010

Член

Емилия Методиева Сотирова

 

234623010

Член

Надя Илиева Атанасова

 

234623010

Член

Светла Василева Сотирова

 

234623010

Член

Елка Славчева Матейна

 

234623011

Председател

Валентин Валентинов Каменов

 

234623011

Зам. председател

Добромир Даниелов Добрев

 

234623011

Секретар

Саша Георгиева Иванова

 

234623011

Член

Вера Петрова Соколова

 

234623011

Член

Венцислав Стоянов Стойков

 

234623011

Член

Даниела Миладинова Нешкова

 

234623011

Член

Росица Стефанова Трайкова

 

234623012

Председател

Алтънка Кръстева Ангелова

 

234623012

Зам. председател

Лили Иванова Филибинова

 

234623012

Секретар

Александър Наков Живков

 

234623012

Член

Емилия Георгиева Иванова

 

234623012

Член

Стефани Георгиева Илчева

 

234623012

Член

Емилия Тодорова Илиева-Георгиева

 

234623012

Член

Валентин Кирилов Ненков

 

234623013

Председател

Албена Стойчева Панайотва

 

234623013

Зам. председател

Ани Боянова Стойкова-Маламова

 

234623013

Секретар

Даниела Таскова Китова

 

234623013

Член

Силвия Милчова Китанова

 

234623013

Член

Гергана Василева Александрова

 

234623013

Член

Андрей Моатаз Назал

 

234623013

Член

Моника Манаилова Вълчева

 

234623014

Председател

Даниела Илиева Станчева

 

234623014

Зам. председател

Цвете Николаева Пазителова-Андонова

 

234623014

Секретар

Мирослава Стоянова Йорданова

 

234623014

Член

Иванка Методиева Тодорова

 

234623014

Член

Натали Георгиева Добринкова

 

234623014

Член

Красимира Янкова Бочева

 

234623014

Член

Боян Бойков Костов

 

234623015

Председател

Стефан Владимиров Иванов

 

234623015

Зам. председател

Оля Савова Величкова

 

234623015

Секретар

Моника Иванова Зашева

 

234623015

Член

Димитрина Георгиева Цветкова

 

234623015

Член

Венелина Стоичкова Петрова

 

234623015

Член

Валентина Стоянова Асенова

 

234623015

Член

Виолета Веселинова Борисова

 

234623016

Председател

Мария Димитрова Зашева

 

234623016

Зам. председател

Милчо Владимиров Станков

 

234623016

Секретар

Диляна Божидарова Симеонова

 

234623016

Член

Екатерина Иванова Петрова

 

234623016

Член

Венелин Петров Баков

 

234623016

Член

Гергана Любомирова Станоева

 

234623016

Член

Георги Кирилов Стефанов

 

234623017

Председател

Мария Димитрова Крумова

 

234623017

Зам. председател

Татяна Николова Станоева

 

234623017

Секретар

Веселин Стоянов Божков

 

234623017

Член

Лъчезар Руменов Лянчев

 

234623017

Член

Виолета Рангелова Бонева

 

234623017

Член

Мариана Георгиева Гиздова

 

234623017

Член

Коста Петров Янков

 

234623018

Председател

Велислава Димова Стоилова

 

234623018

Зам. председател

Севда Любенова Накова

 

234623018

Секретар

Станислав Димитров Стойнев

 

234623018

Член

Любомир Александров Пазов

 

234623018

Член

Камелия Маринова Лисева

 

234623018

Член

Петя Кирилова Туечка

 

234623018

Член

Надя Иванова Георгиева

 

234623019

Председател

Снежана Петрова Дойчинова

 

234623019

Зам. председател

Татяна Симеонова Станкова

 

234623019

Секретар

Надежда Христова Христова

 

234623019

Член

Марияна Стоянова Попова

 

234623019

Член

Румяна Димитрова Василева

 

234623019

Член

Николай Божидаров Венев

 

234623019

Член

Орлин Георгиев Петков

 

234623020

Председател

Ивелина Райчева Костадинова

 

234623020

Зам. председател

Антоанета Георгиева Цанева

 

234623020

Секретар

Цветанка Петкова Хаджиянева

 

234623020

Член

Кремена Петрова Йорданова

 

234623020

Член

Снежанка Иванова Лисева

 

234623020

Член

Кирил Митков Йорданов

 

234623020

Член

Радка Любенова Лалова

 

234623021

Председател

Василка Гълъбинова Станенова

 

234623021

Зам. председател

Боряна Димитрова Желева

 

234623021

Секретар

Райна Константинова Христова

 

234623021

Член

Николета Диянова Иванова

 

234623021

Член

Камен Кирилов Донков

 

234623021

Член

Миглена Стоянова Стойкова

 

234623021

Член

Петя Николаева Георгиева

 

234623022

Председател

Мария Софи Стайкова

 

234623022

Зам. председател

Росица Илиева Йорданова

 

234623022

Секретар

Петър Емилов Ангелов

 

234623022

Член

Давид Пламенов Лиджев

 

234623022

Член

Галина Стефанова Борисова

 

234623022

Член

Борислава Бориславова Серафимова

 

234623022

Член

Веселин Василев Дилински

 

234623023

Председател

Диляна Бориславова Славчева

 

234623023

Зам. председател

Светозар Станчев Атанасов

 

234623023

Секретар

Мартина Цветанова Стоянова

 

234623023

Член

Анелия Трайчова Стамболийска

 

234623023

Член

Марина Димитрова Нинова

 

234623023

Член

Йорданка Велинова Николова

 

234623023

Член

Владимир Красимиров Благоев

 

234623024

Председател

Лилия Георгиева Александрова

 

234623024

Зам. председател

Петя Максимова Мартинова - Николова

 

234623024

Секретар

Илиана Миткова Игнатова

 

234623024

Член

Дарина Антонова Николаева

 

234623024

Член

Лидия Септемвриева Йончева

 

234623024

Член

Владимир Бойков Стоичков

 

234623024

Член

Мариана Георгиева Грънчарова

 

234623025

Председател

Мариета Койчова Събкова

 

234623025

Зам. председател

Юлияна Димитрова Галева

 

234623025

Секретар

Даниела Атанасова Милева

 

234623025

Член

Евгения Атанасова Колева

 

234623025

Член

Димитър Кирилов Костов

 

234623025

Член

Даниела Миткова Димова

 

234623025

Член

Мартина Николай Спиридонова

 

234623026

Председател

Янка Ивова Дръндова

 

234623026

Зам. председател

Вероника Антонова Илиева

 

234623026

Секретар

Димитър Сашов Амзин

 

234623026

Член

Гергана Минчова Шопова

 

234623026

Член

Ваня Георгиева Костова

 

234623026

Член

Теодора Илиева Петрова

 

234623026

Член

Мария Николова Петкова

 

234623027

Председател

Даниела Сашова Амзина-Недкова

 

234623027

Зам. председател

Антон Ивайлов Анчев

 

234623027

Секретар

Чавдар Николаев Маринов

 

234623027

Член

Галина Пламенова Цветанова

 

234623027

Член

Йорданка Илкова Калфина

 

234623027

Член

Нина Георгиева Николова

 

234623027

Член

Лалка Момчилова Цонкина-Фъртункова

 

234623028

Председател

Евгения Георгиева Гьорева

 

234623028

Зам. председател

Александър Стефанова Фъртунков

 

234623028

Секретар

Асен Дянков Милев

 

234623028

Член

Маргарет Димитрова Костова

 

234623028

Член

Виктория Венциславова Малинова

 

234623028

Член

Юлиян Мартинов Недков

 

234623028

Член

Вера Тодорова Василева

 

234623029

Председател

Виолета Сашова Амзина

 

234623029

Зам. председател

Калоян Ивайлов Иванов

 

234623029

Секретар

Галина Спасова Маринова

 

234623029

Член

Дейвид Димитров Антонов

 

234623029

Член

Емили Димитрова Костова

 

234623029

Член

Корнелия Любомирова Костадинова

 

234623029

Член

Йорданка Петкова Пантелеева

 

234623030

Председател

Радослав Гергинов Рангелов

 

234623030

Зам. председател

Мариана Петрова Георгиева

 

234623030

Секретар

Маргарита Димитрова Петрова

 

234623030

Член

Станислав Веселинов Ценев

 

234623030

Член

Елена Васкова Божилова

 

234623030

Член

Емил Георгиев Стоичков

 

234623030

Член

Надежда Тодорова Дойчинова

 

234623031

Председател

Зоя Кирилова Гергинова

 

234623031

Зам. председател

Андрей Мавродиев Шопов

 

234623031

Секретар

Светослав Василев Танев

 

234623031

Член

Любомир Любомиров Крушкин

 

234623031

Член

Мартин Димитров Пешев

 

234623031

Член

Симона Любомирова Крушкина

 

234623031

Член

Йорданка Петрова Андреева

 

234623032

Председател

Радка Маринова Стоянова

 

234623032

Зам. председател

Паулина Любомирова Георгиева

 

234623032

Секретар

Асен Стоянов Цветанов

 

234623032

Член

Мария Йорданова Татарска

 

234623032

Член

Ивона Ивайлова Борисова

 

234623032

Член

Диана Владимирова Иванова

 

234623032

Член

Димитър Цветков Кьосев

 

 

 

 

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на район „Панчарево“   .

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Зам. председател: Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова

* Публикувано на 18.10.2021 в 16:41 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 216-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Жалба от Александър Боянов Кожухаров за допусната техническа грешка в СИК 040, кв. Горна Баня

 • № 215-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Сигнал от Петя Николаева Стоевска, Председател на СИК 234602070, район Красно село, относно допуснато грубо нарушение на изборния процес от Здравко Васков Тонев, наблюдател на сдружение „България на гражданите “

 • № 214-ПВР/НС/ / 30.11.2021

  относно: Жалба от Силва Михайлова Раутън в качеството й на избирател срещу писмен отказ на Кмета на Район Триадица за вписването на жалбоподателката в избирателните списъци, по –конкретно за СИК 21 в район Триадица

всички решения