Архив избори:
18.03.2017

Съобщение

Определя секции на първия етаж /партер/ за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в сгради с повече от един етаж или секции на горния в изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г., както следва:

РАЙОН

МЯСТО ЗА ГЛАСУВАНЕ

номер/а на инвалидна/и секция/и на първи етаж

02 Красно село

МГ – бул.“Ген. Скобелев” № 58 

234602001

 

Мед. Колеж  ул. "Йорданка Филаретова" № 3

234602004

 

19-то СОУ  ул. "Яков Крайков" № 16

234602012

 

Читалище "Средец" бул. "Цар Борис ІІІ" № 17

234602038

 

51-во СОУ ул. "Софийски геро" № 28

234602019

 

25-то ОУ ул. "Балканджи Йово" № 22

234602043

 

132-ро СОУ бул. "Цар Борис ІІІ" № 128

234602051

 

142-ро СОУ ул. "Пчела" № 21

234602055

 

34-то ОУ ул. "Родопски извор" № 43

234602035

 

36-то СОУ ул. "Пирински проход" № 35

234602030

08 Изгрев

ИНТЕРПРЕД - гр. София, бул. "Драган Цанков" № 36

234608004

 

105 СУ "Атанас Далчев" - гр. София, ул. "Св. Пимен Зографски" № 7

234608007

 

11 ОУ "Св. Пимен Зографски" - гр. София, ул. "Никола Габровски" № 22

234608015

 

119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов" - гр. София, ул. "Латинка" № 11

234608023

 

Професионална гимназия по фризьорство и козметика "Княгиня Евдокия" - гр. София, ул. "Атанас Далчев" № 8

234608024

 

Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов" - гр. София, ул. "Райко Алексиев" № 48

234608033

09 Лозенец

120 ОУ „Г. С. Раковски”, пл. „Папа Йоан Павел ІІ” № 7

234609001

 

35 СЕУ, ул. „Добри Войников” № 16

234609005

 

107 ОУ „Хан Крум”, ул. „Димитър Димов” № 13

234609019

 

122 ОУ „Николай Лилиев”, ул. „Презвитер Козма” № 2

234609023

 

139 ОУ „Захарий Круша”, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 44

234609029

 

21 СОУ „Христо Ботев”, ул. „Люботрън” № 1

234609035

 

Национална природо-математическа гимназия, ул. „Бигла” № 52

234609041

 

Шесто помощно училище, ул. „Русалийски проход” № 12

234609055

 

ОДЗ 175  ул. „Тодор Чипев” № 1

234609061

 

Токуда болница

234609067

10 Триадица

41 ОУ ”СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”, УЛ. “ЦАР САМУИЛ”  24

234609001

 

20 ОУ “ ТОДОР МИНКОВ”, УЛ. “КНЯЗ БОРИС”  27

234609013

 

22  СОУ “Г.С.РАКОВСКИ”, БУЛ. ”ВИТОША” 134

234609023

 

47 СОУ ”ХР. Г. ДАНОВ”, УЛ. ”ДИМИТЪР МАНОВ” 18

234609029

 

ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, БУЛ. ”ВИТОША” 91

234609098

 

126 ОУ ”П.Ю. ТОДОРОВ”, БУЛ.“БЪЛГАРИЯ” 43

234609050

 

ІІ АЕГ “ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН”, УЛ. “ТРАЯНОВИ ВРАТА “ 26

234609046

 

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ, УЛ.”ЗЛАТИШКИ ПРОХОД” 5

234609049

 

104 ОУ “ЗАХАРИ СТОЯНОВ”, УЛ.“КОСТЕНСКИ ВОДОПАД” 60

234609067

 

121 СОУ ”Г. ИЗМИРЛИЕВ”, УЛ. ”ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ” 24

234609072

 

73 СОУ “ВЛ. ГРАМАТИК”, УЛ. “ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ” 2

234609078

15 Младост

118 СОУ - жк "Младост"-1, до бл. 13

234615007

 

125 СОУ - жк "Младост"-1, до бл. 32

234615015

 

10 СОУ - жк "Младост"-1, до бл. 65

234615030

 

145 СОУ - жк "Младост"-1А, до бл. 525

234615044

 

128 СОУ - жк "Младост"-2, до бл. 219

234615050

 

39 СОУ - жк "Младост"-2, до бл. 205

234615063

 

81 СОУ - жк "Младост"-3, до бл. 318

234615074

 

144 СОУ - жк "Младост"-3, до бл. 307

234615090

 

131 СОУ - жк "Младост"-4, до бл. 415

234615094

 

82 ОУ - кв. Горубляне, ул. "Самоковско шосе" № 42

234615125

16 Студентски

ж.к.Студентски град бл.4, ет.І

234616004

 

ж.к.Студентски град бл.8, физкултурен салон

234616008

 

55-то СУ - стара сграда

234616012

 

55-то СУ - нова сграда

234616015

 

8-мо СУ

234616032

 

Художествена академия бул. Г. М. Димитров № 100

234616046

17 Витоша

 

 

 

Стол на осеменителна станция, ул. Бистришко шосе № 26

6

 

26 СОУ, ул. Кореняците № 40

36

 

5 ОУ, ул. Симеон Радев № 31

63

 

2 СОУ, ул. Ген. Суворов № 36

57

 

бул. Цар Борис ІІІ № 202

служебна

23 Панчарево

 

 

 

с. Лозен, 201 СОУ "Св.Св. Кирил и Методий", ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 17, І етаж

234623008

 

с. Герман, бивша сграда на 84 ОУ  "В. Левски", пл. С. Герман

234623015

 

с. Панчарево, 83-то ОУ "Елин Пелин" - Панчарево, ул. "Елин Пелин" № 21

234623018

 

с. Кокаляне, Клуб"Кокалянски ханчета", ул. "Ведена" № 6

234623022

 

с. Бистрица, 192 СОУ "Хр. Ботев", ул. "Просвета" № 11, І етаж

234623029

 

РИК 23 определи 5 броя подвижни секционни избирателни комисии на територията на Двадесет и трети изборен район – София за гласуване в изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г., както следва:

ПСИК на територията на административен район Красно село;

ПСИК на територията на административен район Изгрев, която обслужва и район Студентски;

ПСИК на територията на административен район Триадица, която обслужва и район Лозенец;

ПСИК на територията на административен район Младост;

ПСИК на територията на административен район Витоша, която обслужва и район Панчарево

 

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия и не са подали заявление до 17 часа на 11 март 2017 г., могат да заявят желанието си не по-късно от 5 дни преди изборния ден - 17 часа на 20 март 2017 г., по един от следните начини: - в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице в съответната районна администрация по постоянен адрес - http://sofia.bg/rajoni_1.asp  или в деловодството на Столична община (ул. „Московска“ № 33, партер, „Център за информация и услуги на Столична община“) - изпратено по пощата до съответната районна администрация по постоянен адрес - http://sofia.bg/rajoni_1.asp  или до Столична община – гр. София, ул. „Московска“ № 33, - по факс до съответната районна администрация по постоянен адрес - http://sofia.bg/rajoni_1.asp  или до Столична община - http://sofia.bg/SO_adm.asp?dir=10  - чрез електронно заявление през интернет страницата - https://izbori.sofia.bg/public , за което се изисква подписване с електронен подпис. ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – Приложение № 14 - https://www.cik.bg/bg/ns2017/documents 

Осигуряването на транспорт за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборния ден (26.03.2017 г.) ще се реализира от дирекция „Транспорт" в Столична община.

Предварителни заявки се подават към отдел „Транспортно обслужване”, Дирекция „Транспорт” при Столична община на безплатен за гражданите телефон номер  0800 20 720 и на телефон 02 904 1351 , както следва:

на 25.03.2017 г. от 7:00 до 20:30 ч. и

на 26.03.2017 г. от 7:00 до 19:30 ч.

16.03.2017

Съобщение

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В 23 ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ

АДМ. РАЙОН

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ДАТА И ЧАС

Красно село

ОКИ – Красно село

18.03.2017 г., 13:00 ч.

и 15.00 ч

Витоша

ОКИ – Красно село

20.03.2017 г., 18:00 ч.

Триадица

НДК – зала 6

20.03.2017 г., 18:00 ч.

Лозенец

Биологически факултет на СУ

21.03.2017 г., 18:30 ч.

Младост

145- ОУ

20.03.2017 г., 18:00 ч.

145-ОУ

21.03.2017 г., 18:00 ч.

Панчарево

Читалище Виделина - Панчарево

22.03.2017 г., 18:00 ч.

Студентски

УНСС

21.03.2017 г., 18:00 ч.

Изгрев

зала на ул. А.Чехов 16

22.03.2017 г., 18:00 ч.

16.03.2017

Съобщение

Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район-София уведомява избирателите в изборите за Народни представители на 26.03.2017г., че крайният срок за подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, както и на ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК е 18.03.2017г. в съответната районна администрация. 

10.03.2017

Съобщение

Районна избирателна комисия  уведомява избирателите, че на 11 март 2017 г. изтича срокът, в който могат да подадат заявления за гласуване по настоящ адрес,  за изборите за Народно събрание. Заявленията се подават до общинската администрация по настоящ адрес - Приложение № 12-НС от изборните книжа.

 

10.03.2017

Съобщение

Районна избирателна комисия  уведомява избирателите, че съгласно чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс и решение 4184-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК,  избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, следва да заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец – Приложение № 14-НС от изборните книжа, подписано саморъчно и изпратено по поща, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация, като към него се прилага - копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Крайният срок за подаване на заявлението е 11 март 2017 г. включително.

09.03.2017

Съобщение

Със свое решение от 08.03.2017 г. Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/ , одобри графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г. за Двадесет и трети изборен район – София. Същият може да видите, като отворите прикачения файл:ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА

 

07.03.2017

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, НАСРОЧЕНИ ЗА 26 МАРТ 2017 Г.

Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. са посочени в  Изборния кодекс и Решение № 4172-НС/01.02.2017 г. на ЦИК.

Към заявлението (Приложение № 40-НС от изборните книжа) задължително се представя и списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат, декларация от лицата (Приложение № 43-НС от изборните книжа) и пълномощно на лицето, ако заявлението се подава от упълномощено лице.

Крайният срок за подаване на заявленията е 17.00 часа на 22 март 2017 г. съгласно т.5 от Решениe 4172-НС/01.02.2017 г. на ЦИК.

Z:\Застъпници_технически носител_НС 2017_РИК 23.xls

22.02.2017

Съобщение

В резултат на проведения жребий, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,  обявява следната поредност на представяне в диспутите по Радио София  на партиите, коалициите и независимия  кандидат, регистрирани в РИК-23 за изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г., както следва: 

 

Партии/коалиции/независими кандидати


Пореден номер

Георги Стоянов Кадиев

1

ПП „Възраждане“

2

КП „Реформаторски блок-Глас народен“

3

ПП ГЕРБ

4

ПП „Движение напред България“

5

ПП „Движение за радикална промяна Българската пролет“

6

КП „АБВ Движение 21“

7

КП НОВА РЕПУБЛИКА

8

ПП Движение за равноправен обществен модел

9

ПП „Български демократичен център-БДЦ“

10

КП „Коалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска Социалдемократическа Партия, Християн-Социален Съюз)“

11

ПП „Българско национално обединение“

12

КП „Обединени патриоти-НФСБ, АТАКА и ВМРО“

13

КП БСП на БЪЛГАРИЯ

14

ПП „Национална републиканска партия“

15

ПП Партия на зелените

16

КП „Обединение ДОСТ“

17

КП „Движение да България“

18

КП „КОЙ-Българската левица и Зелена партия“

19

ПП „Движение за права и свободи“

20

ПП „Воля“

21

21.02.2017

Съобщение

Заседанието на Районната избирателна комисия е насрочено за 17:00 часа на 21.02.2017г. 

21.02.2017

Съобщение

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/ ще проведе на 22.02.2017 г. от 15.00 часа, в сградата на район „Триадица”, ул. „Алабин“ № 54, ет.3 – Заседателна зала, гр. София, жребий за определяне на реда за представяне в диспутите по Радио София, на регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети за участие при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г.

17.02.2017

Съобщение

Заседание на Районната избирателна комисия е насрочено за 17.00 ч. на 20.02.2017 г.

14.02.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид от подкрепящи регистрацията на инициативен комитет за участие в изборите за народни представители за Народно събрание  на 26 март 2017 г.

За въвеждането на данните от списъците по Приложение № 69-НС от изборните книжа за народни представители се използва програмата „Списък на лица, подкрепящи регистрацията на инициативен комитет за участие  в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.“. След стартиране на програмата се натискат последователно бутоните „Enable Editing“ и „Enable Content“, след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутона „Въвеждане на ред“. Появява се таблица „въвеждане на ЕГН“, в която се попълват съответните данни за лицето от списъка като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, населено място, локализационна единица (улица), локализационна единица (номер), и след което се натиска бутона „add“ (добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН“ се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.

Когато се завърши списъка се натиска бутон „close“ (затвори) и се записва файла чрез „save as“ (запази като) на съответното устройство (диск, CD, флашка(USB) и т.н.). Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CVS (coma delimited), като името на файла съдържа името на инициативния комитет за регистрация (например: „Списък на подкрепящите регистрацията на инициативен комитет за издигане кандидатурата на ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ за народен представител  в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.“). Тези 2 файла се записват на технически носител (CD, USB или друг) и се представят заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

Програмата можете да изтеглите тук.

13.02.2017

Съобщение

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за днес, 13.02.2017 г. от 16:30 часа. 

 

13.02.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

При подаване на Предложението за регистрация на кандидатски листи, политическите субекти, следва да представят данните на кандидатите и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL в следната форма: с оглед своевременото отстраняване на непълноти и/или несъответствия, при приемане от РИК на документите за регистрация на кандидатите за народни представители, препоръчваме на политическите субекти да предоставят и копие от лична карта/зелен паспорт-за родените до 31.12.1931 г. на кандидатите, за проверка от РИК. 

05.02.2017

Съобщение

Началният срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети в Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София  за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г., е 06 февруари 2017 г., 9:00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 13 февруари 2017 г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 13 февруари 2017 г.

За участие в изборите инициативните комитети внасят 100 (сто) лева по сметка на Централната избирателна комисия в Българска народна банка, както следва:

IBAN: BG85 BNBG 9661 3300 1070 03
BIC: BNBGBGSD

 

05.02.2017

Съобщение

Началният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители в Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София  за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г., e 10 февруари 2017г., 9:00 чaса.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17:00 ч. на 21февруари 2017 г.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 21 февруари 2017 г.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 147-НС / 31.03.2017

  относно: Разглеждане на сигнал от Петя Николаева Стоевска

 • № 146-НС / 27.03.2017

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписки и заличаване на такива.

 • № 145-НС / 26.03.2017

  относно: Обявяване на край на изборния ден на 26.03.2017 г.

всички решения