Състав на РИК София 23 ИР

Председател

 1. Живка Василева Котева

Зам. председатели

 1. Бригита Емилова Костова-Атанасова
 2. Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова

Секретар

 1. Полина Василева Витанова

Членове

 1. Антоанета Захариева Крумова
 2. Борис Стоянов Евтимов
 3. Емил Григоров Николов
 4. Емилия Борисова Керчева
 5. Красимир Георгиев Сираков
 6. Мария Петрова Праматарова-Щуркова
 7. Милен Събинов Ревански
 8. Надя Асенова Ангелова
 9. Николай Евгениев Димитров
 10. Семра Юмер Сюлейман
 11. Снежана Младенова Кондева
 12. Стоян Красимиров Кожухаров
 13. Таня Андонова Дишлиева

Календар

Решения

 • № 147-НС / 31.03.2017

  относно: Разглеждане на сигнал от Петя Николаева Стоевска

 • № 146-НС / 27.03.2017

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписки и заличаване на такива.

 • № 145-НС / 26.03.2017

  относно: Обявяване на край на изборния ден на 26.03.2017 г.

всички решения