Контакти

Адрес

гр. София, район Оборище, ул. "Московска", №31-33, ет. 2, зала 1

Контакти

Председател: +359877495653

Факс: е-поща: [email protected]

email: [email protected]

website: rik23.cik.bg

Календар

Решения

  • № 147-НС / 31.03.2017

    относно: Разглеждане на сигнал от Петя Николаева Стоевска

  • № 146-НС / 27.03.2017

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписки и заличаване на такива.

  • № 145-НС / 26.03.2017

    относно: Обявяване на край на изборния ден на 26.03.2017 г.

всички решения