Заседания online

В момента няма излъчване

Архив

За преглед на архив, моля изберете дата:

Календар

Решения

  • № 147-НС / 31.03.2017

    относно: Разглеждане на сигнал от Петя Николаева Стоевска

  • № 146-НС / 27.03.2017

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписки и заличаване на такива.

  • № 145-НС / 26.03.2017

    относно: Обявяване на край на изборния ден на 26.03.2017 г.

всички решения