Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 147-НС
София 23 ИР, 31.03.2017

ОТНОСНО: Разглеждане на сигнал от Петя Николаева Стоевска

На 27.03.2017 г. в 15,47 часа на електронната поща на РИК 23 е постъпил сигнал от г-жа Петя Николаева Стоевска - Председател на СИК 234602089, регистриран вх.№280/28.03.2017г., към който е приложен Протокол от 26.03.2017г. на СИК 234602089. В изпратения сигнал се съобщава за извършени в изборния ден, на 26 март 2017 г., по време на гласуването в изборно помещение на секция 089, район Красно село, нарушения от член на СИК, които са констатирани от СИК 234602089 в изпратения протокол.

От Протокол от 26 март 2017 г., съставен в 18,15 часа на СИК 234602089 е видно, че същата комисия е разположена в избирателна секция № 89, находяща се на втори етаж на сграда в гр. София, район „Красно село”, на улица „Балканджи Йово” № 18. В същия, СИК е констатирала, че на 26 март 2017 г. в избирателното помещение по време на гласуване, в присъствие на всички членове на секционната избирателна комисия и на г-жа Ангелина Борисова Петрова – политически представител на Коалиция „БСП за България”, съгласно пълномощно № 23-006 от 24.03.2017 г., заместник-председателят на СИК 234602089 - г-жа Иванка Илиева Иванова е влязла в кабината за гласуване с избирател, фигуриращ в избирателния списък за гласуване за народни представители в секция  № 234602089 под № 441 - г-жа Любка Кирилова Захариева, с която е останала по време на гласуване в кабината за гласуване, въпреки отправените й многократни предупреждения от председателя на СИК г-жа Петя Николаева Стоевска и от политическия представител на коалиция „БСП за България” – г-жа Ангелина Борисова Петрова да излезе. От представения протокол на СИК 234602089 от 26 март 2017 г., се установява също, че след излизане от кабината за гласуване с избирателя, заместник-председателят на СИК г-жа Иванка Илиева Иванова е подпечатила с печата на СИК бюлетината на избирателя, въпреки че със свое решение, взето с единодушие, СИК е натоварила с тази дейност друг член на комисията - г-н Сергей Владимиров Стоянов. В изпратения протокол се сочи още, че с тези свои действия заместник-председателят на комисията г-жа Иванка Илиева Иванова е нарушила грубо Методическите указания на ЦИК за СИК в страната. От съдържанието на протокола се установява, че същият е съставен като решение на СИК, взето с мнозинство 2/3 от 7-членния състав на комисията. В същия изрично е записано, че „ЗА” са гласували 6 члена на комисията от 7- членния състав на комисията. Протоколът е подписан и от политическия представител на коалиция „БСП за България” - г-жа Ангелина Борисова Петрова, която в допълнение писмено е посочила, че е чула, че избирателят гласува за партия № 11 „ГЕРБ” от бюлетината.

След като се запозна със сигнала и съдържанието на изпратения протокол, РИК 23 приема, че сигналът е основателен. Представеният протокол е съставен от СИК 234602089 в кръга на служебните им задължения. Същият е официален документ, имащ обвързваща РИК 23 материална доказателствена сила относно посочените в него факти. Ето защо РИК 23 следва да приеме за станали, посочените в протокола факти.

От правна страна следва да се посочи следното: С разпоредбата на чл.3, ал.1 от ИК законодателят е въвел основни принципи при произвеждане на избори. Цитираната норма предвижда, че изборите се произвеждат въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване и че следва да бъде осигурено свободно изразяване на волята на избирателите. В чл. 226 от ИК е въведена забрана за присъствие в кабината за гласуване по време на гласуване на избирател. Нормата предвижда, че не се разрешава присъствие на други лица, освен гласуващи в момента избиратели, на разстояние, по-малко от три метра от кабината за гласуване, когато в нея има избирател. Влизайки в кабината за гласуване с избирател и присъствайки по време на гласуването от негова страна, заместник-председателя на СИК 234602089 г-жа Иванка Илиева Иванова от една страна е нарушила тайната на вота, въведена като основен припцип в чл. 3, ал.1 от ИК, както и е нарушила забраната, въведена в чл.226 от ИК. Ето защо извършените от нея действия, съставляват грубо нарушение на цитираните норми. Тежестта на това нарушение се засилва от факта, че към момента на извършването им същата е заместник-председател на СИК и длъжностно лице по смисъла на закона.

Ето защо на основание чл. 72, ал.1, т.20 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

 

РЕШИ:

 

Председателят на РИК 23 на основание чл. 496, ал.2 от ИК във връзка с чл.3, ал.1 и чл. 226 ИК, да състави Акт за установяване на административно нарушение на г-жа Иванка Илиева Иванова, с ЕГН ………… , за извършено на 26 март 2017 г. по време на гласуването в избирателна секция № 089, находяща се в гр. София, район „Красно село”, нарушение на забраната на чл. 226 и на чл.3, ал.1 от ИК.

 

При обсъждането на така предложения проект за решение бе изразено становище, че жалбата е основателна и следва  районната избирателна комисия да установи извършеното нарушение на ИК, което не събра необходимото мнозинство от 2/3.

Изразено бе мнение, че сигналът е неоснователен и като такъв следва РИК  да го остави без уважение, което също не събра необходимото мнозинство от 2/3.

При проведеното гласуване районна избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилия сигнал.

От присъстващите на заседанието 12 членове „ЗА“ проекта гласуваха 6 членове на РИК:  Живка Василева Котева, Борис Стоянов Евтимов, Стоян Красимиров Кожухаров

Емил Григоров Николов, Таня Андонова Дишлиева, Емилия Борисова Керчева

 

„ПРОТИВ“ проекта гласуваха 6 членове на РИК:  Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова,  Антоанета Захариева Крумова, Полина Василева Витанова, Мария Петрова Праматарова-Щуркова, Надя Асенова Ангелова, Красимир Георгиев Сираков

 

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал.4 , чл.72, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 73 от ИК Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал.4, изр. второ от Изборния кодекс.

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 31.03.2017 в 17:29 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 147-НС / 31.03.2017

  относно: Разглеждане на сигнал от Петя Николаева Стоевска

 • № 146-НС / 27.03.2017

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписки и заличаване на такива.

 • № 145-НС / 26.03.2017

  относно: Обявяване на край на изборния ден на 26.03.2017 г.

всички решения