Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 137-НС
София 23 ИР, 25.03.2017

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район „Лозенец“.

 

В РИК 23 са постъпили писма с вх. № 242/24.03.2017 г. и вх. № 257/25.03.2017 г от кмета на р-н „Лозенец“ с предложение за освобождаване на общо 174 членове в 67 СИК, както следва: Партия ГЕРБ - 8 бр., КП ПФ – 28 бр., Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 2 бр.КП ББЦ – 16 броя, КП БСП Лява България – 38 броя, КП РБ – 74 броя и ПП Атака – 8 броя. На основание чл. 51, ал. 2 ИК като на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същата коалиции.

Към писмата са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. Чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. Чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ

 1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

№ СИК

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

1

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАТЯ СТАВРЕВА ГОГОВА

 

 

1

ЧЛЕН

ИВАН ИВАНОВ ХРИСТОВ

 

 

1

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ  ЛАЗАРОВА СТАНОЕВА

 

 

2

ЧЛЕН

СТОЯНКА ИВАНОВА ТОПАЛОВА

 

 

3

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОГНЯН ПЕТРОВ ПЕНКОВ

 

 

3

ЧЛЕН

АДРИАНА КРАСИМИРОВА ХРИСТОВА

 

 

3

ЧЛЕН

АНГЕЛ ЕНЧЕВ ЕНЕВ

 

 

5

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛБЕНА БЛАГОЕВА РАНГЕЛОВА

 

 

6

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ЯНЕВ

 

 

7

СЕКРЕТАР

ВЕЛИКО БАНОВ ВЕЛИКОВ

 

 

7

ЧЛЕН

ДИЛЯНА ЛЮБОМИРОВА ЙОРДАНОВА

 

 

8

ЧЛЕН

НИКОЛИНА ВАНГЕЛОВА ТАШЕВА

 

 

9

ЧЛЕН

МАЛИНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА

 

 

10

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВ КРЪСТЕВ

 

 

10

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР АНТОНОВ ВЕНЕВ

 

 

11

СЕКРЕТАР

ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА КОСТОВА

 

 

11

ЧЛЕН

СИМЕОН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

 

 

12

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАБРИЕЛА ИВАНОВА МАТЕВА

 

 

12

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДРИНА ВЕЛИЗАРОВА

 

 

12

ЧЛЕН

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ

 

 

15

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА АНДОНОВА ЙОВЕВА

 

 

16

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМЧО МИЛАНОВ КОСТОВ

 

 

16

ЧЛЕН

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КАРАНГОВ

 

 

17

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРИСТИАНА ВИЛИ ПЕТРОВА

 

 

17

ЧЛЕН

АНГЕЛИНА ИВАНОВА СТОИЧКОВА

 

 

17

ЧЛЕН

БОЖИДАР ВЕНЦИСЛАВОВ ИЛИЕВ

 

 

18

СЕКРЕТАР

РОСЕН ПАУНОВ ЛЮБЕНОВ

 

 

18

ЧЛЕН

ХРИСТО ВЛАДИМИРОВ ВЪЛЧЕВ

 

 

20

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАДОСТИНА ИВАНОВА КУТИКОВА

 

 

20

ЧЛЕН

БОЯН КАМЕНОВ КАМЕНОВ

 

 

21

ЧЛЕН

РАЙНА ЯНЕВА ГЕОРГИЕВА

 

 

21

ЧЛЕН

СИЛВИЯ СТЕФАНОВА АРАБОВА

 

 

21

ЧЛЕН

ХРИСТИНА ЗДРАВКОВА КАРАДЖОВА

 

 

22

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ХЕКИМОВ

 

 

22

ЧЛЕН

ХРИСТО МИТКОВ ИЛИЕВ

 

 

23

ЧЛЕН

ИВАН СТЕФАНОВ ТАРИНСКИ

 

 

24

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПАВЕЛ ИВАНОВ ПАВЛОВ

 

 

24

СЕКРЕТАР

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ НИКОЛОВ

 

 

24

ЧЛЕН

ПЕНКА ГАТЕВА САВОВА

 

 

25

ЧЛЕН

ЕМИЛ РУМЕНОВ ТОШЕВ

 

 

26

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТО ВЛАДИМИРОВ ДИНЕВ

 

 

26

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ ДИМЧЕВ КОСТОВ

 

 

27

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГРОЗЮ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

28

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛ ДИНКОВ АЛЕКСИЕВ

 

 

28

ЧЛЕН

АЛЕКС ЕМИЛОВ АНГЕЛОВ

 

 

28

ЧЛЕН

АТАНАС БОРИСОВ ПАВЛОВ

 

 

29

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛИЯН МЛАДЕНОВ ТРАШЛИЕВ

 

 

29

ЧЛЕН

ДЕЙВИД ЗЛАТКОВ ДЕЛЕВ

 

 

30

СЕКРЕТАР

РАЙНА ДИМИТРОВА КОЛОЯНЧЕВА

 

 

30

ЧЛЕН

МИГЛЕНА ПЕТРОВА ИЛИЕВА

 

 

31

ЧЛЕН

ЗОРНИЦА АТАНАСОВА КАРЪКОВА

 

 

31

ЧЛЕН

ПЕНКА АТАНАСОВА ХРИСТОВА

 

 

31

ЧЛЕН

СЛАВКО СТЕФАНОВ ТОШЕВ

 

 

32

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛИЯ ДИМИТРОВ КОЛЧАКОВ

 

 

32

СЕКРЕТАР

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ЙОНЕВА

 

 

32

ЧЛЕН

РОСЕН ИВАНОВ ГАНЧОВСКИ

 

 

33

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ РАЙКОВ

 

 

33

ЧЛЕН

ГАЛИНА БОРИСОВА АНТОВА

 

 

34

ЧЛЕН

ТАТЯНА ДИНКОВА ДУБИНА

 

 

35

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАЙЛО ТОДОРОВ ИВАНОВ

 

 

35

ЧЛЕН

ЛИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА ШАХАНОВА

 

 

36

ЧЛЕН

ЕВГЕНИЯ ДОБРЕВА НЕНОВА

 

 

37

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОСТА ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

 

 

37

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОЖИДАР ЕМИЛОВ ПОПОВ

 

 

37

ЧЛЕН

СНЕЖИНКА МИЛЧОВА ПЕТРОВА

 

 

40

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР ВИТАЛИЕВ ДУБИНА

 

 

40

ЧЛЕН

ЕЛИЗАБЕТ АЛЕКСАНДРОВА ЛАТЕВА

 

 

41

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОЯН ПАНАЙОТОВ ТОНЕВ

 

 

41

СЕКРЕТАР

НИКОЛАЙ НЕНКОВ ГОТЕВ

 

 

41

ЧЛЕН

ДОНКА ЗЛАТЕВА ХРИСТОВА

 

 

42

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОЯН БОЯНОВ ЛОЗАНОВ

 

 

42

ЧЛЕН

ДОБРОМИРА ВЛАДИМИРОВА ДИНЕВА

 

 

43

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТАНИСЛАВ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

43

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ВАЛЕРИЕВ ПЕНЕВ

 

 

44

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАЛОЯН КАЛЧЕВ ДИМИТРОВ

 

 

45

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТЕФАН СТЕФАНОВ ЧЕРВЕНЯШКИ

 

 

45

ЧЛЕН

АДРИАН ХРИСТОВ КЕФИРОВ

 

 

45

ЧЛЕН

СТЕФАН СТОЕВ ХАРИЗАНОВ

 

 

46

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГРИГОР НИКОЛОВ ТРЪПЧИНОВ

 

 

46

ЧЛЕН

ВИКТОРИЯ ИВАЙЛОВА ДРАГАНОВА

 

 

47

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРИСТА ВАСИЛЕВА ЗВЕЗДОВА

 

 

48

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЦВЕТАНОВ

 

 

48

ЧЛЕН

НИКОЛАС НИКОЛАЕВ ДОНКОВ

 

 

48

ЧЛЕН

СНЕЖАНА ТРАЯНОВА ЛОЗАНОВА

 

 

49

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ВЕНЧЕВ

 

 

49

СЕКРЕТАР

ЕМАНУИЛ ГЕОРГИЕВ САВОВ

 

 

49

ЧЛЕН

МАНЯ ЦЕНКОВА ЛЮБЕНОВА

 

 

50

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ХРИСТИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

 

 

50

ЧЛЕН

ИННА ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВА

 

 

51

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АСЕН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

 

 

51

ЧЛЕН

ГАЛИНА МИХАЙЛОВА СЪБЕВА

 

 

51

ЧЛЕН

МАРТИН ВЕСИСЛАВОВ КЪНЧЕВ

 

 

52

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА МИКОВА

 

 

52

ЧЛЕН

МАРИЯНА САВОВА МИРАНДЖИЕВА

 

 

52

ЧЛЕН

ЦВЕТАНА АЛЕКСАНДРОВА

 

 

53

СЕКРЕТАР

ВИКТОР БОГДАНОВ КОЧЕВ

 

 

53

ЧЛЕН

ДЖОВАНА БЛАГОВЕСТ КАРАЯНЕВА-

 

 

53

ЧЛЕН

КАЛОЯН ВЕСИСЛАВОВ КЪНЧЕВ

 

 

54

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ

 

 

54

ЧЛЕН

ЦВЕТОМИРА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

55

ЧЛЕН

МАРГАРИТА ДЕЛЧЕВА ГЕРОВА

 

 

55

ЧЛЕН

ДЕНИЕЛ МИРОСЛАВОВ ПАВЛОВ

 

 

56

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА БОЖИДАРОВА

 

 

57

СЕКРЕТАР

ЗЛАТИН АЛЕКСАНДРОВ ШКЕМБОВ

 

 

57

ЧЛЕН

АДЕЛИНА ЛЮБОМИРОВА СВЕЩАРОВА

 

 

57

ЧЛЕН

ВИКТОРИЯ СИМЕОНОВА МИКОВА

 

 

57

ЧЛЕН

ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА КАТЕЛИЕВА

 

 

59

ЧЛЕН

СТЕФАН СТАВРЕВ ИЛИЕВ

 

 

60

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСЕЛИНА ЛЕКОВА ЦЕКОВА

 

 

60

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СОФКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

 

 

60

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТЕМЕНДЖИЙСКИ

 

 

61

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМАНУИЛ СТОЯНОВ РАКОВ

 

 

61

ЧЛЕН

БОРЯНА БОРИСЛАВОВА ПАВЛОВА

 

 

61

ЧЛЕН

ДОБРИН ДИМИТРОВ ХЛЕБАРОВ

 

 

62

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАЛОЯН АТАНАСОВ БУШЕВ

 

 

62

ЧЛЕН

АЛЕКС ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ

 

 

62

ЧЛЕН

БОЖИДАРА ИВАНОВА ВУТЕВА

 

 

63

ЧЛЕН

ДАФИНА ВАСИЛЕВА ЧОБАНОВА

 

 

64

ЧЛЕН

ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ГЬОРЕВА

 

 

65

ЧЛЕН

ЕЛЕНКА ХРИСТОВА БЛАГОЕВА

 

 

66

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИЧКО АНГЕЛОВ КЕРИН

 

 

66

СЕКРЕТАР

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ЧЕШМЕДЖИЕВ

 

 

67

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛИЯ НИКОЛАЕВА ПЪРВАНОВА

 

 

67

ЧЛЕН

ТРАЯНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

 

 

7

ЧЛЕН

КАЛОЯН ДРАГОМИРОВ КАМЕНОВ

 

 

9

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АННА ВЕЛКОВА ВЕЛКОВА

 

 

12

ЧЛЕН

НИКОЛ ЕМИЛОВА ГАНЧЕВА

 

 

34

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА

 

 

42

ЧЛЕН

ИВОНА ВЕСЕЛИНОВ ЕНЧЕВА

 

 

46

СЕКРЕТАР

ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТОЧКОВ

 

 

48

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРУСЯ МАРИНОВА СКИЛЕВА

 

 

66

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОЖИДАРА ИВАНОВА ВУТЕВА

 

 

67

ЧЛЕН

ВЛАДИМИР РУМЕНОВ РУСЕВ

 

 
           

 

 

 1. На местата на освободените по т. 1 назначава за членове на СИК, както следва:

1

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛИНА ВАНГЕЛОВА ТАШЕВА

 

1

ЧЛЕН

ЕРДЖАН АХМЕДАЛИ АХМЕД

 

1

ЧЛЕН

ДИЛЯНА ЛЮДМИЛОВА ЗДРАВКОВА

 

2

ЧЛЕН

БОЙКО ИЛИЕВ ВЕЛЧЕВ

 

3

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИРЕНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

 

3

ЧЛЕН

МАРЯНА ЗЛАТЕВА НЕСТОРОВА

 

3

ЧЛЕН

АНГЕЛ ЕНЧЕВ ЕНЕВ

 

5

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАТЯНА ЛАЗАРОВА РОЙДЕВА

 

6

ЧЛЕН

ПЕНКА ГАТЕВА САВОВА

 

7

СЕКРЕТАР

МАРТИН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

 

7

ЧЛЕН

КАЛОЯН ДРАГОМИРОВ КАМЕНОВ

 

8

ЧЛЕН

СПАСКА СТОЯНОВА ЯНЕВА

 

9

ЧЛЕН

ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ НЕСТОРОВ

 

10

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТАНКА ЦВЕТАНОВА ПОПОВА

 

10

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГЕНЧО ДИМИТРОВ ВЪРТОВСКИ

 

11

СЕКРЕТАР

ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА ТЪРНОВСКА

 

11

ЧЛЕН

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА БОЯДЖИЕВА

 

12

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АДРИАН ХРИСТОВ КЕФИРОВ

 

12

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИМОНА СИМЕОНОВО ДОЧЕВА

 

12

ЧЛЕН

СТЕЛА СТОЯНОВА ПАНАЙОТОВА

 

15

ЧЛЕН

ЕМАНУИЛ ГЕОРГИЕВ САВОВ

 

16

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛКА ИВАНОВА ЯНКОВА

 

16

ЧЛЕН

КАМЕА ВАЛЕНТИНОВА КОЛЕВА

 

17

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АСЕН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

 

17

ЧЛЕН

МИГЛЕНА ПЕТРОВА ИЛИЕВА

 

17

ЧЛЕН

ПЕТЯ КРАСИМИРОВА ЗДРАВКОВА

 

18

СЕКРЕТАР

СИМЕОН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

 

18

ЧЛЕН

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ДИКОВА

 

20

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦВЕТОМИРА ДЯНКОВА ЦАЧЕВА

 

20

ЧЛЕН

АДЕЛИНА ДИМИТРОВА ЦВЕТАНОВА

 

21

ЧЛЕН

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ПРАМАТАРОВ

 

21

ЧЛЕН

ВЕСЕЛА РУСЧЕВА ЧАНЕВА

 

21

ЧЛЕН

ЮЛИАН БОРИСЛАВОВ ТОШКОВ

 

22

ЧЛЕН

ГЕОРГИ СВЕТОСЛАВОВ БЕЛОВЕЖДОВ

 

22

ЧЛЕН

ГРОЗЮ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

 

23

ЧЛЕН

СОФИЯ СИМЕОНОВА ВАСИЛЕВА

 

24

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕНТИНА РУМЕНОВА

 

24

СЕКРЕТАР

ЗОРНИЦА АПОСТОЛОВА ШЕПКОВА

 

24

ЧЛЕН

ГЕРГАНА МАРИНОВА

 

25

ЧЛЕН

ЗОЯ БОРИСОВА СТЕФАНОВА

 

26

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВА СЛАВЧОВА СИМЕОНОВА

 

26

ЧЛЕН

ИЛИЯ ДИМИТРОВ КОЛЧАКОВ

 

27

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ КИРИЛОВА ЯКИМОВА

 

28

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАЛИНА БОРИСОВА ЛЕКОВА

 

28

ЧЛЕН

РУСЛАН ИВАНОВ ПЕТРОВ

 

28

ЧЛЕН

РОСИЦА СТЕХАНОВА КЛАРОВА-

 

29

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕВЕЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА

 

29

ЧЛЕН

КАЛИН ВИОЛИНОВ КРЪНЧЕВ

 

30

СЕКРЕТАР

ЯНА ЛЕНКОВА ВЕСЕЛИНОВА

 

30

ЧЛЕН

ГЕОРГИ КРЪСТЕВ НЕШЕВ

 

31

ЧЛЕН

БОРЯНА БОНЕВА СТАНОЕВА

 

31

ЧЛЕН

АНТОНИЯ ТОНЕВА ГЕОРГИЕВА

 

31

ЧЛЕН

СВЕТОСЛАВ ПАНЧОВ МЛАДЕНОВ

 

32

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЛАДИМИР ГЕНАДИЕВ КОЛЕВ

 

32

СЕКРЕТАР

ВАНЬО ВАНЬОВ ГОРЧАКОВ

 

32

ЧЛЕН

МАРИАНА АНГЕЛОВА ПОПОВСКА

 

33

ЧЛЕН

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ БЛАГОЕВ

 

33

ЧЛЕН

ГАЛИНА БОРИСОВА АНТОВА

 

34

ЧЛЕН

ДИМЧО ПЕТКОВ БЪРЗАКОВ

 

35

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АНАТОЛИЙ СТЕФАНОВ ДЕШЕВ

 

35

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДРИНА ВЕЛИЗАРОВА

 

36

ЧЛЕН

КАЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ

 

37

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАЛИНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА

 

37

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОДОР ХРИСТОВ СТАНЕВ

 

37

ЧЛЕН

МАРИЯ ЦВЕТАНОВА МАРКОВА

 

40

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРЧЕЛА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

 

40

ЧЛЕН

СИМЕОН ВАСКОВ ВАСИЛЕВ

 

41

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ЦАНЕВ

 

41

СЕКРЕТАР

КАЛОЯН ВЕСИСЛАВОВ КЪНЧЕВ

 

41

ЧЛЕН

ВЕСЕЛИНА ЛЕКОВА ЦЕКОВА

 

42

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДОНКА ПЕНЧЕВА ПЕНЧЕВА

 

42

ЧЛЕН

ИВОНА ВЕСЕЛИНОВ ЕНЧЕВА

 

43

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАФИНКА ЦВЕТАНОВА ГРАХОВСКА

 

43

ЧЛЕН

РОДЕЙН ХАЛЕД ФАРАШ

 

44

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИОЛЕТА КАЛЧЕВА ПЕТРОВА

 

45

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАС НИКОЛАЕВ ДОНКОВ

 

45

ЧЛЕН

СТОЯН СИДЕРОВ СТОЯНОВ

 

45

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР МИЛКОВ БОЯДЖИЕВ

 

46

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДОНКА ЗЛАТЕВА ХРИСТОВА

 

46

ЧЛЕН

АЛЕКС ЕМИЛОВ АНГЕЛОВ

 

47

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕРКА СТОЯНОВА НАЦЕВА

 

48

ЧЛЕН

ВИКТОР ХОВСЕП ПАРСАМЯН

 

48

ЧЛЕН

ЦВЕТАН ИВАЙЛОВ АНГЕЛОВ

 

48

ЧЛЕН

ФЛОРЕНТИНА МАРИНОВА

 

49

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРИСТА ВАСИЛЕВА ЗВЕЗДОВА

 

49

СЕКРЕТАР

БОЯНА ВЕНЦИСЛАВОВА НЕСТОРОВА

 

49

ЧЛЕН

АЛБЕНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА

 

50

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАЛЕН РАДОСЛАВОВ РОМАНСКИ

 

50

ЧЛЕН

БОРИС ВЕЛИЗАРОВ ПЕТРОВ

 

51

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРТИН ВЕСИСЛАВОВ КЪНЧЕВ

 

51

ЧЛЕН

НИКОЛА ТОДОРОВ НАЦЕВ

 

51

ЧЛЕН

БОЯН КАМЕНОВ КАМЕНОВ

 

52

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АДЕЛИНА ДИМИТРОВА РИЗОВА

 

52

ЧЛЕН

ИРЕНА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА

 

52

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР ОРЛИНОВ СТЕФАНОВ

 

53

СЕКРЕТАР

РУМЕН СТОЯНОВ ПЕНЕВ

 

53

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ СЕМКОВ ЦАНОВ

 

53

ЧЛЕН

ДЕЙВИД ЗЛАТКОВ ДЕЛЕВ

 

54

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОЖИДАР ЕМИЛОВ ПОПОВ

 

54

ЧЛЕН

ЛИДИЯ ТОМЧЕВА ТОМЧЕВА

 

55

ЧЛЕН

ИЛИЯ ИЛИЕВ ПЕШЕВ

 

55

ЧЛЕН

СТЕФАН НЕЛКОВ СЛАВЕВ

 

56

ЧЛЕН

ДЕНИЕЛ МИРОСЛАВОВ ПАВЛОВ

 

57

СЕКРЕТАР

НАДЕЖДА ИВАНОВА ИЛЧЕВА

 

57

ЧЛЕН

МАРТИН МАРИНОВ НИКОЛЧЕВ

 

57

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ РАЙКОВ

 

57

ЧЛЕН

СИМОНА МАРИНОВА ЙОСИФОВА

 

59

ЧЛЕН

ИЛИЯ ЦВЕТКОВ ПЕШЕВ

 

60

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОГДАНКА ДИМОВА БОСИЛКОВА

 

60

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИН НИКОЛОВ СТОЙЧОВСКИ

 

60

ЧЛЕН

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДАКОВ

 

61

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

 

61

ЧЛЕН

ИВАН БОРИСЛАВОВ ПАВЛОВ

 

61

ЧЛЕН

АДРИАН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ

 

62

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДОБРОМИРА ВЛАДИМИРОВА ДИНЕВА

 

62

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДРА ЗДРАВКОВА

 

62

ЧЛЕН

ЦВЕТИНА ПЛАМЕНОВА ПОПОВА

 

63

ЧЛЕН

ВАЛЕНТИН НЕДЯЛКОВ МИТКОВ

 

64

ЧЛЕН

АЛЕКС ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ

 

65

ЧЛЕН

ГОЙКО ВАЛЕНТИНОВ АТАНАСОВ

 

66

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОЖИДАРА ИВАНОВА ВУТЕВА

 

66

СЕКРЕТАР

ЛИДИЯ АТАНАСОВА МАНОЛОВА

 

67

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ МИЛЧЕВ

 

67

ЧЛЕН

ВЛАДИМИР РУМЕНОВ РУСЕВ

 

7

ЧЛЕН

БОЧО ЙОРДАНОВ ШЕЙТАНОВ

 

9

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАТЯ СТОЯНОВА ПЕТКОВА

 

12

ЧЛЕН

РАДИНА ВАСИЛЕВА МИЛАДИНОВА

 

34

ЧЛЕН

СИМЕОН МИРОСЛАВОВ ДИМОВ

 

42

ЧЛЕН

ЗОРНИЦА НАДЕЖДОВА ГОШЕВА

 

46

СЕКРЕТАР

СТЕФАНИ ПЛАМЕНОВА ДИМИТРОВА

 

48

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТЛАНА СТОЯНОВА МАРИНОВА

 

66

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОДОР ВАСИЛЕВ БЕЛЕВ

 

67

ЧЛЕН

СОФИЯ ИВАНОВА АДАМОВА

 

            Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 25.03.2017 в 18:09 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 147-НС / 31.03.2017

  относно: Разглеждане на сигнал от Петя Николаева Стоевска

 • № 146-НС / 27.03.2017

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписки и заличаване на такива.

 • № 145-НС / 26.03.2017

  относно: Обявяване на край на изборния ден на 26.03.2017 г.

всички решения