Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 140-НС
София 23 ИР, 26.03.2017

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в изборния ден.

В РИК 23 са постъпили следните предложение за освобождаване и назначаване на членове на СИК, поради не явяване  в избирателните секции да 08.00 часа,

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5,  Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ

Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения.На местата на освободените по т. 1 назначава за членове на СИК,  и издава удостоверения на назначените членове,  както следва:

Район Витоша

СИК №

Длъжност в СИК

ОСВОБОЖДАВА

НАЗНАЧАВА

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Име, презиме и фамилия

ЕГН

23

Член

Божидар Стоянов Царев

 

Лиляна Методиева Миланова

 

34

Член

Йорданка Борисова Каменска

 

Роза Рилкова Иванова

 

 

 

 

 

 

 

6

член

Самуел Лилянов Лилов

 

Йордан Добрев Стойчев

 

 

 

 

 

 

 

28

член

Ивета Емилова Ангелова

 

Георги Алексиев Ценев

 

 

 

 

 

 

 

47

Член

Николай Чавдаров Станев

 

Маргарита Ангелова Иванова

 

73

секретар

Богдан Светославов Константинов

 

Елена Тодорова Савова

 

 

 

 

 

 

 

18

секретар

Лидия Атанасова Ангелова

 

Иван Кирилов Къналиев

 

34

член

Митко Генадиев Боянов

 

Салина Иванова Иванова

 

62

секретар

Петър Стоянов Домосчиев

 

Изабела Асенова Асенова

 

48

Член

Габриела Пекова Пироева

 

Антоанета Цветанова Атанасова

 

5

Зам.Председател

Красимир Димитров Балабанов

 

Радка  Ганчева Чобанова

 

32

Секретар

Даниеламихайлова Иванова

 

Христо Асенов Грънчаров

 

71

Член

Виктория Симеонова Петрова

 

Иванка Стоянова Великова

 

     

 

 

 

56

Секретар

Елана Костадинова Петкова

 

Стефка Стоянова Иванова

 

56

член

Милена Йорданова Цветкова

 

Анка Васкова Васкова

 

 75

Зам. Председател

Снежинка Ангелова Тренева

 

Величка Василева Петрова

 

 

                 

Район Изгрев

СИК №

Длъжност в СИК

ОСВОБОЖДАВА

 

НАЗНАЧАВА

 

 

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Име, презиме и фамилия

ЕГН

234608018

член

Мариета Георгиева Райнова

 

Екатерина Красимирова Иванова

 

234608018

член

Екатерина Красимирова Иванова

 

Петър Исусов Пенчев

 

234608030

член

Даниела Ясенова Тодорова

 

Иван Христов Иванов

 

234608007

член

Александър Цветанов Иванов

 

Мартин Кирилов Пашин

 

234608017

член

Таня Венкова Кънчева

 

Райна Цонкова Димитрова

 

264608020

секретар

Владимир Александров Александров

 

Емил Диков Алексиев

 

234608027

зам. Председател

Владислав Лалов Лалов

 

Николай Георгиев Николов

 

234608032

зам. Председател

Тодор Александров Павловски

 

Марин Георгиев Калайджиев

 

234608035

зам. Председател

Весела Николаева Григорова

 

Роза Емилова Михайлова

 

234608034

член

Симона Владимирова Владимирова

 

Мирела Иванова Иванова

 

 

234608004

член

Борис Георгиев Кирилов

 

Пепи Дамянов Дамянов

 

 

234608013

зам. председател

Танер Хюсню Рюстем

 

Лъчезар Михайлов Живков

 

 

234608009

член

Нели Недялкова Тодорова

 

Веселин Иванов Дуковски

 

 

234608014

зам. председател

Венелин Георгиев Русев

 

Венцислав Василев Василев

 

 

234608027

зам. Председател   Николай Георгиев Николов

  Николай Георгиев Николов

 

Екатерина Румянова Атанасова

 

 

234608032

зам. Председател

Марин Георгиев Калайджиев

 

Тодор Александров Павловски

 

               

Район Младост

СИК №

Длъжност в СИК

ОСВОБОЖДАВА

НАЗНАЧАВА

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Име, презиме и фамилия

ЕГН

234615001

Зам. председател

Aлександър Феодоров Кръстев

 

Димитър Танков Илиев

 

234615003

Председател

Антоанета Кирилова Хаджова

 

Ангелина Николова Кунова

 

234615004

Член

Аделина Димитрова Калфова

 

Недка Димитрова Калпакова

 

234615005

Член

Адриана Андреева Гошева

 

Дончо Стоянов Калпаков

 

234615006

Секретар

Антон Валериев Енев

 

Анна-Мария Емил Кънова

 

234615007

Член

Албена Николаева Манасиева

 

Петранка Мирославова Мирчева

 

234615008

Член

Албена Георгиева Стойкова

 

Цветелин Мирославов Мирчев

 

234615009

Член

Анелия Иванова Димитрова

 

Венета Блажева Линкова

 

234615009

Секретар

Асен Атанасов Димов

 

Венета Блажева Линкова

 

234615010

Секретар

Даница Димитрова Димова

 

Мария Дмитриева Рабаджи

 

234615010

Зам. Председател

Теодора Димитрова Велкова

 

Тодорка Стойова Мирчева

 

234615010

Председател

Божидар Венциславов Илиев

 

Теодора Димитрова Велкова

 

234615011

Член

Антоанета Димитрова Кюркчийска

 

Спаска Цветкова Кръстева

 

234615012

Председател

Антон Асенов Николов

 

Таня Тодорова Мешкова

 

234615012

Зам. председател

Таня Тодорова Мешкова

 

Габриела Даниелова Нейкова

 

234615013

Член

Антон Георгиев Петков

 

Степка Борисова Кирова

 

234615013

Зам. председател

Борис Кръстев Некезов

 

Тинка Стайкова Цветанова

 

234615015

Член

Стефка Георгиева Илиева

 

Мила Людмилова Илкова

 

234615016

Секретар

Боян Боянов Лозанов

 

Пламен Богданов Петков

 

234615017

Секретар

Борислав Петров Йончев

 

Пламен Христов Цветанов

 

234615018

Председател

Георги Иванов Михайлов

 

Мирослав Илиев Илиев

 

234615019

Председател

Васил Йоникиев Стоянов

 

Любомир Димитров Царибродски

 

234615023

Член

Симеон Стоянов Иванов

 

Елена Асенова Бимбашева

 

234615023

Член

Росица Николаева Георгиева

 

Иван Любомиров Цеков

 

234615024

Член

Лазаринка Иванова Миткова

 

Радостин Атанасов Панайотов

 

234615024

Секретар

Весела Христова Танкова

 

Георги Кръстев Стоилов

 

234615024

Председател

Боян Панайотов Тонев

 

Ивелина Валериева Младенова

 

234615024

Зам. председател

Мария Румянчевя Върбанчева- Кръстева

 

Емилия Иванова Младенова

 

234615030

Председател

Данчо Димитров Манов

 

Генка Йовчева Георгиева

 

234615030

Зам. председател

Кремена Александрова Цолова

 

Татяна Благоева Попова

 

234615031

Член

Даяна Данчева Манова

 

Тонка Иванова Каякчиева

 

234615034

Член

Антон Василев Фурнаджиев

 

Еми Иванова Александрова

 

234615034

Зам. председател

Делян Христов Великов

 

Венцислав Митков Велков

 

234615035

Член

Гергана Асенова Василева

 

Наталия Владимирова Ангелова

 

234615036

Член

Пламен Пламенов Василев

 

Антоанета Йорданова Антонова

 

234615037

Член

Мария Атанасова Апостолова

 

Калинка Заркова Дюлгерова

 

234615041

Член

Цветина Ванчева Ванкова

 

Нони Здравкова Симеонова

 

234615046

Секретар

Елизавета Анастасова Анастасова

 

Таня Георгиева Николова

 

234615049

Секретар

Христо Митков Илиев

 

Дончо Петров Донев

 

234615056

Председател

Пенчо Кирилов Георгиев

 

Стефка Николаева Петкова

 

234615056

Зам. председател

Стефка Николаева Петкова

 

Румянка Лилова Лилова

 

234615058

Секретар

Нина Михайлова Лазова

 

Мария Атанасова Стоева

 

234615064

Председател

Грозю Йорданов Георгиев

 

Владимир Димитров Лютов

 

234615065

Зам. председател

Николай Пандов Каменов

 

Даниел Валери Иванов

 

234615067

Член

 Веселка Иванова Стоянова-Пейчева

 

Дияна Димитрова Славова

 

234615070

Член

Ивелина Валериева Младенова

 

Стоян Недялков Пенчев

 

234615073

Зам. председател

Любомир Росенов Цветков

 

Таня Павлова Пенева

 

234615076

Председател

Николай Събев Петров

 

Адриана Григорова Скарлатова

 

234615081

Зам. председател

Маня Ценкова Любенова

 

Юлия Славчева Кокарова

 

234615082

Член

Маргарита Симеонова Миндова

 

Бойка Михайлова Зарева - Пендова

 

234615083

Член

Надежда Иванова Попова

 

Лилия Василева Банчева

 

234615083

Председател

Мариана Бориславова Жекова

 

Стефан Николаев Стефанов

 

234615083

Секретар

Стефан Николаев Стефанов

 

Таня Илиева Асенова

 

234615084

Член

Весела Христова Танкова

 

Райка Димитрова Соколова

 

234615084

Член

Христина Павлова Стаменова

 

Теменужка Димитрова Иванова

 

234615084

Председател

Огнян Петров Пенков

 

Моника Петьова Петкова

 

234615087

Член

Светлана Миткова Аризанова

 

Мая Георгиева Хаджииванова

 

234615090

Секретар

Виолета Янакиева Стефанова

 

Николай Венелинов Георгиев

 

234615092

Председател

Лилия Цветанова Тошева

 

Любомир Зорков Петков

 

234615092

Председател

Трендафилка Илиева Кръстева

 

Любомир Зорков Петков

 

234615094

Член

Калин Виолинов Крънчев

 

Дочка Стоянова Ангелова

 

234615097

Член

Йорданка Николова Александрова

 

Анна Станиславова Иванова

 

234615098

Член

Зорница Славчева Иванова

 

Светла Цонкова Филипова

 

234615098

Секретар

Тодор Димитров Масларски

 

Мариана Иванова Граменова

 

234615099

Председател

Делян Христов Великов

 

Цветанка Стоянова Иванова

 

234615100

Член

Ваньо Ванов Горчанов

 

Аделина Емилова Костадинова

 

234615101

Зам. председател

Христо Дечков Йовков

 

Делян Христов Великов

 

234615102

Секретар

Симона Георгиева Петрова

 

Златка Шошева Ружина

 

234615103

Член

Цона Данчева Тодоринова

 

Ирена Иванова Чонова

 

234615107

Председател

Стела Богомилова Димитрова

 

Анастас Христов Миланов

 

234615108

Член

Иво Димитров Мечкарски

 

Анелия Димитрова Младенова

 

234615110

Зам. председател

Камелия Пламенова Атанасова

 

Юлиана Стоянова Савкова

 

234615112

Председател

Стилиян Петров Петров

 

Борислава Георгиева Димитрова

 

234615113

Зам. председател

Иванка Атанасова Ковачка

 

Радка Емилова Щерева

 

234615114

Секретар

Емил Руменов Тошев

 

Надежда Руменова Манасиева

 

234615117

Секретар

Велизар Драганов Велизаров

 

Маргарита Георгиева Трендафилова

 

234615119

Председател

Георги Павлов Георгиев

 

Васил Маринов Недев

 

234615121

Председател

Виолета Минкова Митовска

 

Бойко Сергеев Герасимов

 

234615122

Председател

Георги Радков Христов

 

Ромео Кръстев Филипов

 

234615124

Член

Людмил Георгиев Костов

 

Кристиян Людмилов Костов

 

234618078

Член

Кристина Пламенова Пенева

 

Георги Живков Желязков

 

234615027

Зам. председател

Симона Пламенова Николова

 

Венче Станимирова Стоянова

 

234615028

Председател

Дочка  Иванова Гинева

 

Полина Стоянова Тодорова

 

234615032

Секретар

Даница Димитрова Димова

 

Мария Петрова Гардакова                      

 

234615033

Зам. председател

Анелия Петрова Георгиева

 

Магдалена Юриева Кирилова

 

234615035

Зам. председател

Васил Тошев Тошев

 

Запрянка Иванова Гигова

 

234615035

Секретар

Запрянка Иванова Гигова

 

Росица Динева Христоскова

 

234615040

Секретар

Иван Иванов Христов

 

Нина Илиева Цалова

 

234615044

Зам. председател

Славко Стефанов Тошев

 

Йордан Атанасов Катин

 

234615106

Председател

Никола Николов Балевски

 

Лазар Борисов Борисов

 

234615106

Зам. председател

Лазар Борисов Борисов

 

Елена Димитрова Пенчева - Куртева

 

234615053

Зам. председател

Николай Иванов Добрев

 

Тотка Цанева Стефанова

 

234615085

Секретар

Йорданка Николова Александрова

 

Иво Димитров Христов

 

234615126

Секретар

Илия Апостолов Илиев

 

Петрина Тошева Белчева

 

234615109

Член

Светла Цонева Филипова

 

Веска Христова Тунева

 

Район Студентски

            N Сик

Длъжност

ОСВОБОЖДАВА

Име Презиме Фамилия

Егн

НАЗНАЧАВА

Име Презиме Фамилия

Егн

9

Член

Александър Владимиров Мутафчиев

 

Лилия Първанова Димитрова

 

53

Зам.-Председател

Здравко Владимиров Михов

 

Анка Димитрова Чифлиджанова

 

3

Член

Донка Златанова Пенева

 

Елисавета Ангелова Панчева

 

20

Член

Сабри Ахмедов Хаджиев

 

Кирил Илиев Аврамов

 

6

Член

Мариан Савов Михайлов

 

Климент Валериев Радулов

 

8

Член

Александър Василев Николов

 

Георги Александров Иванов

 

27

Член

Борис Стефчов Йорданов

 

Мими Кирилова Мантаркова

 

49

Член

Георги Христов Цолов

 

Ивайло Свиленов Димитров

 

47

Зам.-Председател

Йордан Петров Иванов

 

Бистра Славчева Диланова

 

55

Председател

Костантин Богомилов Бътлеков

 

Росица Стефанова Попова

 

 

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

 

 

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 26.03.2017 в 17:53 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 147-НС / 31.03.2017

  относно: Разглеждане на сигнал от Петя Николаева Стоевска

 • № 146-НС / 27.03.2017

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписки и заличаване на такива.

 • № 145-НС / 26.03.2017

  относно: Обявяване на край на изборния ден на 26.03.2017 г.

всички решения