Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 1
София 23 ИР, 22.05.2021

ОТНОСНО: Определяне на адрес, телефони за контакт и приемно време на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/

 РЕШИ

Определя адрес на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София , както следва: гр. София, район „Изгрев”, ул. „А.П. Чехов” № 16А, ет. 2, конферентна зала с телефон за контакт – 0877 49 56 53, 029265120, 029265121 и e-mail: [email protected]

Приемното време на комисията е: всеки ден от 09.00 часа до 17.00 часа.

Адресът на сградата да се оповести публично чрез публикуване на интернет страницата на РИК, Столична община и ЦИК.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 22.05.2021 в 14:50 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения