15.07.2021

Заседание на РИК 23 София

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 15.07.2021г. от 17:00 часа.

09.07.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК 23 СОФИЯ

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 09.07.2021 г. от 17.00 часа.

08.07.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК 23 СОФИЯ

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 08.07.2021 г. от 17.00 часа.

06.07.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК 23 СОФИЯ

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 07.07.2021 г. от 16.30 часа.

05.07.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК 23 СОФИЯ

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 05.07.2021 г. от 16.30 часа.

03.07.2021

Обучителни материали за членовете на СИК

Презентация СИК

Обучителен видеоматериал на РИК23 за СИК / Избори за народни представители на 11.07.2021 г.

03.07.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК 23 СОФИЯ

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 03.07.2021 г. от 15.00 часа.

02.07.2021

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 23 СОФИЯ ОРГАНИЗИРА ДЕМОНСТРАЦИОННО МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Специализирани устройства за машинно гласуване с инсталирана демо версия за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. ще бъдат поставени в 8-те района на 23 ИР съгласно графика. 

Всички избиратели, които желаят, ще имат възможност да гласуват пробно с машина преди изборите. Членове на РИК ще могат да отговарят на възникнали въпроси.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕМОНСТРАЦИОННИ ПРОБНИ ГЛАСУВАНИЯ със СУМГ ЗА ИЗБИРАТЕЛИ В 23 РИК – СОФИЯ-ГРАД

 

 

Административен район

Дата и времеви интервал на демонстрационно гласуване

Място на провеждане 

Красно село

 

06.07.2021 год. (10.00 часа – 14.00 часа)

 

Сградата на район „Красно село“

бул. „Цар Борис III“ № 124

Изгрев

 

05.07.2021 год. (10.00 часа – 14.00 часа)

 

05.07.2021 год. (10.00 часа – 14.00 часа)

 

Сградата на районната администрация ул. „Атанас Далчев“ № 12

 

Сградата на ул.Чехов, 16 а, втори етаж

Лозенец

 

06.07.2021 год. (10.00 часа – 13.00 часа)

 

Клуб на пенсионера – ул. „Развигор“ № 1 – 3

Триадица

 

07.07.2021 год. (10.00 часа – 14.00 часа)

 

Заседателната зала на 3 ет. в

сградата на района

на ул. "Алабин" № 54

Младост

 

05.07.2021 год. (09.30 часа – 13.30 часа)

 

 

Южния вход на общинската администрация

Студентски

07.07.2021 год. (09.00 часа – 11.00 часа)

 

 

07.07.2021 год. (11.00 часа – 13.00 часа)

Читалище „Възраждане“ – ж.к. „Дървеница“, ул. „Иван Боримечката“ № 6

 

Читалище „Елин Пелин“ – ж.к. Мусагеница“, ул. Методи Андонов, до бл. 82А

Витоша

06.07.2021 год. (10.00 часа – 15.00 часа)

 

Сградата на кметство Владая

 

Панчарево

 

07.07.2021 год. (15.00 часа – 17.00 часа)

 

 

 

Салона на читалище „Виделина“

 

02.07.2021

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК за 23 ИР ЗА РАБОТА С МАШИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ

ОН-ЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ОТ СИЕЛА НОРМА ЗА РАБОТА СЪС СУЕМГ

Членовете на секционни избирателни комисии могат да участват в обучението чрез програма TEAMS 

 

  1. Линк към обучителната он-лайн среща:

 За срещата на 03.07.2021 (събота) в 16:00 ч.:                      

 Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app (свържете се от своя компютър или мобилно устройство)

Click here to join the meeting (кликнете тук, за да се присъедините към срещата)

Learn More | Meeting options (повече/ опции за срещата)

 

За срещата на 07.07.2021 (сряда) в 19:00 ч.:          

 Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app (свържете се от своя компютър или мобилно устройство)

Click here to join the meeting (кликнете тук, за да се присъедините към срещата)

Learn More | Meeting options (повече/ опции за срещата)

           

 2. Инструкция за вход към обучителната среща в приложения файл: ИНСТРУКЦИЯ за работа с Майкрософт Тиймс 

 3. Контактите на Вашия обучител са:

 Евгени Минков - Обучител

Тел.: +359 883 270 333

Ел. поща: [email protected]  

02.07.2021

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК за 23 ИР

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В 23 ИР – СОФИЯ-ГРАД

 

 

Административен район

Дата и час на обучението

Място на провеждане на обучението

Красно село

04.07.2021 год. – 14.00 часа

04.07.2021 год. – 16.00 часа

ОКИ Красно село – бул. „Цар Борис III“ № 41 – зала 3

 

Изгрев

04.07.2021 год. – 18.00 часа

05.07.2021 год. – 18.00 часа

Общинска сграда на ул. „А. П. Чехов“ 16А – голям салон 2-ри етаж

 

Лозенец

05.07.2021 год. – 18.00 часа

06.07.2021 год. – 18.00 часа

Университет по архитектура, строителство и геодезия – Аула

 

Триадица

06.07.2021 год. – 18.00 часа

06.07.2021 год. – 19.00 часа

 

СБАЛАГ „Майчин дом“ – Аула

 

Младост

06.07.2021 год. – 18.00 часа

07.07.2021 год. – 18.00 часа

08.07.2021 год. – 18.00 часа

145 ОУ – Младост 1А

Студентски

04.07.2021 год. – 11.00 часа

05.07.2021 год. – 18.00 часа

„Минно – геоложки университет" – зала 400 „Аула Максима“

 

Витоша

05.07.2021 год. – 18.00 часа

ОКИ Красно село – бул. „Цар Борис III“ № 41 – зала 1

 

Панчарево

07.07.2021 год. – 17.00 часа

 

Салона на Читалище „Виделина“

 

01.07.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК 23 СОФИЯ

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 02.07.2021г. от 16:30 часа.

30.06.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК 23 СОФИЯ

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 01.07.2021г. от 16.00 часа.

29.06.2021

Специализиран транспорт за избиратели с увредено зрение или затруднение в придвижването в Столична община

На телефонен номер 0800 20 720 /безплатен за гражданите/ от 7:00 часа до 20:30 часа на 10.07.2021г. и от 7:00 часа до 19:30 часа на 11.07.2021г., ще се приемат заявки за помощ от отдел "Транспортно обслужване", дирекция "Транспорт" при Столична община. Информация може да намерите и на www.sofia.bg в секция Предсрочни парламентарни избори.

28.06.2021

Условия и ред за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на11 юли 2021г.

Условията и редът за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. са приети Решение № 184/07.06.2021г на ЦИК https://www.cik.bg/bg/decisions/184/2021-06-07

Предложението за упълномощени представители се представя и в електронна форма съгласно образец на списък на упълномощените представители посочен в Приложение №1 и Приложение № 2 към Решение № 184/07.06.2021г

28.06.2021

Условия и ред за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии и коалиции в изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Условията и редът за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии и коалиции в изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г. са приети с РЕШЕНИЕ № 165-НС/ 31.05.2021 г на ЦИК.

Регистрацията на застъпниците в страната се извършва от съответната Районна избирателна комисия чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 39-НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 10.07.2021 г. Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Към заявлението на партията или коалицията, задължително се прилага списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител, съдържащ информация в структуриран вид - формат Excel - както и декларация от лицата (Приложение № 41-НС от изборните книжа). Списъкът се подписва и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

28.06.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК 23 СОФИЯ

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 28.06.2021г. от 16.30 часа.

26.06.2021

СЕКЦИИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 юли 2021 Г.

1. Секции на първия етаж /партер/ за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в сгради с повече от един етаж или секции на горни етажи в изборите  за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.,

ОТТУК.

2. Мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден:

Пред секциите за гласуване по чл. 10 ИК се поставят табели и други обозначителни знаци (Приложение № 1 към Решение № 237-НС/16.06.2021 г. на ЦИК) с минимални размери 20/30 см., на които се отбелязва допълнителното предназначение на секцията. Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см се поставят и на входа на сградата, така че да насочват избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването към специализираната избирателна секция.

Пред сградите със специализирани секции задължително се осигуряват и запазват достъпни места за паркиране на автомобилите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Входната част на сградите, в които се помещават специализирани секции, се оборудват чрез изграждане на временни  рампи от твърд материал, тротоарни и стълбищни рампи с наклон не повече от 5 % (1:20), с двустранни бариери, предпазващи от изпадане, съгласно Приложение № 2 към Решение № 237-НС/16.06.2021 г. на ЦИК, осигуряващи придвижване на избиратели със силно затруднено придвижване или ползващи лично техническо помощно средство. За целта може да се предвиди и човешки ресурс за подпомагане на нуждаещите се граждани.

В секциите за гласуване по чл. 10 от ИК се поставят подходящи кабини за гласуване и прегради за гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване с размери не по-малко от 210/170 см, с вход не по-тесен от 90 см и плот не по-висок от 85 см.

26.06.2021

Съобщение

Централната избирателна комисия изразява следното становище по повод многобройните въпроси относно гласуване на лицата, които в изборния ден се намират на почивка в страната:

Изборният кодекс не предвижда възможност за гласуване на лица, които в изборния ден се намират на място, различно от постоянния и настоящия им адрес, независимо дали са настанени в хотел или друго място за подслон (почивка), или обитават свои собствени имоти, но нямат адресна регистрация.

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения