08.06.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК 23 СОФИЯ

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 09.06.2021 г. от 16:00 часа. 

08.06.2021

ЖРЕБИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ В ДИСПУТИТЕ ПО РАДИО СОФИЯ

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, (РИК-23) ще проведе на 09.06.2021 г. от 16.00 часа, в сградата на ул. „А.П. Чехов” № 16А, ет. 2, конферентна зала,  жребий за определяне на реда за представяне в диспутите по Радио София, на регистрираните партии и коалиции от партии за участие при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021г., съгласно чл. 196, ал. 3 от ИК.

05.06.2021

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК 23 СОФИЯ

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 06.06.2021 г. от 16:30 часа. 

04.06.2021

Съобщение

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН – СОФИЯ /РИК -23/ уведомява, че Централната избирателна комисия  организира тестово гласуване със специализирано устройство за електронно машинно гласуване, което ще се състои на 6 юни 2021 г. (неделя) от 10,00 до 13,00 ч. в район „Триадица“ в сградата на  22. СEУ „Георги С. Раковски“, бул. „Витоша“ №134.

Гласуването ще бъде анонимно, доброволно и с него няма да бъдат определяни политическите предпочитания на избирателите, тъй като се ползва демонстрационен вариант на бюлетина без реални партии и кандидати.

28.05.2021

Съобщение

ДО

КМЕТОВЕ НА РАЙОНИ

ДО

участващите в консултациите за състав на СИК

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ

При подаване на писмените предложения за съставите на СИК, за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., данните на членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ следва да бъдат и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL, изтеглете от тук.

27.05.2021

СРОК, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В РИК 23

Началният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители в Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., е 27 май 2021 г., 9:00ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17:00 ч. на 08 юни 2021 г.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 64-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 66-НС от изборните книжа);

б) пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

в) предложението, следва да се представи и на технически носител в Еxcel формат.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 08 юни 2021 г.

 

27.05.2021

Съобщение

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 28.05.2021 г. от 13:00 часа. 

23.05.2021

СРОК, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В РИК 23

Началният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 11.07.2021г. е 23 май 2021 г. - 09:00 ч.

Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 11.07.2021г. е 31 май 2021 г. - 17:00 ч.

Заявленията за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа в сроковете по т.1 и т.2.

Към заявлението (Приложение №58-НС) се прилагат:

 1. Решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
 2. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 3. Декларация по образец (Приложение №60-НС), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията по чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК;
 4. Банков документ по чл. 129, ал. 1 ИК за внесен депозит в размер на 100 лв.;

 

БАНКОВА СМЕТКА НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ПО КОЯТО СЕ ВНАСЯТ ДЕПОЗИТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.129, АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

БНБ, София, пл. „Княз Александър I“ № 1

BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03

 1. Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;
 2. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 17:00 ч. на 31.05.2021 г.

22.05.2021

Съобщение

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 22.05.2021 г. от 12:00 часа. 

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 42-НС / 09.06.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение №33-НС/08.06.2021г. на РИК 23

 • № 41-НС / 09.06.2021

  относно: Обявяване на поредността на представяне на партиите и коалициите от партии в диспутите по регионалното Радио София, регистрирани за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 • № 40-НС / 08.06.2021

  относно: Вземане на решение за определяне ден и час, за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите и коалициите от партии в диспутите по Радио София при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

всички решения