Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 10-НС
София, 28.05.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (без подвижни и служебни) за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11юли 2021 г.

Броят на членовете във всяка секционна избирателна комисия (без подвижни и служебни) на територията на района при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., като се вземе предвид, че общият брой на членовете СИК, включително председател, заместник-председател и секретар съгласно чл.92, ал.4 от ИК се определя според броя на избирателите в съответната секция, като за секции с до 500 избиратели включително- до 7 членове, но не по-малко от 5 членове, а за секции с над 500 избиратели- до 9 членове, но не по-малко от 5 членове, счита за целесъобразно броят на членовете на секционни комисии да бъде определен на 7 членове, която бройка покрива изискванията и при двете хипотези- за секции с до 500 избиратели и с над 500 избиратели.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 89, чл. 9, ал. 6, 8 и 9, чл. 90 и чл. 92 ИК, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3, и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и Решение № 124-НС/26.05.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район - София (РИК 23)

РЕШИ:

Броят на членовете на всяка секционна избирателна комисия (СИК), включително председател, заместник-председател и секретар, в Двадесет и трети район – София за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. е 7 (седем) човека.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 28.05.2021 в 14:20 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения