Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 100–НС
София, 05.07.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Студентски”

 

В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 217/04.07.2021г. от кмета на район „Студентски” с предложение за освобождаване на общо 112 членове в 56 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ – СДС - 17 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 19 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 53 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 17 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 1 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 19 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Студентски” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234616001

Член

Ира Делянова Тенева

 

Десислава Георгиева Дочева

 

234616001

Секретар

Доротея Цветанова Колева

 

Георги Ненков Георгиев

 

234616002

Член

Яна Димитрова Панова

 

Златина Павлинова Наумова

 

234616002

Член

Симеон Пламенов Мичев

 

Габриела Антонова Иванова

 

234616003

Член

Мария Антонова Йорданова

 

Янко Борисов Караиванов

 

234616003

Председател

Надя Иванова Каменова

 

Петър Иванов Мичев

 

234616004

Секретар

Стефка Красенова Конова

 

Иванка Христофорова Гугалова

 

234616004

Член

Йонко Венциславов Йотов

 

Стела Цвяткова Цвяткова

 

234616004

Член

Александра Димитрова Манчева

 

Веселин Несторов Георгиев

 

234616004

Председател

Муса Усаин Барабун

 

Хюлиа Кямилова Салиева

 

234616005

Член

Антония Димитрова Петрова

 

Росица Николаева Несторова

 

234616005

Член

Мария Свиленова Неделчева

 

Шериф Саами Кунч

 

234616005

Член

Николета Георгиева Налбантова

 

Антония Тонева Георгиева

 

234616006

Председател

Киара Христова Маринска

 

Лидия Иванчева Златанова

 

234616006

Секретар

Антония Тонева Георгиева

 

Весела Даринова Василева

 

234616007

Председател

Мариян Ангелов Ников

 

Екатерина Славчева Иванова

 

234616007

Член

Христо Александров Томов

 

Ерай Ерхан Емин

 

234616007

Член

Аделина Александрова Георгиева

 

Димитър Стоянов Димитров

 

234616008

Член

Виолета Иванова Начева

 

Иванка Николаева Маринова

 

234616008

Секретар

Йоан Милков Николов

 

Елица Иванова Каишева

 

234616009

Председател

Ивета Божидарова Иванова

 

Тихомир Антонов Каишев

 

234616010

Председател

Виктория Красимирова Петрунова

 

Виктория Симеонова Стоянова

 

234616010

Зам. председател

Калинка Илиева Христова

 

Огнян Любомиров Харизанов

 

234616011

Председател

Кристина Ивайлова Максимова

 

Борис Неделчев Борисов

 

234616011

Член

Валери Стефанов Петров

 

Стефка Красенова Конова

 

234616011

Член

Елица Любомирова Спасова

 

Михаил Цолов Зарчев

 

234616012

Член

Константина Красимирова Цветанова

 

Валери Стефанов Петров

 

234616012

Член

Петя Василева Василева

 

Михаил Валентинов Груев

 

234616013

Председател

Иванка Христофорова Гугалова

 

Иванка Стефанова Чолакова

 

234616013

Член

Васил Кирилов Николов

 

Аделина Александрова Георгиева

 

234616014

член

Борислав Димитров Велков

 

Александър Константинов Русев

 

234616014

Член

Добринка Стефанова Кирилова

 

Симеон Пламенов Мичев

 

234616015

Секретар

Иванка Стефанова Чолакова

 

Константина Красимирова Цветанова

 

234616015

Председател

Ангел Петров Гатев

 

Ивета Божидарова Иванова

 

234616016

Зам. председател

Мая Недялкова Петкова

 

Мартин Росенов Петков

 

234616016

Член

Иво Станков Миликин

 

Таня Георгиева Ананиева

 

234616017

Председател

Александър Христов Димитров

 

Ангел Петров Гатев

 

234616018

Зам. председател

Ирина Георгиева Георгиева

 

Юсеин Мюмюн Мюмюн

 

234616018

Член

Габриела Валентинова Каменова

 

Йоан Милков Николов

 

234616019

Член

Таня Георгиева Ананиева

 

Иво Станков Миликин

 

234616019

Секретар

Иван Василев Йорданов

 

Катерина Красимирова Велчева

 

234616020

Секретар

Райна Найденова Данчева

 

Пламен Асенов Страхилов

 

234616020

Член

Мария Йонева Йорданова

 

Стоян Кирилов Георгиев

 

234616021

Член

Александър Сашев Александров

 

Боян Петров Петров

 

234616021

Председател

Йоана Виктор Събева

 

Александър Христов Димитров

 

234616022

Секретар

Костадин Николов Ценов

 

Юлита Георгиева Димитрова-Василева

 

234616022

Зам. председател

Ралин Красимиров Кипров

 

Исидора Сидерова Димова

 

234616023

Член

Сара  Христоска

 

Стоянка Цветанова Димова

 

234616023

Член

Иван Валентинов Петков

 

Васил Кирилов Николов

 

234616024

Член

Добромир Нинов Димитров

 

Добринка Стефанова Кирилова

 

234616025

Член

Илиана Анкова Абаджиева

 

Венцислав Кирилов Захариев

 

234616026

Член

Емилияна Венциславова Велчева

 

Симона Пламенова Йорданова

 

234616026

Секретар

Павлина Иванова Атке

 

Митьо Йорданов Георгиев

 

234616027

Член

Галина Красимирова Герова

 

Пламен Кирилов Асенов

 

234616027

Председател

Ирина Николова Николова

 

Мая Недялкова Петкова

 

234616028

Член

Цветелина Владимирова Колева

 

Станислава Кирилова Николова

 

234616028

Зам. председател

Георги Ненков Георгиев

 

Александър Стефанов Георгиев

 

234616028

Председател

Теодора Валентинова Тодорова

 

Румен Ангелов Сейдев

 

234616029

Зам. председател

Ерай Ерхан Емин

 

Юзджан Мустафа Ахмед

 

234616029

Член

Диана Георгиева Маркова

 

Елица Любомирова Спасова

 

234616030

Секретар

Джанер Недрет Шюкри

 

Ивелина Иванова Пенева

 

234616031

Председател

Даниела Стоянова Игова

 

Никола Димитров Сталев

 

234616031

Член

Мириам Сайд Асадпур

 

Гергана Якова Стефанова

 

234616032

Секретар

Габриела Антонова Иванова

 

Магдалена Недялкова Найденова

 

234616033

Член

Виктория Александрова Иванова

 

Моника Георгиева Игнатова-Романова

 

234616034

Секретар

Николай Викторов Москов

 

Даниела Трендафилова Михаилова

 

234616034

Член

Дениз Сайд Асадпур

 

Цветанка Любенова Торбова

 

234616034

Зам. председател

Ивелина Божидарова Причкапова

 

Силви Младенов Пасков

 

234616035

Секретар

Моника Валентинова Иванова

 

Иван Василев Йорданов

 

234616036

Член

Володя Методиев Крумов

 

Мая Василева Пенкова

 

234616037

Секретар

Десислава Огнянова Петрова

 

Мария Виктор Събева

 

234616038

Председател

Даян Веселинов Митев

 

Николай Викторов Москов

 

234616038

Член

Лия Лъчезарова Лазарова

 

Мария Йонева Йорданова

 

234616039

Член

Ивайло Миленов Симеонов

 

Емине Бедриева Вранчева

 

234616039

Член

Емел Ерхан Емин

 

Катрин Анева Николова

 

234616039

Председател

Свилен Петков Славчев

 

Ралин Красимиров Кипров

 

234616040

Член

Виктор Сергеев Лазаров

 

Веселина Василева Димитрова

 

234616040

Член

Георги Костадинов Стоянов

 

Фатме Исмаил Гаваз

 

234616040

Зам. председател

Тодор Димитров Борисов

 

Йоана Виктор Събева

 

234616041

Член

Златка Петкова Крумова

 

Иван Валентинов Петков

 

234616042

Член

Стела Цвяткова Цвяткова

 

Нина Иванова Гаврилова-Уеб

 

234616042

Член

Юзджан Мустафа Ахмед

 

Светослав Сашков Марков

 

234616042

Член

Камелия Антонова Иванова

 

Славянка Йорданова Велинска

 

234616043

Член

Валентин Пламенов Миладинов

 

Катрин Костова Тодорова

 

234616043

Член

Стефан Нелков Славев

 

Вурал Танер Мюмюн

 

234616043

Зам. председател

Кристина Бойкова Костадинова

 

Павлина Иванова Атке

 

234616044

Член

Мерал Алиева Ахмедова

 

Ирина Николова Николова

 

234616044

Зам. председател

Юлита Георгиева Димитрова-Василева

 

Костадин Николов Ценов

 

234616045

Секретар

Богомил Стефанов Тодоров

 

Мариян Ангелов Ников

 

234616045

Член

Стилиян Станимиров Бочуков

 

Валентин Петров Димитров

 

234616045

Председател

Росица Йорданова Илиева

 

Траяна Петрова Бодурова

 

234616046

Член

Елена Николаева Станева

 

Диана Георгиева Маркова

 

234616047

Член

Катрин Костова Тодорова

 

Стилияна Иванова Димитрова

 

234616047

Член

Драга Веселинова Желкова

 

Лия Лъчезарова Лазарова

 

234616048

Секретар

Самуел Ириоречи Франсис

 

Пламен Кирилов Миленков

 

234616048

Член

Цветомир Стефанов Тодоров

 

Муса Усаин Барабун

 

234616048

Член

Диана Красимирова Атанасова

 

Калинка Илиева Христова

 

234616049

Зам. председател

Лидия Иванчева Златанова

 

Кристиян  Тасев

 

234616049

Председател

Вера Стефанова Манчовска

 

Александър Ангелов Арнаутски

 

234616049

Член

Мартин Владимиров Христов

 

Мерт Сейхан Мехмед

 

234616049

Член

Кристиян Красимиров Атанасов

 

Свилен Петков Славчев

 

234616050

Зам. председател

Лили Христофорова Велякова

 

Сейхан Ибрахимов Гадиров

 

234616050

Член

Христо Антонов Йорданов

 

Киара Христова Маринска

 

234616051

Член

Мерт Сейхан Мехмед

 

Пенчо Митков Пенев

 

234616051

Председател

Надежда Николаева Алексиева

 

Виктория Александрова Иванова

 

234616052

Зам. председател

Мартин Росенов Петков

 

Снежана Пенкова Ангелова

 

234616053

Секретар

Борислав Илиев Шабанов

 

Александър Валентинов Илиев

 

234616053

Член

Марияна Светлозарова Иванова

 

Игор Игорев Грудко

 

234616054

Член

Виолетка Илиева Такева

 

Симона Дойчинова Дойчинова

 

234616054

Председател

Геновева Павлова Кондева

 

Бойка Данаилова Миркова

 

234616055

Зам. председател

Елизабет Михайлова Атева-Милетиева

 

Ивелина Божидарова Причкапова

 

234616056

Член

Невена Лазарова Георгиева

 

Михаела Стойчева Георгиева

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове.

 1. Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 05.07.2021 в 16:49 часа

Календар

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения