Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 101–НС
София, 05.07.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“

В РИК 23 е постъпило е заявление с вх. № 215/04.07.2021 г. от ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“, представлявана от Борил Климентов Соколов, чрез Емилия Юриева Божинова в качеството й на пълномощник за регистрация на застъпници в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Заявлението е първо по ред, вписано под № 1 във входящия регистъра на предложените за регистрация застъпници. Със заявлението са предложени общо 19 броя застъпници на кандидатската листа за народни представители на ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“. Към заявлението (Приложение № 39-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно, списък на предложените застъпници в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., декларации по чл.3, ал.3, чл. 117, ал. 3 и чл.120, ал.3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 от ИК-19 бр. Списъкът е представен на хартиен носител и на технически носител.

Списъкът на предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като са установени несъответствия за 1 от предложените застъпници, поради което на същите следва да бъде отказана регистрация.

За останалите 18 предложени застъпници е изпълнено изискването на чл.117 от ИК и Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК и същите следват да бъдат регистрирани.

Поради което и на основание чл. 72, ал.1 т.15, чл.117 и чл. 118, ал.1 и 2 от ИК и Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК, РИК 23,

РЕШИ:

ОТКАЗВА регистрацията на:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Грешка

1

Георги Кирилов Георгиев

 

Невалидно ЕГН (контролна сума)

 

РЕГИСТРИРА 18 застъпници общо на кандидатската листа за народни представители  на ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1

Александър Павлов Николов

 

2

Ангел Енчев Енчев

 

3

Андреа Андреева Пепегова

 

4

Владислав Иванов Марчев

 

5

Гергана Георгиева Борисова

 

6

Данаил Ангелов Колов

 

7

Дантес Йорданов Денчев

 

8

Ефросина Михайлова Георгиева-Петкова

 

9

Константин Цонев Цветанов

 

10

Никола Жеков Александров

 

11

Орлин Тончев Веселинов

 

12

Пламен Тодоров Стефанов

 

13

Светлана Георгиевна Филипова

 

14

Станислав Ангелов Кръстев

 

15

Стефан Димитров Иванов

 

16

Цветан Йорданов Борисов

 

17

Ценка Василева Куюмджиева-Шпьорке

 

18

Мариела Василева Петрова

 

 

Регистрираните застъпници да се впишат в електронния регистър на Районна избирателна комисия в 23 район-София, област София-град. На регистрираните застъпници се издават удостоверения.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 05.07.2021 в 16:49 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения