Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 102–НС
София, 05.07.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Изгрев”

В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 218/05.07.2021г. от кмета на район „Изгрев” с предложение за освобождаване на общо 60 членове в 40 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ – СДС - 18 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 14 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 0 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 6 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 1 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 22 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Изгрев” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234608003

Член

Александър Владимиров Николов

 

Александра Венциславова Симеонова

 

234608004

Член

Петър Иванов Великов

 

Елеонора Симеонова Георгиева

 

234608004

Секретар

Иван Стоянчев Цвеов

 

Дияна Лазарова Панова

 

234608005

Секретар

Каля Йорданова Вапцарова

 

Карина Иванова Сапаревска

 

234608005

Член

Елизабет Стойчева Йорданова

 

Елизабета Георгиева Йорданова

 

234608006

Председател

Любомира Любомирова Недялкова

 

Диляна Недялкова Недялкова

 

234608007

Зам. председател

Анна Николаева Стамова

 

Емилия Василева Граматикова

 

234608008

Член

Стела Димитрова Лазарова-Щуркова

 

Петранка Филипова Спасова

 

234608008

Член

Христо Генчев Генков

 

Константин Емилов Лалковски

 

234608009

Член

Кристина Емилова Димова

 

Димитър Димитров Петров

 

234608010

Член

Атанас Емилов Димов

 

Диан Дойчев Динев

 

234608011

Секретар

Александрина Андреева Андреева

 

Димитър Стоилов Ташев

 

234608012

Секретар

Александър Василев Костов

 

Юлия Трайчева Димитрова

 

234608015

Член

Емилия Василева Граматикова

 

Калин Калинов Филипов

 

234608016

Секретар

Юлий Юлиев Цветков

 

Рослана Киркова Илиева

 

234608016

Член

Александър Константинов Русев

 

Борислав Димитров Велков

 

234608017

Член

Кръстинка Стоянова Иванова

 

Николинка Иванова Стойкова

 

234608017

Зам. председател

Дияна Лазарова Панова

 

Габриела Стефанова Стоилова

 

234608018

Секретар

Мария Иванова Пидакева

 

Ана Филипова Атанасова

 

234608019

Член

Невенка Христова Томова

 

Камелия Пламенова Атанасова

 

234608021

Зам. председател

Янчо Кирилов Димитров

 

Василка Тодорова Кайрякова

 

234608021

Член

Снежинка Иванова Кирилова

 

Славомир Василев Градинарски

 

234608022

Секретар

Аделина Кирилова Накова

 

Александър Кирилов Китанов

 

234608025

Член

Тодорка Василева Манолова

 

Йоана Георгиева Караиванова

 

234608026

Председател

Стелиян Цецов Христов

 

Анатоли Николаев Върбанов

 

234608027

Член

Никол Бойкова Николова

 

Йоанна Руменова Георгиева

 

234608028

Член

Борислав Петров Тодоров

 

Жулиета Маринова Маринова-Попова

 

234608029

Член

Николай Валериев Киров

 

Славян Здравков Георгиев

 

234608029

Член

Иван Георгиев Караиванов

 

Юлий Юлиев Цветков

 

234608029

Председател

Бойко Николов Пенчев

 

Аделина Тодорова Господинова

 

234608030

Член

Йоана Георгиева Караиванова

 

Надя Руменова Стоянова

 

234608030

Секретар

Фани Йорданова Йосифова

 

Стела Димитрова Лазарова-Щуркова

 

234608030

Член

Славомир Василев Градинарски

 

Снежинка Иванова Кирилова

 

234608031

Член

Христо Борисов Ангелов

 

Стефан Ивайлов Стефанов

 

234608031

Секретар

Рослана Киркова Илиева

 

Паско Костадинов Щурков

 

234608031

Член

Паско Костадинов Щурков

 

Ива Паскова Костадинова

 

234608032

Секретар

Славян Здравков Георгиев

 

Николай Валериев Киров

 

234608033

Председател

Стефан Ивайлов Стефанов

 

Христо Борисов Ангелов

 

234608033

Секретар

Даниела Игнатова Генкова

 

Ани Ненчова Нанкова

 

234608035

Член

Жулиета Маринова Маринова-Попова

 

Борислав Петров Тодоров

 

234608035

Член

Павел Цветанов Бешков

 

Велислав Любомиров Кирилов

 

234608037

Секретар

Велислав Любомиров Кирилов

 

Павел Цветанов Бешков

 

234608038

Член

Христо Генчев Генков

 

Александър Владимиров Николов

 

234608038

Член

Александър Владимиров Томов

 

Билял Мийремов Саидов

 

234608038

Член

Константин Емилов Лалковски

 

Христо Генчев Генков

 

234608039

Секретар

Надя Руменова Стоянова

 

Фани Йорданова Йосифова

 

234608040

Секретар

Златка Велева Златанова

 

Николай Георгиев Джуров

 

234608042

Член

Венета Иванова Иванова

 

Иван Георгиев Караиванов

 

234608043

Секретар

Живко Стайков Стайков

 

Георги Георгиев Денев

 

234608044

Член

Георги Георгиев Денев

 

Живко Стайков Стайков

 

234608044

Член

Румен Петров Младенов

 

Тодорка Василева Манолова

 

234608044

Секретар

Рафаела Живкова Христова

 

Венцислава Димитрова Вергиева - Димитрова

 

234608045

Секретар

Карина Иванова Сапаревска

 

Каля Йорданова Вапцарова

 

234608046

Зам. председател

Здравка Велкова Добровска

 

Виолина Кирилова Йорданова

 

234608046

Член

Елеонора Симеонова Георгиева

 

Петър Иванов Великов

 

234608047

Секретар

Димитър Димитров Петров

 

Веселин Димов Димитров

 

234608047

Секретар

Айдън Руфатов Любченлиев

 

Димитър Димитров Петров

 

234608048

Член

Иван Григоров Досев

 

Нева Димова Димитрова

 

234608049

Секретар

Диляна Недялкова Недялкова

 

Любомира Любомирова Недялкова

 

234608049

Зам. председател

Милен Михайлов Петков

 

Владимир Георгиев Байкушев

 

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове.

 1. Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 05.07.2021 в 16:49 часа

Календар

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения