Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 103–НС
София, 07.07.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Красно село”

В РИК 23 са постъпили писма с вх. № 220/06.07.2021г. и вх. № 225/06.07.2021г. от кмета на район „Красно село” с предложение за освобождаване на общо 115 членове в 70 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ – СДС - 27 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 27 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 14 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 8 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 6 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 33 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Красно село” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234602001

Член

Мартин Цветанов Мицев

 

Милослав Димитров Димитров

 

234602002

Зам. председател

Тони Станиславов Петкучев

 

Любима Велинова Карадачка

 

234602004

Член

Благовест Стефанова Димитрова

 

Димитър Радославов Марков

 

234602004

Член

Светла Василева Стефанова

 

Антоанета Николаева Василева

 

234602005

Зам. председател

Андриан Александров Любенов

 

Десислава Георгиева Костова

 

234602006

Секретар

Христо Йорданов Цонев

 

Алмина Розалинова Ицова

 

234602007

Председател

Владислав Влатков Димов

 

Юлиян Асенов Русев

 

234602008

Секретар

Ивалин Йончев Цветков

 

Пламен Христов Бамбуков

 

234602008

Зам. председател

Маргарита Христова Гичева

 

Кънчо Кирчев Спасов

 

234602008

Председател

Анета Савова Андонова

 

Костадин Николаев Ашиков

 

234602008

Член

Илиян Георгиев Илиев

 

Георги Кирилов Караколев

 

234602009

Председател

Иржина Костова Параскова

 

Преслав Венциславов Манолов

 

234602009

Член

Недялко Тихомиров Йосифов

 

Златина Милкова Манолова

 

234602010

Секретар

Димитър Кирилов Василев

 

Митко Йорданов Божилов

 

234602013

Член

Николай Димитров Чобаников

 

Любомира Георгиева Божилова

 

234602014

Председател

Юлия Стефанова Чобаникова

 

Виолета Иванова Кичева

 

234602016

Член

Юлиян Асенов Русев

 

Методи Кирчев Спасов

 

234602017

Секретар

Ана Александрова Димова

 

Йордан Емилов Станчев

 

234602017

Член

Даяна Руменова Димитрова

 

Петьо Петков Гюдюлев

 

234602018

Зам. председател

Александър Николов Червенков

 

Юлиан Юлианов Владички

 

234602018

Член

Радослав Белчев Колев

 

Мануела Василева Янкова

 

234602018

Член

Ел Кирилова Тенева

 

Румяна Димитрова Димитрова

 

234602020

Член

Димитър Андреев Ерменков

 

Васко Димитров Димитров

 

234602021

Член

Зоя Венкова Радайска

 

Лозинка Петранкова Райкова

 

234602024

Секретар

Симеон Георгиев Йорданов

 

Павлина Петрова Иванова

 

234602025

Член

Руслан Руменов Иванов

 

Ивайло Емилов Тончовски

 

234602028

Председател

Момчил Юриев Миланов

 

Наталия Александрова Майлер-Кънева

 

234602030

Зам. председател

Мая Харалампиева Бакърджиева

 

Татяна Цонкова Димитрова

 

234602030

Член

Николета Николаева Караджова

 

Иво Атанасов Байчев

 

234602032

Член

Татяна Цонкова Димитрова

 

Виктор Данаилов Пежгорски

 

234602032

Зам. председател

Любомир Лилков Маринов

 

Борислав Орлинов Атанасов

 

234602034

Член

Милена Валентинова Големинова

 

Божидар Ивайлов Божилов

 

234602035

Секретар

Стоян Пламенов Гюлемеров

 

Росен Огнянов Бухларски

 

234602037

Зам. председател

Антони Руменов Николаев

 

Маргарита Боянова Войска

 

234602037

Председател

Мериън Ядран Белин

 

Мариела Стоянова Милева

 

234602038

Член

Соня Атанасова Щуркова

 

Боян Руменов Боев

 

234602039

Член

Мария Харалампиева Димитрова

 

Блага Петрова Борисова

 

234602039

Член

Василена Юриева Бовянска

 

Андриан Александров Любенов

 

234602040

Председател

Павлина Петрова Иванова

 

Иван Атанасов Василев

 

234602040

Член

Ясен Халид Бендера

 

Илиана Декарт Цветанова

 

234602041

Член

Десислава Христова Малинова-Страхилова

 

Александър Атанасов Маринов

 

234602042

Член

Паулина Николаева Караджова

 

Ана Декарт Цветанова

 

234602043

Член

Йорданка Матеева Първанова

 

Янко Янков Командов

 

234602043

Член

Ивет Теодорова Спасова

 

Любомир Пламенов Велков

 

234602043

Секретар

Симеон Ангелов Гелев

 

Габриела Юксел Кадриева

 

234602043

Член

Алекс Младенов Миланов

 

Адриана Георгиева Славчева

 

234602044

Член

Евелина Валентинова Дачева

 

Томислав Богомилов Банков

 

234602044

Секретар

Божидар Ивайлов Божилов

 

Симона Иванова Паунчева

 

234602047

Секретар

Илиана Декарт Цветанова

 

Марин Георгиев Маринов

 

234602048

Зам. председател

Петър Георгиев Фурнаджиев

 

Петя Николаева Стоевска

 

234602048

Член

Александър Атанасов Маринов

 

Десислава Христова Малинова-Страхилова

 

234602049

Секретар

Янко Янков Командов

 

Йорданка Матеева Първанова

 

234602052

Зам. председател

Бисер Давидов Пенков

 

Боян Маринов Георгиев

 

234602054

Председател

Симеон Радославов Нецов

 

Юлия Стефанова Чобаникова

 

234602055

Член

Веселка Манолова Гълъбова

 

Лора Иванова Хинова

 

234602055

Зам. председател

Павлинка Стойова Атанасова-Георгиева

 

Тинка Георгиева Кръстева

 

234602057

Зам. председател

Соня Петрова Динчева

 

Иванка Христова Христова

 

234602057

Член

Диана Методиева Колибарова

 

Николай Янчев Николов

 

234602058

Член

Стоян Стефанов Алексиев

 

Еждан Хасан Ремзиоглу

 

234602059

Зам. председател

Калоян Радославов Нецов

 

Красиан Красимиров Митев

 

234602059

Член

Иво Пламенов Минчев

 

Милен Димитров Димитров

 

234602060

Член

Емил Емилов Иванов

 

Райко Александров Стоянчев

 

234602062

Секретар

Галина Димитрова Николова

 

Живко Илиянов Вълков

 

234602062

Член

Симеон Василев Иванов

 

Светлана Симеонова Иванова

 

234602063

Член

Живко Илиянов Вълков

 

Галина Димитрова Николова

 

234602064

Секретар

Мариана Иванова Спасова

 

Ганка Аспарухова Щъркелова

 

234602064

Член

Жени Павлова Шуменова

 

Камен Стефанов Петков

 

234602065

Секретар

Катрин Христова Христова

 

Мериън Ядран Белин

 

234602065

Секретар

Теодора Филимонова Филимонова

 

Катрин Христова Христова

 

234602066

Председател

Димитър Лъчезаров Динев

 

Виктор Николаев Босаков

 

234602066

Член

Веселин Христов Димитров

 

Александра Руменова Везенкова

 

234602067

Член

Росица Владимирова Димчева

 

Димитър Тодоров Димитров

 

234602067

Секретар

Хенриета Емилова Добринова

 

Елина Лазарова Лакова

 

234602067

Член

Райко Александров Стоянчев

 

Мартин Антонов Попов

 

234602069

Председател

Димитър Тодоров Димитров

 

Росица Владимирова Димчева

 

234602069

Член

Мариела Стоянова Милева

 

Теодора Филимонова Филимонова

 

234602070

Председател

Петя Николаева Стоевска

 

Георги Марио Данаилов

 

234602070

Зам. председател

Ивайло Емилов Тончовски

 

Руслан Руменов Иванов

 

234602074

Председател

Атанас Георгиев Йончев

 

Стефан Хенри Белев

 

234602074

Член

Йоана Лука Юрукова

 

Марина Николова Христова

 

234602075

Член

Яна Красимирова Нейчева

 

Христослав Лазаров Христов

 

234602076

Член

Антония Любомирова Попова

 

Надежда Цанова Нинова

 

234602077

Член

Жана-Мари Ивайлова Вацова

 

Симеон Радославов Нецов

 

234602077

Член

Мариела Веселинова Станулова

 

Атанас Илиев Мандаджиев

 

234602077

Секретар

Мая Григорова Попова

 

Йордан Велизаров Михайлов

 

234602078

Член

Станислав Димитров Събев

 

Пламен Бориславов Панчев

 

234602078

Председател

Николай Милчев Златков

 

Емил Емилов Иванов

 

234602078

Председател

Мартин Антонов Попов

 

Николай Милчев Златков

 

234602079

Зам. председател

Татяна Стоянова Тодорова

 

Симеон Василев Иванов

 

234602079

Член

Борислава Бориславова Караджова

 

Силвия Христова Стоилова

 

234602080

Член

Иван Стоянов Калаузки

 

Илиян Валентинов Иванов

 

234602080

Председател

Стойна Манолова Станкова

 

Димитър Лъчезаров Динев

 

234602081

Член

Лазаринка Върбанова Дакова

 

Владислав Влатков Димов

 

234602081

Член

Лозинка Петранкова Райкова

 

Росица Михайлова Манолова

 

234602081

Член

Маргарита Боянова Войска

 

Стойна Манолова Станкова

 

234602082

Член

Иван Борисов Бъчваров

 

Ивалин Йончев Цветков

 

234602082

Секретар

Росица Михайлова Манолова

 

Радостина Александрова Цонева

 

234602082

Председател

Любомир Антонов Попов

 

Даниела Атанасова Иванова

 

234602084

Секретар

Клара Кирилова Павлова

 

Мария Христославова Христова

 

234602085

Член

Виктория Василева Николова

 

Пенчо Сашев Пенчев

 

234602086

Член

Адриана Георгиева Славчева

 

Алекс Младенов Миланов

 

234602087

Зам. председател

Антон Красимиров Кирков

 

Силвия Милчева Тошева

 

234602087

Член

Мариана Георгиева Илиева

 

Ивайло Даниелов Иванов

 

234602088

Член

Добринка Белчева Добрева

 

Цветелина Славчева Илиева

 

234602088

Зам. председател

Ана Декарт Цветанова

 

Ясен Халид Бендера

 

234602089

Член

Венцислав Петров Вълков

 

Стефан Веселинов Ковачев

 

234602089

Член

Мариана Златкова Николова

 

Гюлшен Галип Василева

 

234602089

Председател

Ивайло Даниелов Иванов

 

Мариана Георгиева Илиева

 

234602091

Член

Румяна Георгиева Пашова

 

Антония Красимирова Тодорова

 

234602091

Председател

Александра Руменова Везенкова

 

Веселин Христов Димитров

 

234602092

Член

Нина Георгиева Алексиева

 

Драган Атанасов Митов

 

234602093

Член

Ванеса Димитрова Владимирова

 

Нина Георгиева Алексиева

 

234602094

Член

Ваня Георгиева Георгиева

 

Димитрина Константинова Александрова

 

234602095

Член

Драган Атанасов Митов

 

Надежда Филиповна Шишова

 

234602096

Секретар

Олег Данаилов Данаилов

 

Ирина Славчева Вълчовска-Петкова

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове.

 1. Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 07.07.2021 в 16:58 часа

Календар

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения