Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 104–НС
София, 07.07.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Младост”

 

В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 221/06.07.2021г. от кмета на район „Младост” с предложение за освобождаване на общо 80 членове в 61 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ – СДС - 15 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 52 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 1 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 6 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 4 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 2 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Младост” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234615002

Секретар

Мадлена Николаева Николова

 

Мартин Божидаров Стоилков

 

234615003

Член

Жорж Иванов Франков

 

Аделина Валентинова Великова

 

234615003

Член

Дилян Ангелов Диманов

 

Панко Велев Пеев

 

234615004

Член

Ивелина Николаева Иванова-Айранова

 

Петър Георгиев Колев

 

234615006

Член

Цветан Георгиев Новаков

 

Петя Господинова Дзоварас

 

234615009

Председател

Рени Любенова Велинова-Добрианова

 

Даниела Драгиева Панайотова

 

234615010

Член

Александър Иванов Цветанов

 

Антон Динков Дерменджиев

 

234615010

Член

Силвия Иванова Пухтова

 

Пламен Костов Кеков

 

234615011

Член

Веселина Емилова Къртева

 

Румяна Димова Стоянова

 

234615011

Председател

Калин Димитров Рушков

 

Драгостина Мариянова Плачкинова

 

234615013

Секретар

Лиляна Валериева Василева

 

Милена Иванова Атанасова

 

234615014

Член

Яне Илиев Кателиев

 

Радослав Любомиров Тушев

 

234615015

Член

Тинка Стайкова Цветанова

 

Иван Димитров Иванов

 

234615015

Член

Венелин Димитров Йолов

 

Пламен Кръстев Петков

 

234615018

Член

Калоян Венелинов Йолов

 

Радослав Иванчев Тошев

 

234615020

Зам. председател

Милена Светозарова Борисова

 

Веселка Сашкова Александрова

 

234615020

Член

Иван Петков Николов

 

Йордан Атанасов Йорданов

 

234615020

Член

Марияна Пенчева Хаджийска

 

Радостина Емилова Василева

 

234615021

Секретар

Екатерина Ангелова Велчева

 

Любомир Трифонов Статков

 

234615021

Член

Емона Василева Къртева

 

Борислав Боянов Стефанов

 

234615023

Зам. председател

Маргарита Георгиева Костова

 

Евгения Александрова Александрова

 

234615023

Член

Мариела Димитрова Симеонова

 

Владимир Симеонов Андреев

 

234615024

Секретар

Десислава Иванова Граматикова

 

Екатерина Ангелова Велчева

 

234615024

Член

Мария Румянова Хаджийска

 

Румен Петров Костадинов

 

234615025

Председател

Десислава Теодорова Хубанова

 

Михаела Вилиянова Миленкова

 

234615025

Член

Доротея Енчева Янкова

 

Росица Венциславова Ружева

 

234615025

Член

Денка Михайлова Диманова

 

Васил Стефанов Павлов

 

234615026

Член

Валери Михайлов Иванов

 

Ивка Костадинова Георгиева

 

234615028

Зам. председател

Десислава Илиева Мангърова-Тончева

 

Мария Георгиева Бончева

 

234615028

Член

Анита Венциславова Николова

 

Светлин Марков Димитров

 

234615030

Член

Венцислав Николов Николов

 

Десислава Илиева Мангърова-Тончева

 

234615033

Член

Стефан Стефанов Терзиев

 

Димитър Димитров Вринчев

 

234615033

Член

Виктория Николова Николова

 

Станимир Райков Недев

 

234615038

Член

Елена Рафаилова Петкова

 

Татяна Димитрова Коцева

 

234615039

Секретар

Никола Петрова Василев

 

Кристиян Здравков Воденичаров

 

234615040

Член

Мария Кръстева Йорданова

 

Наталия Кирилова Иванова

 

234615041

Председател

Владимир Стоянов Димов

 

Иван Петков Николов

 

234615042

Член

Анита Йорданова Йорданова

 

Веселин Илиев Тодоров

 

234615042

Член

Светла Веселинова Тодорова

 

Катя Иванова Фотева

 

234615043

Секретар

Светослав Атанасов Иванов

 

Игнат Найденов Игнатов

 

234615046

Член

Надежда Михайлова Петранова

 

Албена Благоева Бобоцова

 

234615047

Секретар

Нанси Сашкова Василева

 

Маргарита Георгиева Спасова

 

234615047

Член

Владимир Марков Велев

 

Татяна Тодорова Атанасова

 

234615048

Член

Валентина Ерменкова Векова

 

Ана Александрова Карабунарова

 

234615049

Член

Валентина Каменова Тодорова

 

Теодора Александрова Александрова

 

234615052

Член

Бойко Сергиев Герасимов

 

Ангелина Петрова Чолева-Николова

 

234615054

Член

Йордан Василев Кънев

 

Тодорка Стефанова Джабилова

 

234615056

Секретар

Васил Теодосиев Димитров

 

Мадлена Николаева Николова

 

234615057

Член

Кристина Георгиева Иванова

 

Фатме Ахмедова Ибрямова

 

234615064

Член

Николай Веселинов Пехливанов

 

Венцислава Йорданова Гьорева

 

234615065

Член

Радиана Стефанова Караиванова

 

Цветан Борисов Спасов

 

234615066

Председател

Кристияна Димитрова Ганецовска

 

Беатрис Станиславова Петелкова

 

234615070

Член

Михаела Вилиянова Миленкова

 

Таня Димитрова Стефанова

 

234615071

Зам. председател

Таня Димитрова Стефанова

 

Илия Георгиев Узунов

 

234615071

Председател

Гергана Димитрова Ганецовска

 

Росица Боянова Петелкова

 

234615072

Секретар

Диана Любенова Колева

 

Николай Александров Милев

 

234615073

Секретар

Вихра Красимирова Кюркчийска

 

Александър Миленов Иванов

 

234615074

Член

Илиян Антонов Наков

 

Кирил Василев Евлогиев

 

234615075

Член

Паулина Симеонова Георгиева

 

Кирил Тодоров Кирилов

 

234615076

Член

Мария Недева Денева

 

Светлана Цветанова Лучева-Иванова

 

234615077

Секретар

Васил Стефанов Павлов

 

Еркал Ефраимов Феимов

 

234615079

Председател

Адрияна Георгиева Начева

 

Лилия Стефанова Славева

 

234615079

Член

Беатрис Станиславова Петелкова

 

Кристияна Димитрова Ганецовска

 

234615080

Член

Росица Боянова Петелкова

 

Гергана Димитрова Ганецовска

 

234615081

Член

Христо Василев Гложев

 

Мариана Стоилкова Костова

 

234615085

Председател

Весела Георгиева Данчева

 

Адрияна Георгиева Начева

 

234615092

Член

Иван Цветков Петраков

 

Александър Вилиянов Топузов

 

234615093

Председател

Надежда Костова Иванова

 

Панайот Бориславов Бориславов

 

234615094

Член

Деяна Кръстева Арнаудова

 

Цветелина Николова Григорова

 

234615095

Член

Славчо Герасимов Златков

 

Иван Никифоров Иванов

 

234615095

Член

Мария Мартинова Дикова

 

Цветомира Мариова Великова-Савова

 

234615100

Зам. председател

Мартин Божидаров Стоилков

 

Валентина Иванова Цветкова

 

234615101

Член

Константин Димитров Чаракчиев

 

Юри Лазаров Гаврилов

 

234615103

Зам. председател

Томас Валериев Тодоров

 

Теодора Ванчева Димитрова

 

234615106

Зам. председател

Валери Иванов Тодоров

 

Виолета Тодорова Вълчева

 

234615115

Секретар

Валентина Иванова Цветкова

 

Тодор Димитров Давидков

 

234615117

Член

Моника Иванова Илиева

 

Иванна Бориславова Иванова

 

234615117

Член

Валя Атанасова Иванова

 

Милена Русева Илиева

 

234615125

Член

Венетка Петрова Георгиева

 

Константин Димитров Чаракчиев

 

234615126

Зам. председател

Бранимир Петков Колев

 

Красимир Кирилов Митов

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове.

 1. Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 07.07.2021 в 16:58 часа

Календар

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения