Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 105–НС
София, 07.07.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Панчарево”

В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 225/06.07.2021г. от кмета на район „Панчарево” с предложение за освобождаване на общо 19 членове в 15 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ – СДС - 1 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 1 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 1 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 10 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 4 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 2 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Панчарево” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234623001

Зам. председател

Байка Асенова Земеделска

 

Боян Мирчев Грозев

 

234623003

Секретар

Елена Александрова Маринова

 

Росица Антонова Бързова

 

234623003

Председател

Кристиан Живков Маринов

 

Мирослава Петева Стоянова

 

234623007

Председател

Светла Димитрова Илиева

 

Диана Николова Йосифова

 

234623008

Председател

Дарина Пламенова Симеонова

 

Борис Георгиев Стоименов

 

234623008

Председател

Юлия Веселинова Янкова

 

Дарина Пламенова Симеонова

 

234623009

Член

Светла Василева Сотирова

 

Мая Фиданова Младенова

 

234623013

Член

Гергана Георгиева Козарска

 

Гергана Василева Александрова

 

234623020

Член

Кико Киров Несторовски

 

Алекс Валентинов Киров

 

234623021

Член

Мариета Мартинова Иванова

 

Дима Сашева Тодорова

 

234623022

Член

Иван Кънчев Иванов

 

Венцислав Митков Велков

 

234623022

Член

Валери Димитров Трайков

 

Виктория Иванова Кръстанова

 

234623022

Зам. председател

Евгения Георгиева Гьорева

 

Давид Пламенов Лиджев

 

234623023

Зам. председател

Цветелин Руменов Петров

 

Антоанета Тодорова Крумова

 

234623024

Член

Васил Симеонов Постолов

 

Елка Стоянова Венева

 

234623025

Член

Мартина Николай Спиродонова

 

Николета Валентинова Петкова

 

234623027

Председател

Любомир Петров Христов

 

Гергина Тодорова Симеонова

 

234623028

Секретар

Златина Миткова Йорданова

 

Боряна Георгиева Първанова

 

234623029

Член

Боряна Георгиева Първанова

 

Златина Миткова Йорданова

 

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове.

 1. Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 07.07.2021 в 16:58 часа

Календар

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения