Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 106-НС
София, 07.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък с представители на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“

 

Постъпило е заявление с вх. № 227/06.07.2021г. на РИК 23 от КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“, представлявана от Красимир Дончев Каракачанов, Веселин Найденов Марешки и Валери Симеонов Симеонов чрез Николай Димитров Гергинов, в качеството му на пълномощник, с коeто e представен списък с 51 (петдесет и един) представители на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“ в изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г. Посочени са три имена, ЕГН, номер и дата на пълномощните. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в Двадесет и трети ИР

Списъкът с предложените представители е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като са установени следните несъответствия:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Пълномощно

Грешка

1

Алена Николова Ковачева

 

00125/02.07.2021

Лицето е регистрирано като член на СИК 234615087

2

Фитие Хамидова Заимова

 

00149/02.07.2021

Лицето е регистрирано като член на СИК 234615105

 

Поради което на същите следва да бъде отказано публикуване.

За общо 49 предложени представители са изпълнени изискванията на чл.124 ал.4 от ИК и Решение № 184-НС/07.06.2021г. на ЦИК, поради което на основание чл.72 ал.1 т.1 Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

 1. Отказва да публикува списък с представители за лицата с устовени от „Информационно обслужване“ АД несъответствия, съгласно мотивната част на настоящото решение.
 2. Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23), списък с 49 представители на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“ за изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г., както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Пълномощно

1

Славка Бориславова Янкова

 

0096/02.07.2021

2

Людмила Христова Георгиева

 

0097/02.07.2021

3

Яна Емилова Иванова

 

0098/02.07.2021

4

Антония Станоева Митрева

 

0099/02.07.2021

5

Иван Тодоров Атанасов

 

0100/02.07.2021

6

Василка Минкова Цветкова

 

0101/02.07.2021

7

София Сашова Божинова

 

00102/02.07.2021

8

Виктория Александрова Александрова

 

00103/02.07.2021

9

Бойко Димитров Виденов

 

00104/02.07.2021

10

Мирослава Костадинова Златанова

 

00105/02.07.2021

11

Йордан Добрев Стойчев

 

00106/02.07.2021

12

Елена Петрова Янева-Младенова

 

00107/02.07.2021

13

Антон Живков Шапков

 

00108/02.07.2021

14

Даниела Теодорова Янева

 

00109/02.07.2021

15

Георги Михайлов Янев

 

00110/02.07.2021

16

Десислава Любомирова Караиванова - Гумнерова

 

00111/02.07.2021

17

Данка Иванова Христова

 

00112/02.07.2021

18

Ваня Венциславова Стамболиева

 

00113/02.07.2021

19

Светослав Георгиев Георгиев

 

00114/02.07.2021

20

Даниел Симеонов Тодоров

 

00115/02.07.2021

21

Татяна Цветанова Петрова

 

00116/02.07.2021

22

Коце Коцев Близнашки

 

00117/02.07.2021

23

Маня Георгиева Иванова

 

00118/02.04.2021

24

Стиляна Данаилова Коцева

 

00119/02.07.2021

25

Валентин Василев Манолов

 

00120/02.07.2021

26

Юлиян Димитров Котев

 

00121/02.07.2021

27

Христо Николов Данчев

 

00122/02.07.2021

28

Вероника Антоанова Кекова

 

00123/02.07.2021

29

Иван Тодоров Йонов

 

00124/02.07.2021

30

Велин Тодоров Недков

 

00126/02.07.2021

31

Даниела Венциславова Андонова

 

00127/02.07.2021

32

Никола Петров Марков

 

00128/02.07.2021

33

Елена Стоянова Илиева

 

00129/02.07.2021

34

Ася Крумчова Христова

 

00130/02.07.2021

35

Денис Христов Атанасов

 

00131/02.07.2021

36

Людмила Крумова Иванова

 

00132/02.07.2021

37

Елеонора Иванова Русева

 

00133/02.07.2021

38

Радостин Проданов Проданов

 

00134/02.07.2021

39

Славка Георгиева Илиева

 

00135/02.07.2021

40

Евгения Николаева Николова

 

00136/02.07.2021

41

Димитър Георгиев Илиев

 

00137/02.07.2021

42

Теодора Миткова Панагонова

 

00138/02.07.2021

43

Милена Сашова Рачева

 

00139/02.07.2021

44

Бетина Петкова Лиданска

 

00140/02.07.2021

45

Лозанка Димитрова Богданова

 

00141/02.07.2021

46

Радостина Цветкова Маринова

 

00150/02.07.2021

47

Гергана Димитрова Пашова

 

00151/02.07.2021

48

Цветелина Бойкова Тодорова

 

00152/02.07.2021

49

Дарий Владимиров Гаврилов

 

00153/02.07.2021

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 07.07.2021 в 16:58 часа

Календар

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения