Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 109–НС
София, 07.07.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Витоша”

В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 234/07.07.2021г. от кмета на район „Витоша” с предложение за освобождаване на общо 50 членове в 36 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ – СДС - 22 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 10 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 3 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 8 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 7 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Витоша” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234617003

Член

Сокол Кънев Киров

 

Нина николина Юриева Кюлева

 

234617004

Член

Фиданка Методиева Миланова

 

Йордан Пепов Димитров

 

234617004

Член

Камелия Стоянова Димитрова

 

Павел Костадинов Костадинов

 

234617006

Председател

Мадлен Славчева Георгиева

 

Теодор Владимиров Димитров

 

234617007

Член

Георги Красимиров Кръстев

 

Радостина Владимирова Тасева

 

234617009

Секретар

Ивона Петьова Събева

 

Владимир Кирчев Николов

 

234617011

Член

Йоана Цветанова Димитрова

 

Цветанка Златанова Митрева

 

234617013

Член

Румяна Николаева Димитрова

 

Яна Николаева Първанова

 

234617017

Секретар

Елизабет Драгиева Симончева

 

Валери Милчев Димитров

 

234617026

Председател

Деяна Енчева Симончева

 

Александър Цветанов Попов

 

234617027

Член

Веселин Стефанов Мелчев

 

Бисер Асенов Илиев

 

234617028

Зам. председател

Лиана Цветанова Тодорова

 

Димитър Атанасов Петрунов

 

234617028

Член

Албена Василева Асенова

 

Емануил Спасов Кордев

 

234617036

Член

Кристина Росенова Александрова

 

Данаил Георгиев Йорданов

 

234617036

Член

Димитър Атанасов Петрунов

 

Лиана Цветанова Тодорова

 

234617037

Зам. председател

Силва Сашова Асенова

 

Иванка Димитрова Ставрева

 

234617038

Председател

Деси Красимир Манчева

 

Веска Божилова Пулийска

 

234617038

Секретар

Евгени Колев Георгиев

 

Валери Любенов Стаменов

 

234617038

Зам. председател

Христо Досев Христов

 

Мария Георгиева Влайкова

 

234617039

Член

Николина Свилкова Антова

 

Моника Василева Вангелова

 

234617040

Член

Росица Стефанова Костадинова

 

Ивона Георгиева Петрова-Паисова

 

234617042

Председател

Иванка Димитрова Ставрева

 

Йорданка Борисова Каменска

 

234617044

Член

Георги Цветанов Попиванов

 

Василена Юриева Бовянска

 

234617044

Зам. председател

Данаил Георгиев Йорданов

 

Николай Тошков Николов

 

234617046

Член

Румяна Димитрова Димитрова

 

Елиза Кирилова Танева

 

234617050

Зам. председател

Емил Димитров Гудев

 

Вергиния Любомирова Стоичкова

 

234617052

Секретар

Иван Красимиров Иванов

 

Гергана Ивайлова Цветкова

 

234617053

Председател

Валентина Димитрова Симеонова

 

Данислава Живкова Димитрова

 

234617053

Член

Нинаниколина Юриева Кюлева

 

Сокол Кънев Киров

 

234617054

Зам. председател

Радка Димитрова Бранкова

 

Валентина Димитрова Симеонова

 

234617057

Зам. председател

Евгения Атанасова Христова

 

Радка Димитрова Бранкова

 

234617057

Председател

Димитър Тодоров Алексиев

 

Елза Данаилова Арсова

 

234617059

Зам. председател

Николай Тошков Николов

 

Ива Ицкова Гьонева

 

234617061

Секретар

Васка Кирилова Николова

 

Иво Симеонов Йотовски

 

234617061

Председател

Натали Живкова Дянкова

 

Митко Викторов Арсов

 

234617062

Председател

Ваня Стоянова Борумова

 

Веселка Йорданова Георгиева

 

234617064

Член

Вергиния Любомирова Стоичкова

 

Емил Димитров Гудев

 

234617064

Секретар

Ивета Василева Димитрова

 

Верка Стоянова Андонова

 

234617066

Член

Татяна Райчова Венева

 

Величка Василева Петрова

 

234617067

Член

Мария Стоянова Горанова

 

Маргарета Георгиева Георгиева

 

234617068

Секретар

Мариана Георгиева Аладжова

 

Даниела Кръстанова Методиева

 

234617068

Член

Теодор Владимиров Димитров

 

Йордан Петров Генов

 

234617069

Председател

Румен Георгиев Димитров

 

Евгения Атанасова Христова

 

234617069

Член

Цветанка Златанова Митрева

 

Нели Денова Божинова

 

234617069

Секретар

Станислав Христов Запрянов

 

Ивайло Боянов Николов

 

234617070

Зам. председател

Петя Николайчева Пейчева

 

Живко Георгиев Георгиев

 

234617070

Член

Илиана Бориславова Иванова

 

Димитър Георгиев Георгиев

 

234617071

Член

Женя Недкова Александрова

 

Вергиния Димитрова Василева

 

234617072

Член

Михаела Пламенова Кювлиева

 

Таня Николова Муховска

 

234617072

Член

Красимира Стоянова Георгиева

 

Лара Асенова Джакова

 

234617075

Председател

Лилия Стефанова Димитрова

 

Мариана Георгиева Аладжова

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове.

 1. Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 07.07.2021 в 16:58 часа

Календар

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения