Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 11-НС
София, 28.05.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на евентуалните подвижни и служебни секционни избирателни комисии в Двадесет и трети район – София за произвеждане за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 9, ал. 6, чл.89, чл. 90 и чл. 92 ИК, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3, и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и Решение 124-НС/26.05.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

Броят на членовете на всяка от евентуалните служебни секционни избирателни комисии (в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане) и подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК), за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., които секции се откриват по реда, при условията и сроковете на Изборния кодекс, да бъде от 6 членове - включително председател, заместник-председател и секретар.

В състава на всяка евентуално създадена служебна или подвижна секционна избирателна комисия, всяка парламентарно представена партия и коалиция в 46-ото Народно събрание, има право на не по-малко от един член.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 28.05.2021 в 14:20 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения