Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 111–НС
София, 07.07.2021

ОТНОСНО: Определяне начина на връщане на сгрешени и предаване на нови формуляри на протоколи за установяване на резултатите от гласуването

 

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 274, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 378-НС от 03.07.2021 г. на ЦИК, ., Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/ 

РЕШИ

 

При постъпване в РИК 23 на уведомление за сгрешен и унищожен по реда на чл. 274, ал. 1 ИК формуляр на протокол на СИК за установяване на резултати от гласуването - приложения № 96-НС-х, № 96-НС-м, № 96-НС-хм и № 96-НС-кр от изборните книжа, упълномощава Снежана Тодорова Инкова с ЕГН .......... и Васил Наумов Бошнаков ЕГН .........., членове на РИК 23, с правата поотделно да получават и транспортират до РИК 23 сгрешени протоколи от СИК, и да предават нови формуляри на протоколи на място в изборната секция като подписват от името на РИК съставените за целта приемо-предавателни протоколи – Приложение № 83-НС от изборните книжа при спазване на т. 6 от Решение № 378-НС/03.07.2021 г. на ЦИК.

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 07.07.2021 в 16:58 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения