Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 112–НС
София, 08.07.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“

 

В РИК 23 е постъпило е заявление с вх. № 237/07.07.2021 г. от ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“, представлявана от Борил Климентов Соколов, чрез Емилия Юриева Божинова в качеството й на пълномощник за регистрация на застъпници в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021

Заявлението е първо по ред, вписано под № 1 във входящия регистъра на предложените за регистрация застъпници. Със заявлението са предложени общо 8 броя застъпници на кандидатската листа за народни представители на ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО Към заявлението (Приложение № 39-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно, списък на предложените застъпници в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., декларации по чл.3, ал.3, чл. 117, ал. 3 и чл.120, ал.3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 от ИК- 8 бр. Списъкът е представен на хартиен носител и на технически носител.

Списъкът на предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като не са установени несъответствия.

За предложените 8. броя застъпници е изпълнено изискването на чл.117 от ИК и Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК и същите следват да бъдат регистрирани.

Поради което и на основание чл. 72, ал.1 т.15, чл.117 и чл. 118, ал.1 и 2 от ИК и Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК, РИК 23,

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА 8 застъпници общо на кандидатската листа за народни представители  на ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1

Емил Слободанов Павлович

 

2

Георги Кирилов Георгиев

 

3

Пламен Пламенов Тодоров

 

4

Пламен Тодоров Кунов

 

5

Радостин Лъчезаров Желев

 

6

Тодор Марков Глушков

 

7

Валентин Димитров Димитров

 

8

Владимир Владимиров Клисуров

 

 

Регистрираните застъпници да се впишат в електронния регистър на Районна избирателна комисия в 23 район-София, област София-град. На  регистрираните застъпници се издават удостоверения.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 08.07.2021 в 18:17 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения