Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 114–НС
София, 08.07.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Лозенец”

 

В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 250/08.07.2021г.. от кмета на район „Лозенец” с предложение за освобождаване на общо 15 членове в 14 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ – СДС - 0 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 13 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 1 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 1 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 0 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Лозенец” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234609008

Член

Цветелин Минчев Хорозов

 

Кристиан Богомилов Петров

 

234609011

Секретар

Петър Георгиев Чергаров

 

Виолета Димитрова Порязова

 

234609020

Член

Никола Ивайлов Велчев

 

Адриана Драгомирова Стоянова

 

234609024

Член

Габриела Владимирова Вълова

 

Цветелин Минчев Хорозов

 

234609043

Член

Найден Найденов Найденов

 

Тодор Валентинов Върбанов

 

234609050

Секретар

Марко Иванов Джунев

 

Стефани Бойкова Нинова

 

234609051

Член

Дора Петрова Йончева

 

Бинка Иванова Иванова

 

234609053

Член

Желязко Антонов Панайотов

 

Ради Несторов Несторов

 

234609063

Зам. председател

Веселин Цеков Пеев

 

Митко Георгиев Георгиев

 

234609068

Член

Албена Михайлова Янкова

 

Велизар Романов Веселинов

 

234609072

Член

Цветомир Ивайлов Илиев

 

Габриела Владимирова Вълова

 

234609074

Член

Тодор Валентинов Върбанов

 

Найден Найденов Найденов

 

234609079

Секретар

Милка Атансова Кръстева

 

Наталия Анатолиевна Райкова

 

234609079

Член

Митко Георгиев Георгиев

 

Иванка Здравкова Благоева

 

234609082

Председател

Кристиан Богомилов Петров

 

Веселин Станимиров Бучев

 

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове.

 1. Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 08.07.2021 в 18:17 часа

Календар

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения