Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 115–НС
София, 08.07.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на ПП “ВЪЗРАЖДАНЕ”

В РИК 23 е постъпило е заявление с вх. № 251/0.07.2021 г. от ПП “ВЪЗРАЖДАНЕ”, представлявана от Костадин Тодоров Костадинов, чрез Иво Георгиев Русчев в качеството му на пълномощник за регистрация на застъпници в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Заявлението е първо по ред, вписано под № 2 във входящия регистъра на предложените за регистрация застъпници. Със заявлението са предложени общо 23 броя застъпници на кандидатската листа за народни представители на ПП “ВЪЗРАЖДАНЕ”. Към заявлението (Приложение № 39-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно, списък на предложените застъпници в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., декларации по чл.3, ал.3, чл. 117, ал. 3 и чл.120, ал.3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 от ИК-23 бр. Списъкът е представен на хартиен носител и на технически носител.

Списъкът на предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като са установени несъответствия за 2 от предложените застъпници, поради което на същите следва да бъде отказана регистрация.

За останалите 21 предложени застъпници е изпълнено изискването на чл.117 от ИК и Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК и същите следват да бъдат регистрирани.

Поради което и на основание чл. 72, ал.1 т.15, чл.117 и чл. 118, ал.1 и 2 от ИК и Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК, РИК 23,

РЕШИ:

ОТКАЗВА регистрацията на:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Грешка

1

Стефан Христов Гигов

 

Лицето е регистрирано като член на СИК 244604055

2

Стефан Георгиев Фантов

 

Стефан Георгиев Фантов (ЕГН:) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ФРАНГОВ)

 

РЕГИСТРИРА 21 застъпници общо на кандидатската листа за народни представители  на ПП “ВЪЗРАЖДАНЕ” в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1

Жанет Димова Хаджидимова

 

2

Живко Димитров Димитров

 

3

Светослав Валентинов Колчаков

 

4

Светослава Христова Накова

 

5

Александър Димчов Михайлов

 

6

Атанас Денков Колев

 

7

Николай Николаев Михайловски

 

8

Иван Тодоров Кърпаров

 

9

Мария Йорданова Янакиева

 

10

Ивана Йорданова Мутафчиева

 

11

Сения Стоилова Уинн

 

12

Любомир Василев Вълчев

 

13

Росен Светославов Бинев

 

14

Христо Христов Стефанов

 

15

Калин Огнянов Маринов

 

16

Стефан Георгиев Стефанов

 

17

Симеон Филипов Аврамов

 

18

Кирил Михайлов Михайлов

 

19

Лора Емилова Чавова

 

20

Борислав Райчев Даскалов

 

21

Костадин Иванов Цеков

 

 

Регистрираните застъпници да се впишат в електронния регистър на Районна избирателна комисия в 23 район-София, област София-град. На регистрираните застъпници се издават удостоверения.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 08.07.2021 в 18:17 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения