Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 118–НС
София, 08.07.2021

ОТНОСНО: Назначаване на състава на 1 /един/ брой избирателна секция в лечебно заведение, включително в COVID отделение, в район „Младост” и утвърждаване списъците с резервните членове

 

В РИК 23 е постъпило предложение от Кмета на район „Младост” с вх. № 183/30.06.2021 г, за назначаване състава на 1 /един/ брой избирателна секция в лечебно заведение, включително в COVID отделение, в състав от 6 /шестима/ членове. Представен е и списък  на резервните членове на ССИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете на СИК от всяка политическа партия и  коалиции от партии,  както същото е както следва: Общ брой членове - КП ГЕРБ – СДС - 1 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 1 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 1 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 1 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 1 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 1 бр. членове , като в това число ръководство: КП ГЕРБ – СДС – 0 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“– 1 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 1 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 0 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“– 1 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК и Решение № 124-НС/26.05.2021 г. на Централната избирателна комисия и Решение № 397-НС/05.07.2021 г. на Централната избирателна комисия, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/ 

Р Е Ш И:

 1. Назначава състава на 1 /един/ брой избирателна секция в лечебно заведение, включително в COVID отделение, в състав от 6 /шестима/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234615127

Председател

Цветелин Николов Сирянов

 

234615127

Зам. председател

Надежда Иванова Анастасова

 

234615127

Секретар

Кристиян Алдомиров Борисов

 

234615127

Член

Ивайло Божидаров Иванов

 

234615127

Член

Георги Христов Христов

 

234615127

Член

Антоанета Николайчева Негрова

 

 1. Издава удостоверения на назначените членове.
 2. Утвърждава списъка на резервните членове на избирателна секция в лечебното заведение, включително в COVID отделението.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 08.07.2021 в 18:17 часа

Календар

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения