Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 120–НС
София, 08.07.2021

ОТНОСНО: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в COVID отделения на лечебни заведения в район „Красно село“.

 

Във връзка с формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Красно село, община Столична, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/ разгледа Заповед № РД-26-1639/06.07.2021 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛСМ „ПИРОГОВ“ проф. д-р Асен Балтов и Заповед № 2605/06.07.2021 г. на Изпълнителния директор на МИ на МВР проф. д-р Ненчо Смилов дм, с която ръководителят на посоченото лечебно заведение е образувал избирателна секция на  територията на  същото.

Със заповед № РКС21-РД09-253/1/08.07.2021г. на Кмета на район „Красно село“ за утвърждаване на номерата на служебните избирателни секции на територията на района, издадена на основание делегиране правомощия със Заповед №СОА21-РД09-813/07.06.2021г. на Кмета на Столична община, съгласно която е възложено на кметовете на райони да утвърдят номерата на служебните избирателни секции в лечебните и здравните заведения, домове за стари хора и други социални заведения, които секции се образуват от ръководителите на тези заведения, са определени следните номера на служебните избирателни секции:

234602097 и 234602098 /в COVID отделение/.

Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.6, чл.9, ал. 6 и 8 от ИК, чл.7, ал.1 и ал.5 и във връзка със Заповед № РД-26-1639/06.07.2021 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛСМ „ПИРОГОВ“ проф. д-р Асен Балтов и Заповед № 2605/06.07.2021 г. на Изпълнителния директор на МИ на МВР проф. д-р Ненчо Смилов дм и Решение № 397-НС/05.07.2021 г. на Централната избирателна комисия, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

Р Е Ш И:

Формира следната единна номерация на служебна избирателна секция в COVID отделения на лечебни заведения в район „Красно село“, както следва:

234602097 – УМБАЛСМ „ПИРОГОВ“ – бул. „Тотлебен“ № 21.

234602098 – Медицински институт на МВР – бул. „Скобелев“ № 79.

 където:

23 е номерът на областта - за София-град,

46 е  номерът на Столична община, който съгласно ЕКАТЕ е 46,

02 е номерът  на административния район „Красно село“, съгласно ЕКАТТЕ,

97 и 98 е номерът на служебната избирателна секция в административния район.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 08.07.2021 в 18:17 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения