Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 121–НС
София, 08.07.2021

ОТНОСНО: Назначаване на състава на 2 /два/ броя избирателни секции в лечебни заведения, включително в COVID отделения, в район „Красно село” и утвърждаване списъците с резервните членове

 

 В РИК 23 е постъпило предложение от Кмета на район „Красно село” с вх. № 253/08.07.2021 г, за назначаване състава на 2 /два/ броя избирателни секции в лечебни заведения, включително в COVID отделения, в състав от 6 /шестима/ членове. Представен е и списък  на резервните членове на ССИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете на СИК от всяка политическа партия и  коалиции от партии,  както същото е както следва: Общ брой членове - КП ГЕРБ – СДС - 2 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 2 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 2 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 2 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 2 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 2 бр. членове , като в това число ръководство: КП ГЕРБ – СДС – 2 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“– 2 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 2 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 0 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“– 0 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК и Решение № 124-НС/26.05.2021 г. на Централната избирателна комисия и Решение № 397-НС/05.07.2021 г. на Централната избирателна комисия, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/ 

Р Е Ш И:

 1. Назначава състава на 2 /два/ броя избирателни секции в лечебни заведения, включително в COVID отделения, в състав от 6 /шестима/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234602097

Председател

Щерьо Стоянов Щерев

 

234602097

Зам. председател

Наско Стефанов Смиленов

 

234602097

Секретар

Валентина Христова Тодорова

 

234602097

Член

Раиф Любенов Софтев

 

234602097

Член

Симеон Йорданов Йорданов

 

234602097

Член

Валентин Захариев Анакиев

 

234602098

Председател

Ангел Теофилов Седлоев

 

234602098

Зам. председател

Виктор Данаилов Пежгорски

 

234602098

Секретар

Петя Милкова Коева

 

234602098

Член

Александър Димитров Серефимов

 

234602098

Член

Кристиан Иванов Иванов

 

234602098

Член

Георги Атанасов Митов

 

 

 1. Издава удостоверения на назначените членове.
 2. Утвърждава списъка на резервните членове на избирателна секция в лечебното заведение, включително в COVID отделението.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 08.07.2021 в 18:17 часа

Календар

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения