Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 122–НС
София, 08.07.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 В Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София с Вх. № 257/08.07.2021 г. е постъпила обобщена информация от Столична община Изх. № СОА21-ИЗ07-8/103//08.07.2021 г. за постъпилите заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация. В същата е посочено, че в районните администрации на територията на 23-ти изборен район са постъпили заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, както следва:

02 Красно село – 0 броя

08 Изгрев – 0 броя

09 Лозенец – 0 броя

10 Триадица – 0 броя

15 Младост – 1 броя

16 Студентски – 1 броя

17 Витоша – 0 броя

23 Панчарево – 2 брой.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 6, вр. с чл. 90, ал. 1 ИК и Решение № 350-НС/30.06.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София (РИК 23)

РЕШИ:

Не определя на територията на Двадесет и трети изборен район – София,  секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 08.07.2021 в 18:17 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения