Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 123–НС
София, 08.07.2021

ОТНОСНО: упълномощаване на членове на РИК 23 за предаване на изборни книжа и материали на членовете на СИК на 10.07.2021 г.

 На основание чл. 72, ал. 1, т. 18 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София (РИК 23)

 

РЕШИ:

Упълномощава всеки от членовете на РИК 23 да извършва предаване на изборни книжа и материали на СИК на територията на Двадесет и трети изборен район - София в предизборния ден – 10.07.2021г., и да подпише  съответните книжа и приемо-предавателни протоколи от името на РИК 23.

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 08.07.2021 в 18:17 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения