Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 124–НС
София, 08.07.2021

ОТНОСНО: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в COVID отделения на лечебни заведения в район „Триадица“.

 

 Във връзка с формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Триадица, община Столична, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/ разгледа Заповед № 3-112/31.05.2021 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД проф. Д-р Борис Богов, дм, Заповед № 289/26.05.2021 г. на Изпълнителния директор на МБАЛББ „Света София“ ЕАД и Заповед № 1342/07.07.2021 г. на началника на Военно медицинска академия генерал-майор проф. Венцислав Мутафчийски, д.м.н., с която ръководителите на посочените лечебни заведения са образували избирателни секции на  територията на  същите.

Със заповед № РТР21-РД56-171/07.06.2021г. и заповед № РТР21-РД56-349/08.07.2021г.на Кмета на район „Красно село“ за утвърждаване на номерата на служебните избирателни секции на територията на района, издадена на основание делегиране правомощия със Заповед №СОА21-РД09-813/07.06.2021г. на Кмета на Столична община, съгласно която е възложено на кметовете на райони да утвърдят номерата на служебните избирателни секции в лечебните и здравните заведения, домове за стари хора и други социални заведения, които секции се образуват от ръководителите на тези заведения, са определени следните номера на служебните избирателни секции:

234610107, 234610110 и 234610121 /в COVID отделение/.

Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.6, чл.9, ал. 6 и 8 от ИК, чл.7, ал.1 и ал.5 и във връзка със Заповед № 3-112/31.05.2021 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД проф. Д-р Борис Богов, дм, Заповед № 289/26.05.2021 г. на Изпълнителния директор на МБАЛББ „Света София“ ЕАД и Заповед № 1342/07.07.2021 г. на началника на Военно медицинска академия генерал-майор проф. Венцислав Мутафчийски, д.м.н. и Решение № 397-НС/05.07.2021 г. на Централната избирателна комисия, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

Р Е Ш И:

Формира следната единна номерация на служебна избирателна секция в COVID отделения на лечебни заведения в район „Триадица“, както следва:

234610107 – в Спешното отделение за пационтите с COVID 19, хоспитализирани в инфекциозно отделение на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

234610110 – за пациенти с COVID 19 в Аудиторията на партера на сградата /срещу централния вход/ на МБАЛББ „Света София“ ЕАД

234610121 – сградата на клиниката по инфекциозни борести на Военно медицинска академия

където:

23 е номерът на областта - за София-град,

46 е  номерът на Столична община, който съгласно ЕКАТЕ е 46,

10  е номерът  на административния район „Триадица“, съгласно ЕКАТТЕ,

107, 110 и 121 е номерът на служебната избирателна секция в административния район.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 08.07.2021 в 18:17 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения