Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 125–НС
София, 08.07.2021

ОТНОСНО: Назначаване на състава на 3 /три/ броя избирателни секции в лечебни заведения, включително в COVID отделения, в район „Триадица” и утвърждаване списъците с резервните членове

 В РИК 23 е постъпило предложение от Кмета на район „Триадица” с вх. № 144/25.06.2021 г. и вх. № 243/08.07.2021 г. за назначаване състава на 3 /три/ броя избирателни секции в лечебни заведения, включително в COVID отделения, в състав от 6 /шестима/ членове. Представен е и списък  на резервните членове на ССИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете на СИК от всяка политическа партия и  коалиции от партии,  както същото е както следва: Общ брой членове - КП ГЕРБ – СДС - 3 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 3 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 3 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 3 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 3 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 3 бр. членове , като в това число ръководство: КП ГЕРБ – СДС – 3 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“– 2 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 2 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 1 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 1 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“– 0 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК и Решение № 124-НС/26.05.2021 г. на Централната избирателна комисия и Решение № 397-НС/05.07.2021 г. на Централната избирателна комисия, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/ 

Р Е Ш И:

 1. Назначава състава на 3 /три/ броя избирателни секции в лечебни заведения, включително в COVID отделения, в състав от 6 /шестима/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

234610107

Председател

Радослава Георгиева Ненова

 

234610107

Зам. председател

Руслан Милков Ставрев

 

234610107

Секретар

Мариана Георгиева Скорчева

 

234610107

Член

Никола Румянов Танев

 

234610107

Член

Марий Борисов Алексиев

 

234610107

Член

Свилен Сашков Делчев

 

234610110

Председател

Райчо Славов Любенов

 

234610110

Зам. председател

Николай Димитров Карабатаков

 

234610110

Секретар

Илиян Запрянов Славов

 

234610110

Член

Георги Василев Еленков

 

234610110

Член

Светослав Николаев Иванов

 

234610110

Член

Върбан Розинов Василев

 

234610121

Председател

Радослава Георгиева Ненова

 

234610121

Зам. председател

Рени Пламенова Първанова

 

234610121

Секретар

Ангелина Александрова Еленкова

 

234610121

Член

Райчо Славов Любенов

 

234610121

Член

Ваня Добринова Коцева

 

234610121

Член

Любомир Русев Русев

 

 

 1. Издава удостоверения на назначените членове.
 2. Утвърждава списъка на резервните членове на избирателна секция в лечебното заведение, включително в COVID отделението.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 08.07.2021 в 18:17 часа

Календар

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения