Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 126–НС
София, 08.07.2021

ОТНОСНО: Закриване на служебни избирателни секции в район Триадица

 

Във връзка с формираните на територията на район "Триадица", община Столична, служебни избирателни секции с № 234610116 и № 234610119, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/ разгледа постъпили с вх. № 243/08.07.2021 г. Заповед № ДМ 01201/07.07.2021г. на Изпълнителния директор на СБАЛИПБ „проф. Иван Киров“ ЕАД, гр. София и и Заповед № 85/06.07.2021 г. на Директора на Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения, с която ръководителите на посочените заведения са закрили образуваните избирателни секции на територията на същите във връзка с насрочените за произвеждане на 11 юли 2021 г. избори за избиране на народни представители поради отпадане на предпоставките, разписани в чл. 9 ал. 6 ИК.

Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.6, чл.9, ал. 6 и 8 от ИК, чл.7, ал.1 и ал.5 и във връзка със Заповед № ДМ 01201/07.07.2021г. на Изпълнителния директор на СБАЛИПБ „проф. Иван Киров“ ЕАД, гр. София и и Заповед № 85/06.07.2021 г. на Директора на Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/

Р Е Ш И:

Закрива формираните на територията на район Триадица служебни секционни избирателни комисии с № 234610116 в СБАЛИПБ „проф. Иван Киров“ ЕАД, гр. София и № 234610119 в Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения.

Освобождава назначените членове на секционни избирателни комисии с № 234610116 в СБАЛИПБ „проф. Иван Киров“ ЕАД, гр. София и № 234610119 в Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения и анулира издадените им удостоверения.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 08.07.2021 в 18:17 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения