Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 128-НС
София, 09.07.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Красно село”

В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 260/09.07.2021г. от кмета на район „Красно село” с предложение за освобождаване на общо 11 членове в 10 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ – СДС - 0 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 2 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 6 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 0 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 2 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 1 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Красно село” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234602008

Член

Дивна Христова Кръстева

 

Оля Боянова Антонова

 

234602010

Член

Марияна Василева Николова

 

Весела Константинова Кирова

 

234602023

Член

Роман Руменов Минов

 

Пламен Руменов Брадваров

 

234602049

Зам. председател

Златимир Живков Жечев

 

Стефан Пенев Пенев

 

234602067

Секретар

Ели Христова Илиева

 

Хенриета Емилова Добринова

 

234602067

Член

Ана Здравева Близнакова

 

Райко Александров Стоянчев

 

234602068

Член

Вера Павлова Грънчарова

 

Катя Димитрова Георгиева

 

234602080

Член

Анна Йорданова Йорданова

 

Ивайло Маринов Цветанов

 

234602081

Зам. председател

Георги Марио Данаилов

 

Светлозар Светлозаров Заевски

 

234602083

Член

Ангел Георгиев Караколев

 

Симеон Златков Самарджиев

 

234602090

Член

Георги Георгиев Андровски

 

Мариела Иванова Мечкова

 

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове.

 1. Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 09.07.2021 в 17:44 часа

Календар

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения