Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 129-НС
София, 09.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък с представители на КП ГЕРБ-СДС

 

Постъпило е заявление с вх. № 259/09.07.2021г. на РИК 23 от КП ГЕРБ-СДС, представлявана от Бойко Методиев Борисов, чрез Александър Руменов Ненков, в качеството му на пълномощник, с коeто e представен списък с 151 (сто петдесет и един) представители на КП ГЕРБ-СДС в изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г. Посочени са три имена, ЕГН, номер и дата на пълномощните. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в Двадесет и трети ИР

Списъкът с предложените представители е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като не са установени несъответствия.

За общо 151 от  предложените представители са изпълнени изискванията на чл.124 ал.4 от ИК и Решение № 184-НС/07.06.2021г. на ЦИК, поради което на основание чл.72 ал.1 т.1 Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23), списък с 151 представители на КП ГЕРБ-СДС за изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г., както следва:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Пълномощно

1

Александър Николов Жеков

 

№ 001 / 07.07.2021 г.

2

Николай Владимиров Караджов

 

№ 002 / 07.07.2021 г.

3

Вергиния Иванова Стоянова

 

№ 003 / 07.07.2021 г.

4

Георги Димитров Лайков

 

№ 004 / 07.07.2021 г.

5

Стефан Николов Пелтеков

 

№ 005 / 07.07.2021 г.

6

Цветомир Велчев Жеков

 

№ 006 / 07.07.2021 г.

7

Бисер Николаев Дамяновски

 

№ 007 / 07.07.2021 г.

8

Стойчо Тодоров Томов

 

№ 008 / 07.07.2021 г.

9

Павлета Руменова Пеловска

 

№ 009 / 07.07.2021 г.

10

Веселин Атанасов Петков

 

№ 010 / 07.07.2021 г.

11

Ива Паскова Костадинова

 

№ 011 / 07.07.2021 г.

12

Калин Иванов Стойчев

 

№ 012 / 07.07.2021 г.

13

Иво Василев Гогев

 

№ 013 / 07.07.2021 г.

14

Силвия Светланова Богоева

 

№ 014 / 07.07.2021 г.

15

Олга Димитрова Якимова

 

№ 015 / 07.07.2021 г.

16

Даринка Йорданова Гогева

 

№ 016 / 07.07.2021 г.

17

Пламен Хараламбев Ламбев

 

№ 017 / 07.07.2021 г.

18

Албена Ангелова Добрева

 

№ 018 / 07.07.2021 г.

19

Аниния Бойкова Ненкова

 

№ 019 / 07.07.2021 г.

20

Олга Бориславова Гошина

 

№ 020 / 07.07.2021 г.

21

Ангел Николаев Николов

 

№ 021 / 07.07.2021 г.

22

Румен Валериев Дикин

 

№ 022 / 07.07.2021 г.

23

Иван Александров Кутлин

 

№ 023 / 07.07.2021 г.

24

Павлинка Иванова Божкова

 

№ 024 / 07.07.2021 г.

25

Георги Димитров Дянков

 

№ 025 / 07.07.2021 г.

26

Цветелина Савова Бусерска

 

№ 026 / 07.07.2021 г.

27

Христо Тодоров Бусерски

 

№ 027 / 07.07.2021 г.

28

Васил Георгиев Дяков

 

№ 028 / 07.07.2021 г.

29

Калоян Ивайлов Добрев

 

№ 029 / 07.07.2021 г.

30

Ивайло Койчев Добрев

 

№ 030 / 07.07.2021 г.

31

Илиана Тодорова Тодорова

 

№ 031 / 07.07.2021 г.

32

Кристиян Людмилов Григоров

 

№ 032 / 07.07.2021 г.

33

Симона Бориславова Николова

 

№ 033 / 07.07.2021 г.

34

Христина Христова Вълчева

 

№ 034 / 07.07.2021 г.

35

Грейс Румен Виденова

 

№ 035 / 07.07.2021 г.

36

Силвана Цветанова Братанова

 

№ 036 / 07.07.2021 г.

37

Николай Александров Серафимов

 

№ 037 / 07.07.2021 г.

38

Иван Атанасов Игнатов

 

№ 038 / 07.07.2021 г.

39

Димитър Георгиев Димитров

 

№ 039 / 07.07.2021 г.

40

Георги Йорданов Пешов

 

№ 040 / 07.07.2021 г.

41

Лилия Кирилова Софрониева

 

№ 041 / 07.07.2021 г.

42

Даниела Ивова Дръндова

 

№ 042 / 07.07.2021 г.

43

Стефан Костов Маджаров

 

№ 043 / 07.07.2021 г.

44

Владо Веселинов Дулев

 

№ 044 / 07.07.2021 г.

45

Георги Сандов Николов

 

№ 045 / 07.07.2021 г.

46

Стефка Георгиева Николова

 

№ 046 / 07.07.2021 г.

47

Мария Кирилова Методиева

 

№ 047 / 07.07.2021 г.

48

Нина Маринова Димитрова

 

№ 048 / 07.07.2021 г.

49

Николай Дойчинов Сремкин

 

№ 049 / 07.07.2021 г.

50

Стоян Кирилов Илиев

 

№ 050 / 07.07.2021 г.

51

Даниел Николаев Лалов

 

№ 051 / 07.07.2021 г.

52

Стоян Каменов Станкулов

 

№ 052 / 07.07.2021 г.

53

Соня Славчова Бакова

 

№ 053 / 07.07.2021 г.

54

Александър Петров Грънчаров

 

№ 054 / 07.07.2021 г.

55

Мирослав Руменов Мандев

 

№ 055 / 07.07.2021 г.

56

Валентин Валентинов Каменов

 

№ 056 / 07.07.2021 г.

57

Васил Любомиров Станчев

 

№ 058 / 07.07.2021 г.

58

Антон Владимиров Владимиров

 

№ 059 / 07.07.2021 г.

59

Анелия Веселинова Йотова

 

№ 060 / 07.07.2021 г.

60

Ярослав Стаматов Илиев

 

№ 061 / 07.07.2021 г.

61

Димитър Цветков Кьосев

 

№ 062 / 07.07.2021 г.

62

София Павлиновна Кади

 

№ 063 / 07.07.2021 г.

63

Иван Димитров Иванов

 

№ 064 / 07.07.2021 г.

64

Станимир Каменов Зашев

 

№ 065 / 07.07.2021 г.

65

Емил Тодоров Гълъбов

 

№ 066 / 07.07.2021 г.

66

Христина Маринова Михайлова

 

№ 067 / 07.07.2021 г.

67

Стефан Минчев Кереков

 

№ 068 / 07.07.2021 г.

68

Красимир Георгиев Радев

 

№ 069 / 07.07.2021 г.

69

Фади Ахмед Салем

 

№ 070 / 07.07.2021 г.

70

Виктор Димчев Маджаров

 

№ 071 / 07.07.2021 г.

71

Илиан Манолов Илиев

 

№ 072 / 07.07.2021 г.

72

Любомир Тодоров Крачунов

 

№ 073 / 07.07.2021 г.

73

Емил Николаев Шопов

 

№ 074 / 07.07.2021 г.

74

Димо Василев Борисов

 

№ 075 / 07.07.2021 г.

75

Христина Борисова Начева

 

№ 076 / 07.07.2021 г.

76

Соня Михайлова Янкова

 

№ 077 / 07.07.2021 г.

77

Катрин Стоянова Начева

 

№ 078 / 07.07.2021 г.

78

Ангел Георгиев Янков

 

№ 079 / 07.07.2021 г.

79

Здравко Владимиров Мицов

 

№ 080 / 07.07.2021 г.

80

Диляна Тонева Георгиева

 

№ 081 / 07.07.2021 г.

81

Емилия Божидарова Николова

 

№ 082 / 07.07.2021 г.

82

Ваня Петрова Бърдарова

 

№ 083 / 07.07.2021 г.

83

Ирина Йорданова Радева

 

№ 084 / 07.07.2021 г.

84

Борислав Иванов Бабалев

 

№ 085 / 07.07.2021 г.

85

Борис Димитров Малиновски

 

№ 086 / 07.07.2021 г.

86

Красимир Недев Христов

 

№ 087 / 07.07.2021 г.

87

Станислава Георгиева Цанкова

 

№ 088 / 07.07.2021 г.

88

Асен  Михайлов Методиев

 

№ 089 / 07.07.2021 г.

89

Владимир Михайлов Владов

 

№ 090 / 07.07.2021 г.

90

Григор Божидаров Николов

 

№ 091 / 07.07.2021 г.

91

Александрина Ернесто Христова

 

№ 092 / 07.07.2021 г.

92

Калина Милчева Ячкова

 

№ 094 / 07.07.2021 г.

93

Никола Ангелов Ганчев

 

№ 095 / 07.07.2021 г.

94

Станислав Бориславов Бабалев

 

№ 096 / 07.07.2021 г.

95

Христина Недева Бохотска

 

№ 097 / 07.07.2021 г.

96

Михаела Михайлова Владова

 

№ 098 / 07.07.2021 г.

97

Силвия Николаева Илиева

 

№ 099 / 07.07.2021 г.

98

Борил Петров Петров

 

№ 101 / 07.07.2021 г.

99

Красимир Димитров Младенов

 

№ 102 / 07.07.2021 г.

100

Аниела Станимирова Съботинова

 

№ 103 / 07.07.2021 г.

101

Марина Дончева Шойлева-Тепавичарова

 

№ 104 / 07.07.2021 г.

102

Иван Тодоров Александров

 

№ 105 / 07.07.2021 г.

103

Кремена Методиева Кирилова

 

№ 106 / 07.07.2021 г.

104

Величка Станкова Николова

 

№ 107 / 07.07.2021 г.

105

Мартин Свиленов Харизанов

 

№ 108 / 07.07.2021 г.

106

Слав Стефанов Стойчев

 

№ 109 / 07.07.2021 г.

107

Снежина Димитрова Динева

 

№ 110 / 07.07.2021 г.

108

Галя Цветанова Георгиева

 

№ 111 / 07.07.2021 г.

109

Кремена Михайлова Илиева

 

№ 112 / 07.07.2021 г.

110

Антон Стойков Николов

 

№ 113 / 07.07.2021 г.

111

Калоян Сашов Илиев

 

№ 114 / 07.07.2021 г.

112

Николай Александров Цветков

 

№ 115 / 07.07.2021 г.

113

Здравко Тодоров Петров

 

№ 116 / 07.07.2021 г.

114

Стоян Николаев Николов

 

№ 117 / 07.07.2021 г.

115

Антоанета Ангелова Стоянова

 

№ 118 / 07.07.2021 г.

116

Петко Николаев Димов

 

№ 119 / 07.07.2021 г.

117

Ива Георгиева Илкова

 

№ 120 / 07.07.2021 г.

118

Златка Красимирова Младенова

 

№ 121 / 07.07.2021 г.

119

Виктория Цочева Йовева

 

№ 122 / 07.07.2021 г.

120

Кристиана Тенчева Лозанова

 

№ 123 / 07.07.2021 г.

121

Димитър Минчев Минчев

 

№ 124 / 07.07.2021 г.

122

Мария Василева Василева

 

№ 125 / 07.07.2021 г.

123

Даниела Любенова Петрова

 

№ 126 / 07.07.2021 г.

124

Калин Василев Янков

 

№ 127 / 07.07.2021 г.

125

Изабел Мариянова Христова

 

№ 128 / 07.07.2021 г.

126

Александър Ангелов Арнаутски

 

№ 129 / 07.07.2021 г.

127

Димитър Делчев Русенов

 

№ 131 / 07.07.2021 г.

128

Иван Йонов Йонов

 

№ 132 / 07.07.2021 г.

129

Славчо Добрев Славов

 

№ 133 / 07.07.2021 г.

130

Теодор Иванов Маринов

 

№ 134 / 07.07.2021 г.

131

Елена Андонова Бояджиева

 

№ 135 / 07.07.2021 г.

132

Симона Руменова Маджурова

 

№ 136 / 07.07.2021 г.

133

Милен Георгиев Венев

 

№ 137 / 07.07.2021 г.

134

Костадин Георгиев Чакалов

 

№ 138 / 07.07.2021 г.

135

Поли Юриева Мавродиева

 

№ 139 / 07.07.2021 г.

136

Петър Руменов Вълчовски

 

№ 140 / 07.07.2021 г.

137

Явор Стефанов Стоянов

 

№ 141 / 07.07.2021 г.

138

Денислав Тодоров Великов

 

№ 142 / 07.07.2021 г.

139

Симона Славова Михайлова

 

№ 143 / 07.07.2021 г.

140

Валерий Иванов Михайлов

 

№ 144 / 07.07.2021 г.

141

Димитър Стефанов Хаджикотев

 

№ 145 / 07.07.2021 г.

142

Михаил Божидаров Николов

 

№ 146 / 07.07.2021 г.

143

Мартин Веселинов Милев

 

№ 147 / 07.07.2021 г.

144

Славей Иванов Спасов

 

№ 148 / 07.07.2021 г.

145

Таня Нарцис Църноречка

 

№ 149 / 07.07.2021 г.

146

Веселин Христов Милев

 

№ 150 / 07.07.2021 г.

147

Весислав Николаев Цветанов

 

№ 151 / 07.07.2021 г.

148

Радослав Валериев Михайлов

 

№ 152 / 07.07.2021 г.

149

Христо Веселинов Минковски

 

№ 153 / 07.07.2021 г.

150

Огнян Иванов Кунев

 

№ 154 / 07.07.2021 г.

151

Велислава Христова Михайлова

 

№ 155 / 07.07.2021 г.

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 09.07.2021 в 17:44 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения