Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 13-НС
София, 28.05.2021

ОТНОСНО: Подаване на Предложения за регистрация на кандидатски листи от политически партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. ,и във връзка с Решение № 118-НС/25.05.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

При подаване на Предложения за регистрация на кандидатски листи от политически партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.следва да представят данните на кандидатите и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL – Приложение, към настоящето решение.

Списъкът с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа съдържа следните колони:

-номер по ред;

-ЕГН;

-собствено име;

 бащино име;

-фамилно име;

-наименованието (абревиатурата съгласно решението за регистрация на ЦИК) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- изборния район където е заявен за регистрация кандидата;

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 28.05.2021 в 14:20 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения