Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 131–НС
София, 09.07.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Триадица”

В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 264/09.07.2021г. от кмета на район „Триадица” с предложение за освобождаване на общо 23 членове в  18 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ – СДС - 6 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 5 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 5 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 6 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 1 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 0 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Триадица” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234610106

Член

Павлина Павлова Ангелова

 

Дамаскин Иванов Лаков

 

234610033

Председател

Емил Динков Алексиев

 

Мирон Николаев Грънчаров

 

234610113

Зам. председател

Диана Иванова Иванова

 

Радослава Георгиева Ненова

 

234610060

Зам. председател

Радослава Георгиева Ненова

 

Иван Куманов Куманов

 

234610062

Секретар

Захари Асенов Ваклинов

 

Емил Дуков Георгиев

 

234610077

Зам. председател

Биляна Георгиева Георгиева

 

Веселин Александров Отонов

 

234610032

Зам. председател

Лъчезар Руменов Лянчев

 

Иванка Миткова Иванова

 

234610053

Зам. председател

Симеон Иванов Рибаров

 

Елка Минчева Мишонова

 

234610068

Член

Калиопа Иванова Кирова

 

Весела Тодорова Пейчева

 

234610099

Член

Алла Германовна Казакова

 

Зорница Валентинова Николаева

 

234610008

Член

Георги Александров Дончев

 

Пламен Генов Генов

 

234610034

Председател

Петър Тодоров Пройков

 

Жана Спасова Джеджева

 

234610094

Член

Цаню Денев Камов

 

Лалка Димитрова Костадинова

 

234610120

Член

Цвета Светлинова Дянкова

 

Ангел Станчев Атанасов

 

234610066

Зам. председател

Станислава Николова Георгиева

 

Теодор Ивайлов Дунин

 

234610075

Член

София Петрова Димитрова

 

Антоан Георгиев Филипов

 

234610105

Член

Цветанка Симеонова Миланова

 

Ивет Ивова Спасова

 

234610113

Член

Габриела Георгиева Додева

 

Филип Руменов Илиев

 

234610112

Зам. председател

Николай Тодоров Зрипаров

 

Миглена Тошкова Еленкова

 

234610112

Член

Петя Иванова Стоянова

 

Цветилена Георгиева Таскова

 

234610120

Член

Анна Емилова Чакърова

 

Видо Богданов Михайлов

 

234610060

Зам. председател

Радослава Денева Николова

 

Иван Куманов Куманов

 

234610112

Председател

Николай Борисов Главчев

 

Станислав Димитров Иванов

 

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове.

 1. Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 09.07.2021 в 17:44 часа

Календар

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения