Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 132-НС
София, 09.07.2021

ОТНОСНО: Закриване на служебни избирателни секции в район Триадица

Във връзка с формираните на територията на район "Триадица", община Столична, служебни избирателни секции с № 234610107 и № 234610110, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/ разгледа постъпили с вх. № 265/09.07.2021 г. Заповед № 334/04.06.2021г. на Изпълнителния директор на МБАЛББ „Света София“ ЕАД Любчо Пенев и и Заповед № 140/06.07.2021 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД проф. д-р Борис Богон, дм, с които ръководителите на посочените лечебни заведения са закрили образуваните избирателни секции на територията на същите във връзка с насрочените за произвеждане на 11 юли 2021 г. избори за избиране на народни представители поради отпадане на предпоставките, разписани в чл. 9 ал. 6 ИК.

Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.6, чл.9, ал. 6 и 8 от ИК, чл.7, ал.1 и ал.5 и във връзка със Заповед № 334/04.06.2021г. на Изпълнителния директор на МБАЛББ „Света София“ ЕАД Любчо Пенев и и Заповед № 140/06.07.2021 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД проф. д-р Борис Богон, дм, и Заповед № РТР21-РД56-352/09.07.2021 г. на Заместник-кмета на район Триадица, Столична община, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/

Р Е Ш И:

Закрива формираните на територията на район Триадица служебни секционни избирателни комисии с № 234610107 УМБАЛ „Александровска“ ЕАД и № 234610110 в МБАЛББ „Света София“ ЕАД.

Освобождава назначените членове на секционни избирателни комисии с № 234610107 УМБАЛ „Александровска“ ЕАД и № 234610110 в МБАЛББ „Света София“ ЕАД и анулира издадените им удостоверения.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 09.07.2021 в 17:44 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения