Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 134-НС
София, 09.07.2021

ОТНОСНО: Закриване на служебна избирателна секция в район Красно село

 

Във връзка с формираната на територията на район "Красно село", община Столична, служебна избирателна секция с № 234602098, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/ разгледа постъпила с вх. № 268/09.07.2021 г. Заповед № 2665/09.07.2021г. на Директора на Медицински институт на МВР проф. д-р Ненчо Смилов, д.м., с която ръководителят на посоченото лечебно заведение е закрил образуваната избирателна секция на територията на същото във връзка с насрочените за произвеждане на 11 юли 2021 г. избори за избиране на народни представители поради отпадане на предпоставките, разписани в чл. 9 ал. 6 ИК.

Поради което и на основание чл.72, ал.1, т.6, чл.9, ал. 6 и 8 от ИК, чл.7, ал.1 и ал.5 и във връзка със Заповед № 2665/09.07.2021г. на Директора на Медицински институт на МВР проф. д-р Ненчо Смилов, д.м., Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/

Р Е Ш И:

Закрива формираната на територията на район Красно село служебна секционна избирателна комисия с № 234602098 – МИ на МВР, бул. Ген. М. Скобелев № 79.

Освобождава назначените членове на секционна избирателна комисия с № 234602098 – МИ на МВР, бул. Ген. М. Скобелев № 79 и анулира издадените им удостоверения.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 09.07.2021 в 17:44 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения