Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 135-НС
София, 09.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък с представители на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“

Постъпило е заявление с вх. № 269/09.07.2021г. на РИК 23 от Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Корнелия Петрова Нинова, чрез Кръстин Кирилов Чепилов, в качеството му на пълномощник, с коeто e представен списък с 306 (триста и шест) представители на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г. Посочени са три имена, ЕГН, номер и дата на пълномощните. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в Двадесет и трети ИР

Списъкът с предложените представители е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като са установени следните несъответствия:

 

Име

ЕГН

Пълномощно

Грешка

1

Биляна Иванова Якимова

 

23-6∕08.07.2021 г.

Биляна Иванова Якимова (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (БИЛЯНА ИВАНОВА ЯНАКИЕВА)

2

Мариела Иванова Мечкова

 

23-9∕08.07.2021 г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 234602090

3

Наталия Генадиевнна Дафинкичева

 

23-11∕08.07.2021 г.

Наталия Генадиевнна Дафинкичева (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (НАТАЛИЯ ГЕНАДИЕВНА ДАФИНКИЧЕВА)

4

Теодор Тихомиров Дилов

 

23-19∕08.07.2021 г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

5

Анна Стефанова Кунчева

 

23-53∕08.07.2021 г.

Анна Стефанова Кунчева (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (АННА КУНЧЕВА СТЕФАНОВА)

6

Пенка Паскалева Шаренкова

 

23-63∕08.07.2021 г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

7

Милена Тодорова Йорданова

 

23-75∕08.07.2021 г.

Милена Тодорова Йорданова (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МИЛЕНА ТОДОРОВА ДЖОРГОВА)

8

Николай Делчев Наплатанов

 

23-78∕08.07.2021 г.

Лицето е кандидат от БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (23)

9

Красимир Боев Боев

 

23-80∕08.07.2021 г.

Лицето е регистрирано за наблюдател от сдружение „Институт за социална интеграция“

10

Диана Нинова Тонова

 

23-84∕08.07.2021 г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

11

Божидaр Петров Кирилов

 

23-92∕08.07.2021 г.

БОЖИДAР ПЕТРОВ КИРИЛОВ (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (БОЖИДАР ПЕТРОВ КИРИЛОВ)

12

Ернесто  Робертович Цатуров

 

23-94∕08.07.2021 г.

ЕРНЕСТО  РОБЕРТОВИЧ ЦАТУРОВ (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (РУСЛАН МИЛКОВ СТАВРЕВ)

13

Миролюба Енчева Мухина

 

23-95∕08.07.2021 г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

14

Моника Кирилова Камберова

 

23-97∕08.07.2021 г.

МОНИКА КИРИЛОВА КАМБЕРОВА (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МОНИКА ИВАЙЛОВА АНГЕЛОВА)

15

Пламен Петков Таранджиев

 

23-105∕08.07.2021 г.

Невалидно ЕГН (10 цифри)

16

Красимир Стоянов Стоянов

 

23-108∕08.07.2021 г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

17

Детелина Трифонова Димитрова

 

23-111∕08.07.2021 г.

ДЕТЕЛИНА ТРИФОНОВА ДИМИТРОВА (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ДЕТЕЛИНКА ТРИФОНОВА ДИМИТРОВА)

18

Христина Ваньова Стефанова

 

23-112∕08.07.2021 г.

ХРИСТИНА ВАНЬОВА СТЕФАНОВА (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ХРИСТИНА ВАНЬОВА НИКОЛОВА)

19

Невена Костова Цачева

 

23-117∕08.07.2021 г.

НЕВЕНА КОСТОВА ЦАЧЕВА (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (НЕВЕНА КОСТОВА ЦАЧЕВА-ХРИСТОВА)

20

Веска Николова Груева

 

23-121∕08.07.2021 г.

ВЕСКА НИКОЛОВА ГРУЕВА (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА ГРУЕВА)

21

Лузина  Aпостолова  Панева

 

23-122∕08.07.2021 г.

ЛУЗИНА  AПОСТОЛОВА  ПАНЕВА (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЛУЗИНА АПОСТОЛОВА ПАНЕВА)

22

Ваня  Райкова Овчарова

 

23-126∕08.07.2021 г.

ВАНЯ  РАЙКОВА ОВЧАРОВА (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ИВАНКА РАЙКОВА ОВЧАРОВА)

23

Мариaна Стефанова  Димитрова

 

23-127∕08.07.2021 г.

МАРИAНА СТЕФАНОВА  ДИМИТРОВА (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МАРИАНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА)

24

Кръстю Станков Чавдоров

 

23-131∕08.07.2021 г.

Невалидно ЕГН (10 цифри)

25

Тони Цветанов Манкулов

 

23-132∕08.07.2021 г.

Невалидно ЕГН (10 цифри)

26

Наташа Георгиева Тодорова

 

23-134∕08.07.2021 г.

НАТАША ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (НАТАША ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА-ТОДОРОВА)

27

Ирина Стойчева Горчилкова

 

23-151∕08.07.2021 г.

ИРИНА СТОЙЧЕВА ГОРЧИЛКОВА (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ИРИНА СТОЙЧЕВА ГОРЧИЛОВА)

28

Димитър Руменов Петров

 

23-152∕08.07.2021 г.

ДИМИТЪР РУМЕНОВ ПЕТРОВ (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ДИМИТЪР РУМЯНОВ ПЕТРОВ)

29

Наньо Дяков Христов

 

23-155∕08.07.2021 г.

НАНЬО ДЯКОВ ХРИСТОВ (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (НАНЮ ДАКОВ ХРИСТОВ)

30

Петър Георгиев Ангаров

 

23-156∕08.07.2021 г.

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ АНГАРОВ (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ АНГАРЕВ)

31

Блажка Аспарухова Силярска

 

23-161∕08.07.2021 г.

БЛАЖКА АСПАРУХОВА СИЛЯРСКА (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (БЛАЖКА АСПАРУХОВА СВИЛАРСКА)

32

Емилия Дивмитрова Димитрова

 

23-163∕08.07.2021 г.

ЕМИЛИЯ ДИВМИТРОВА ДИМИТРОВА (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА)

33

Дияна Димитрова Стоилова

 

23-164∕08.07.2021 г.

ДИЯНА ДИМИТРОВА СТОИЛОВА (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ДИАНА ДИМИТРОВА СТОИЛОВА)

34

Мартин Костадинов Вацев

 

23-166∕08.07.2021 г.

МАРТИН КОСТАДИНОВ ВАЦЕВ (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МАРТИН КОНСТАНТИНОВ ВАЦОВ)

35

Калина Райчева Панайотова

 

23-174∕08.07.2021 г.

КАЛИНА РАЙЧЕВА ПАНАЙОТОВА (ЕГН: …………….) - Лицето не същестува в НБД Население

36

Красимир Митев Братков

 

23-178∕08.07.2021 г.

КРАСИМИР МИТЕВ БРАТКОВ (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (КРАСИМИР МИТОВ БРАТКОВ)

37

Александър Василев Борисов

 

23-182∕08.07.2021 г.

АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ БОРИСОВ (ЕГН: ……………. ) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ВАСИЛЕВ)

38

Надка Миткова Бадожева

 

23-183∕08.07.2021 г.

НАДКА МИТКОВА БАДОЖЕВА (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (НАДКА МИТКОВА БАДЖЕВА)

39

Виолета Маринова Трифонова

 

23-198∕08.07.2021 г.

Виолета Маринова Трифонова (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ВЕНЕТА МИРЧЕВА СТОЙЧЕВА)

40

Евгения Петкова Петкова

 

23-204∕08.07.2021 г.

Лицето е кандидат от БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (23)

41

Вероника Иванова Тонева

 

23-218∕08.07.2021 г.

Невалидно ЕГН (10 цифри)

42

Моника Георгиева Игнатова

 

23-220∕08.07.2021 г.

Моника Георгиева Игнатова (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МОНИКА ГЕОРГИЕВА ИГНАТОВА-РОМАНОВА)

43

Захари Станимиров Захариев

 

23-221∕08.07.2021 г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

44

Валентин Любенов Колев

 

23-222∕08.07.2021 г.

Валентин Любенов Колев (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ВАЛЕНТИН ЛЮБОМИРОВ КОЛЕВ)

45

Марио Данчов Николов

 

23-224∕08.07.2021 г.

Лицето се повтаря в списъка

46

Анелия Николова Георгиева

 

23-226∕08.07.2021 г.

Анелия Николова Георгиева (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА)

47

Калин Панайотов Панайотов

 

23-253∕08.07.2021 г.

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

48

Николина Свилкова Антова

 

23-255∕08.07.2021 г.

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

49

Александър Любомиров Каосевски

 

23-267∕08.07.2021 г.

Александър Любомиров Каосевски (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (АЛЕКСАНДЪР ЛЮБОМИРОВ КЬОСЕВСКИ)

50

Койчо Панайотов Козаров

 

23-268∕08.07.2021 г.

Койчо Панайотов Козаров (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (КАЛИН ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВ)
Лицето се повтаря в списъка с различни имена

51

Ани Цветанова Борисова

 

23-270∕08.07.2021 г.

Ани Цветанова Борисова (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (АНИ ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА)

52

Теодор Любенов Канчев

 

23-273∕08.07.2021 г.

Теодор Любенов Канчев (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ТЕОДОР ЛЮБОМИРОВ КАНЧЕВ)

53

Мартин Павлов Божанов

 

23-282∕08.07.2021 г.

Лицето няма навършени 18 години

54

Владислав Промский

 

23-287∕08.07.2021 г.

Владислав Промский (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВ ПРОМСКИЙ)

55

Ивайло Славчев Матеин

 

23-295∕08.07.2021 г.

Ивайло Славчев Матеин (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ИВАЙЛО СЛАВЧЕВ МАТЕЙН)

56

Ивайло Илянов Павлов

 

23-298∕08.07.2021 г.

Ивайло Илянов Павлов (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ИВАЙЛО ИЛИЯНОВ ПАВЛОВ)

57

Лучия Иванова Иванова

 

23-305∕08.07.2021 г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 254613050

58

Красимира Георгиева Андонова

 

23-306∕08.07.2021 г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 234616008

 

Поради което на същите следва да бъде отказано публикуване.

За общо 248 предложени представители са изпълнени изискванията на чл.124 ал.4 от ИК и Решение № 184-НС/07.06.2021г. на ЦИК, поради което на основание чл.72 ал.1 т.1 Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

 1. Отказва да публикува списък с представители за лицата с установени от „Информационно обслужване“ АД несъответствия, съгласно мотивната част на настоящото решение.
 2. Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23), списък с 248 представители на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г., както следва:

Име

ЕГН

Пълномощно

1

Александър Георгиев Александров

 

23-1∕08.07.2021 г.

2

Антони Светославов Сотиров

 

23-2∕08.07.2021 г.

3

Антоанета Георгиева Кръстева

 

23-3∕08.07.2021 г.

4

Борис Стефанов Вълков

 

23-4∕08.07.2021 г.

5

Борислав Райчев Борисов

 

23-5∕08.07.2021 г.

6

Веселин Цанев Добрев

 

23-7∕08.07.2021 г.

7

Искра Николова Бянова

 

23-8∕08.07.2021 г.

8

Методи Димитров Вуковски

 

23-10∕08.07.2021 г.

9

Невена Стефанова Георгиева

 

23-12∕08.07.2021 г.

10

Николай Лазаров Константинов

 

23-13∕08.07.2021 г.

11

Петьо Ангелов Дафинкичев

 

23-14∕08.07.2021 г.

12

Светлана Евтимова Радичкова

 

23-15∕08.07.2021 г.

13

Сияна Христова Ковачева

 

23-16∕08.07.2021 г.

14

Стефан Руменов Пелов

 

23-17∕08.07.2021 г.

15

Тамаш Йеньо Секереш

 

23-18∕08.07.2021 г.

16

Юлиян Йовков Стефанов

 

23-20∕08.07.2021 г.

17

Бойко Димитров Борисов

 

23-21∕08.07.2021 г.

18

Емил Георгиев Панев

 

23-22∕08.07.2021 г.

19

Кристиян Пламенов Искрев

 

23-23∕08.07.2021 г.

20

Петър Димитров Негушевски

 

23-24∕08.07.2021 г.

21

Боряна Миладинова Младенова

 

23-25∕08.07.2021 г.

22

Пламен Стефанов Софрониев

 

23-26∕08.07.2021 г.

23

Благоден Кръстев Цветков

 

23-27∕08.07.2021 г.

24

Мая Велкова Кулишева

 

23-28∕08.07.2021 г.

25

Стефани Цезаринова Милева

 

23-29∕08.07.2021 г.

26

Кристиян Благоденов Цветков

 

23-30∕08.07.2021 г.

27

Победа Николаева Кирилова

 

23-31∕08.07.2021 г.

28

Александър Ивов Иванов

 

23-32∕08.07.2021 г.

29

Теменужка Ичева Попова

 

23-33∕08.07.2021 г.

30

Маруся Бонева Захариева

 

23-34∕08.07.2021 г.

31

Камен Сашов Попов

 

23-35∕08.07.2021 г.

32

Димитър Стефанов Стефанов

 

23-36∕08.07.2021 г.

33

Васил Стефанов Василевски

 

23-37∕08.07.2021 г.

34

Наташа Михайлова Донкова

 

23-38∕08.07.2021 г.

35

Светла Маринова Павлова

 

23-39∕08.07.2021 г.

36

Александра Василева Негушевска

 

23-40∕08.07.2021 г.

37

Мария Петрова Кънчева- Ал Русан

 

23-41∕08.07.2021 г.

38

Миглена Свиленова Кущилова

 

23-42∕08.07.2021 г.

39

Татяна Станиславова Стефанова

 

23-43∕08.07.2021 г.

40

Магдалена Борисова Младенова

 

23-44∕08.07.2021 г.

41

Красимира Крумова Петрова

 

23-45∕08.07.2021 г.

42

Тодор Канев Канев

 

23-46∕08.07.2021 г.

43

Мариян Атанасов Георгиев

 

23-47∕08.07.2021 г.

44

Николай Велков Цанов

 

23-48∕08.07.2021 г.

45

Стефан Бончев Стефанов

 

23-49∕08.07.2021 г.

46

Калинка Кирилова Гърнева

 

23-50∕08.07.2021 г.

47

Румен Йорданов Ноев

 

23-51∕08.07.2021 г.

48

Валери Костадинов Еленков

 

23-52∕08.07.2021 г.

49

Любомир Генов Пелов

 

23-54∕08.07.2021 г.

50

Явор Георгиев Пеев

 

23-55∕08.07.2021 г.

51

Альоша Маков Даков

 

23-56∕08.07.2021 г.

52

Кирил Георгиев Георгиев

 

23-57∕08.07.2021 г.

53

Милко Ворчов Стефанов

 

23-58∕08.07.2021 г.

54

Анна Георгиева Гроздева

 

23-59∕08.07.2021 г.

55

Йорданка Асенова Ноева

 

23-60∕08.07.2021 г.

56

Диана Чернева Йотова- Митова

 

23-61∕08.07.2021 г.

57

Нина Николаева Богданова

 

23-62∕08.07.2021 г.

58

Венета Бонева Бешкова

 

23-64∕08.07.2021 г.

59

Григор Александров Стаменов

 

23-65∕08.07.2021 г.

60

Георги Ангелинов Марков

 

23-66∕08.07.2021 г.

61

Катюша Стефанова Томова

 

23-67∕08.07.2021 г.

62

Елена Иванова Томова

 

23-68∕08.07.2021 г.

63

Диана Николова Пеева

 

23-69∕08.07.2021 г.

64

Георги Светославов Пеев

 

23-70∕08.07.2021 г.

65

Атанас Нанов Минев

 

23-71∕08.07.2021 г.

66

Георги Димитров Марчин

 

23-72∕08.07.2021 г.

67

Александър Вельов Велчев

 

23-73∕08.07.2021 г.

68

Мирко Атанасов Джоргов

 

23-74∕08.07.2021 г.

69

Антоанета Божидарова Сотирова

 

23-76∕08.07.2021 г.

70

Йордан Георгиев Георгиев

 

23-77∕08.07.2021 г.

71

Ивелина Златкова Георгиева

 

23-79∕08.07.2021 г.

72

Спас Минков Тодоров

 

23-81∕08.07.2021 г.

73

Валентин Петков Заяков

 

23-82∕08.07.2021 г.

74

Наско Методиев Васильовски

 

23-83∕08.07.2021 г.

75

Анна Георгиева Янева

 

23-85∕08.07.2021 г.

76

Георги Димитров Тодоров

 

23-86∕08.07.2021 г.

77

Валентина Владимирова Кънчева

 

23-87∕08.07.2021 г.

78

Иван Димитров Петров

 

23-88∕08.07.2021 г.

79

Екатерина Любенова Джокич

 

23-89∕08.07.2021 г.

80

Мая Василева Манолова

 

23-90∕08.07.2021 г.

81

Веселин Красин Домусчиев

 

23-91∕08.07.2021 г.

82

Борислав Богданов Кацаров

 

23-93∕08.07.2021 г.

83

Венцислав Стоилов Гайдарски

 

23-96∕08.07.2021 г.

84

Веселин Любчев Хорозов

 

23-98∕08.07.2021 г.

85

Румен Недев Недев

 

23-99∕08.07.2021 г.

86

Славка Крумова Фратева

 

23-100∕08.07.2021 г.

87

Валерия Стойчева Гетова

 

23-101∕08.07.2021 г.

88

Илия Димитров Янев

 

23-102∕08.07.2021 г.

89

Юлия Петрова Найденова

 

23-103∕08.07.2021 г.

90

Боряна Йорданова Истаткова

 

23-104∕08.07.2021 г.

91

Донка Жечкова Петрова

 

23-106∕08.07.2021 г.

92

Петя Христова Добрева

 

23-107∕08.07.2021 г.

93

Мария Василева Стоилкова

 

23-109∕08.07.2021 г.

94

Елена Трифонова Димитрова

 

23-110∕08.07.2021 г.

95

Василка Любомирова Велева

 

23-113∕08.07.2021 г.

96

Александър  Наумов Ангарев

 

23-114∕08.07.2021 г.

97

Камелия Георгиева Димитрова Ангарева

 

23-115∕08.07.2021 г.

98

Христина Цветиева Радева

 

23-116∕08.07.2021 г.

99

Розита Василева Стоянова

 

23-118∕08.07.2021 г.

100

Весела Иванова  Стефанова

 

23-119∕08.07.2021 г.

101

Иванка Христова Василева

 

23-120∕08.07.2021 г.

102

Кристин Павлова Василска

 

23-123∕08.07.2021 г.

103

Даниела Василева Петрова

 

23-124∕08.07.2021 г.

104

Детелина Йорданова Илиева

 

23-125∕08.07.2021 г.

105

Димитър Емануилов Манолов

 

23-128∕08.07.2021 г.

106

Калоян Владимиров Начев

 

23-129∕08.07.2021 г.

107

Васил Димитров Еленков

 

23-130∕08.07.2021 г.

108

Веска Иванова Йонкова

 

23-133∕08.07.2021 г.

109

Кирил Стоилов Кръстев

 

23-135∕08.07.2021 г.

110

Петър Димитров Петров

 

23-136∕08.07.2021 г.

111

Антони Иванов Цветков

 

23-137∕08.07.2021 г.

112

Симеон Василев Златински

 

23-138∕08.07.2021 г.

113

Данаил Димитров Кузманов

 

23-139∕08.07.2021 г.

114

Марийка Николова Лазарова

 

23-140∕08.07.2021 г.

115

Христо Георгиев Христов

 

23-141∕08.07.2021 г.

116

Иванка Райчева Бакърджиева

 

23-142∕08.07.2021 г.

117

Димитър Христов Бакърджиев

 

23-143∕08.07.2021 г.

118

Иван Русков Куманов

 

23-144∕08.07.2021 г.

119

Мирослава Младенова Митова

 

23-145∕08.07.2021 г.

120

Георги Стефанов Момчев

 

23-146∕08.07.2021 г.

121

Мохамед Махер Шейх Ибрахим

 

23-147∕08.07.2021 г.

122

Поля Кирилова Арнаудова

 

23-148∕08.07.2021 г.

123

Емил Андреев Здравков

 

23-149∕08.07.2021 г.

124

Николинка Иванова Ангелова

 

23-150∕08.07.2021 г.

125

Иво Сашев Узунов

 

23-153∕08.07.2021 г.

126

Росица Русева Бенковска

 

23-154∕08.07.2021 г.

127

Лиляна Иванова Канелова

 

23-157∕08.07.2021 г.

128

Иван Василев Канелов

 

23-158∕08.07.2021 г.

129

Елена Иванова Канелова

 

23-159∕08.07.2021 г.

130

Димитър Ангелов Чикалов

 

23-160∕08.07.2021 г.

131

Йорданка Димитрова Чикалова

 

23-162∕08.07.2021 г.

132

Сийка Цветанова Владова

 

23-165∕08.07.2021 г.

133

Иван Стайков Димитров

 

23-167∕08.07.2021 г.

134

Георги Асенов Колев

 

23-168∕08.07.2021 г.

135

Лиляна Николова Антонова

 

23-169∕08.07.2021 г.

136

Красимир Методиев Белчев

 

23-170∕08.07.2021 г.

137

Дияна Великова Овчарова

 

23-171∕08.07.2021 г.

138

Илиана Илчова Паунова

 

23-172∕08.07.2021 г.

139

Бранимир Пламенов Панайотов

 

23-173∕08.07.2021 г.

140

Галина Ганчева Гьорева

 

23-175∕08.07.2021 г.

141

Валерия Цветанова Цанова

 

23-176∕08.07.2021 г.

142

Искра Петрова Цанова

 

23-177∕08.07.2021 г.

143

Лиляна Георгиева Първанова

 

23-179∕08.07.2021 г.

144

Кристина Людмилова Трифонова

 

23-180∕08.07.2021 г.

145

Изабел Максимова Петрова

 

23-181∕08.07.2021 г.

146

Тодор Илиев Тодоров

 

23-184∕08.07.2021 г.

147

Десислава Здравкова Иванова

 

23-185∕08.07.2021 г.

148

Емил Калинов Орлинов

 

23-186∕08.07.2021 г.

149

Венислав Валериев Горянов

 

23-187∕08.07.2021 г.

150

Ралица Димитрова Тодорова

 

23-188∕08.07.2021 г.

151

Валентин Йорданов Димитров

 

23-189∕08.07.2021 г.

152

Марин Борисов Илиев

 

23-190∕08.07.2021 г.

153

Роза Кирилова Иванова

 

23-191∕08.07.2021 г.

154

Георги Страхилов Георгиев

 

23-192∕08.07.2021 г.

155

Антоана Антонова Бъчварова

 

23-193∕08.07.2021 г.

156

Александър Панайотов Панайотов

 

23-194∕08.07.2021 г.

157

Васил Георгиев Белев

 

23-195∕08.07.2021 г.

158

Васил Стоянов Стоянов

 

23-196∕08.07.2021 г.

159

Велин Стойнев Методиев

 

23-197∕08.07.2021 г.

160

Володя Иванов Киров

 

23-199∕08.07.2021 г.

161

Георги Иванов Хубев

 

23-200∕08.07.2021 г.

162

Георги Борисов Минински

 

23-201∕08.07.2021 г.

163

Георги Емилов Йорданов

 

23-202∕08.07.2021 г.

164

Емилиян Ангелов Спасов

 

23-203∕08.07.2021 г.

165

Мария Иванова Атанасова

 

23-205∕08.07.2021 г.

166

Мария Цветкова Метанова

 

23-206∕08.07.2021 г.

167

Марио Данчов Николов

 

23-207∕08.07.2021 г.

168

Марин Василев Пенков

 

23-208∕08.07.2021 г.

169

Методи Володиев Крумов

 

23-209∕08.07.2021 г.

170

Мирослава Красимирова Гатева

 

23-210∕08.07.2021 г.

171

Павел Лозков Павлов

 

23-211∕08.07.2021 г.

172

Росен Иванов Ангелов

 

23-212∕08.07.2021 г.

173

Радослав Савов Комитов

 

23-213∕08.07.2021 г.

174

Стилиян Стоянов Иванов

 

23-214∕08.07.2021 г.

175

Теодор Симеонов Славев

 

23-215∕08.07.2021 г.

176

Тодор Трифонов Тодоров

 

23-216∕08.07.2021 г.

177

Явор Бойдев Нанков

 

23-217∕08.07.2021 г.

178

Владислав Николаев Димитров

 

23-219∕08.07.2021 г.

179

Евгени Павлов Мартинов

 

23-223∕08.07.2021 г.

180

Кеворк Едуард Каспарян

 

23-225∕08.07.2021 г.

181

Светослав Валентинов Пожидаев

 

23-227∕08.07.2021 г.

182

Георги Насков Манчев

 

23-228∕08.07.2021 г.

183

Силви Младенов Пасков

 

23-229∕08.07.2021 г.

184

Георги Красимиров Тучев

 

23-230∕08.07.2021 г.

185

Георги Николаев Георгиев

 

23-231∕08.07.2021 г.

186

Иво Бориславов Глухкин

 

23-232∕08.07.2021 г.

187

Людмила Стефанова Стефанова

 

23-233∕08.07.2021 г.

188

Емилия Бобева Касабова

 

23-234∕08.07.2021 г.

189

Боби Бобев Касабов

 

23-235∕08.07.2021 г.

190

Анна Костова  Ковачева

 

23-236∕08.07.2021 г.

191

Георги Иванов Петров

 

23-237∕08.07.2021 г.

192

Зоя Атанасова Червендинева

 

23-238∕08.07.2021 г.

193

Иван Анчев Витанов

 

23-239∕08.07.2021 г.

194

Ганка Рангелова Ваташка

 

23-240∕08.07.2021 г.

195

Татяна Крумовадимитрова Христова

 

23-241∕08.07.2021 г.

196

Цветелина Величкова Илиева

 

23-242∕08.07.2021 г.

197

Валерия Иванова Стаменова

 

23-243∕08.07.2021 г.

198

Милен Нешев Царевски

 

23-244∕08.07.2021 г.

199

Десислава Иванова Маркова

 

23-245∕08.07.2021 г.

200

Владимир Юриев Илков

 

23-246∕08.07.2021 г.

201

Нина Атанасова Дамянова

 

23-247∕08.07.2021 г.

202

Александър Божилов Кръстанов

 

23-248∕08.07.2021 г.

203

София Викторова Стоянова

 

23-249∕08.07.2021 г.

204

Йоана Тодорова Тодорова

 

23-250∕08.07.2021 г.

205

Ирина Антонова Тодорова

 

23-251∕08.07.2021 г.

206

Стела Алдомирова Енева

 

23-252∕08.07.2021 г.

207

Иво Ивайлов Милчев

 

23-254∕08.07.2021 г.

208

Сема Исмаил Ибрям

 

23-256∕08.07.2021 г.

209

Василка Младенова Горанова

 

23-257∕08.07.2021 г.

210

Мария Илиева Зашева

 

23-258∕08.07.2021 г.

211

Екатерина Илиева Лефтерова

 

23-259∕08.07.2021 г.

212

Божидар Иванов Емануилов

 

23-260∕08.07.2021 г.

213

Кирил Николаев Кирилов

 

23-261∕08.07.2021 г.

214

Надежда Илиева Кесарова

 

23-262∕08.07.2021 г.

215

Иван Михайлов Михайлов

 

23-263∕08.07.2021 г.

216

Виолетадимитрова Богданова

 

23-264∕08.07.2021 г.

217

Мирослав Величков Великов

 

23-265∕08.07.2021 г.

218

Митко Ценов Цеков

 

23-266∕08.07.2021 г.

219

Латинка Георгиева Разпопова

 

23-269∕08.07.2021 г.

220

Галина Димитрова Царевска

 

23-271∕08.07.2021 г.

221

Йоанна Илкова Михайлова

 

23-272∕08.07.2021 г.

222

Атанас Владимиров Димитров

 

23-274∕08.07.2021 г.

223

Анна Огнянова Попова- Исаева

 

23-275∕08.07.2021 г.

224

Даниела Илиева Мандева

 

23-276∕08.07.2021 г.

225

Виолета Петрова Филипова-Шопска

 

23-277∕08.07.2021 г.

226

Петър Георгиев Ковачев

 

23-278∕08.07.2021 г.

227

Орлин Георгиев Ваташки

 

23-279∕08.07.2021 г.

228

Мохамед Юсеф Албадри

 

23-280∕08.07.2021 г.

229

Ицко Георгиев Методиев

 

23-281∕08.07.2021 г.

230

Станчо Григоров Гьорев

 

23-283∕08.07.2021 г.

231

Койчо Димитров Златев

 

23-284∕08.07.2021 г.

232

Вера Гергинова Златева

 

23-285∕08.07.2021 г.

233

Илия Захариев Игликин

 

23-286∕08.07.2021 г.

234

Елена Богданова Павлова

 

23-288∕08.07.2021 г.

235

Ставри Стефанов Миленков

 

23-289∕08.07.2021 г.

236

Светозар Илиянов Павлов

 

23-290∕08.07.2021 г.

237

Радко Николов Трайков

 

23-291∕08.07.2021 г.

238

Снежка Рангелова Иванова

 

23-292∕08.07.2021 г.

239

Матей Тошев Масов

 

23-293∕08.07.2021 г.

240

Гергина Трайкова Димитрова

 

23-294∕08.07.2021 г.

241

Йордан Павлов Петров

 

23-296∕08.07.2021 г.

242

Еньо Енев Савов

 

23-297∕08.07.2021 г.

243

Маргарита Йорданова Драгоева

 

23-299∕08.07.2021 г.

244

Бистра Томова Герова

 

23-300∕08.07.2021 г.

245

Велка Иванова Пенева

 

23-301∕08.07.2021 г.

246

Красимира Ангелова Ангелова

 

23-302∕08.07.2021 г.

247

Надежда Николова Михалева

 

23-303∕08.07.2021 г.

248

Никола Антонов Митов

 

23-304∕08.07.2021 г.

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 09.07.2021 в 17:44 часа

Календар

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения