Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 137–НС
София, 09.07.2021

ОТНОСНО: допълнение на Решение № 95-НС/02.07.2021 г. на РИК 23

 С  решение № 95-НС/02.07.2021 г. Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София (РИК 23) е определила Категории длъжностни лица, съгласно Изборния кодекс, имащи право на достъп до залата на РИК по време на приемане на изборните книжа и до Изчислителния пункт на РИК и ред на допускане

Във връзка с  горното и на основание чл. 72, ал. 1, т.1, т. 22-24 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София (РИК 23)

 

РЕШИ

Допълва решение № 95-НС/02.07.2021 г. на РИК 23, както следва:

Регистрираните кандидати, наблюдателите, застъпниците на кандидатските листи, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати се допускат в определената за тях зона в частта на РИК 23 в МФЗС „Арена Армеец София“ през вход „Б“, след измерване на телесната температура с безконтактен термометър. Лицата се снабдяват с карта „Посетител“ и се придружават до и от определената за тях зона от член на РИК или технически сътрудник на РИК 23.

В зоната на паркинга на МФЗС „Арена Армеец София“, не се допуска преминаването и паркирането на транспортни средства, освен на тези със служебно заетите лица.  

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 09.07.2021 в 17:44 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения