Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 138–НС
София, 10.07.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Младост”

 

В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 270/09.07.2021г. от кмета на район „Младост” с предложение за освобождаване на общо 24 членове в 20 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ – СДС - 1 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 4 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 3 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 7 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 2 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 7 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Младост” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234615005

Член

Илиян Юлиянов Александров

 

Мирослава Младенова Митова

 

234615006

Председател

Димитър Георгиев Яшов

 

Фикрет Ахмедов Черкезов

 

234615020

Член

Фаркат Хатиб Мустафа

 

Иван Петков Николов

 

234615020

Член

Людмила Кирилова Левакова

 

Марияна Пенчева Хаджийска

 

234615025

Зам. председател

Кристиян Здравков Воденичаров

 

Боян Александров Димитров

 

234615025

Член

Мартин Иванов Иванов

 

Сребрен Бориславов Аргиров

 

234615042

Член

Николай Георгиев Петров

 

Христо Николаев Николов

 

234615046

Член

Георги Валентинов Табашки

 

Анелия Милчева Гроздева

 

234615051

Член

Елица Юриева Дамянова-Иванова

 

Димитринка Стоянова Бързашка

 

234615075

Председател

Мариан Ивайлов Михайлов

 

Ася Николаева Попова

 

234615087

Председател

Кристен Генчева Генчева

 

Таня Илиева Асенова

 

234615096

Член

Борислав Владимиров Владимиров

 

Савина Иванова Иванова

 

234615102

Член

Сергей Веселинов Иванов

 

Адриана Иванова Иванова

 

234615106

Секретар

Мила Петрова Стефанова

 

Иван Йорданов Никифоров

 

234615107

Член

Цветелина Янкова Янкова

 

Иван Давидов Ангелов

 

234615107

Член

Бенджамин Барух Чакъров

 

Петя Димитрова Ганева

 

234615111

Член

Иван Руменов Станчев

 

Надя Костадинова Иванова

 

234615114

Секретар

Марин Иванов Димитров

 

Дилян Димитров Давидков

 

234615116

Председател

Валентина Стефанова Илиева

 

Иван Станчев Бакалов

 

234615120

Секретар

Петко Николов Радев

 

Росица Тодорова Вапцарова

 

234615123

Член

Росица Тодорова Вапцарова

 

Петко Николов Радев

 

234615127

Член

Полина Емануилова Капитанска

 

Антоанета Николайчева Негрова

 

234615127

Член

Антоанета Зиновиева Янес

 

Ивайло Божидаров Иванов

 

234615129

Член

Георги Ангелов Лилов

 

Свилен Пенчев Илиев

 

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове.

 1. Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

138–НС/10.07.2021 г.

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Младост”

В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 270/09.07.2021г. от кмета на район „Младост” с предложение за освобождаване на общо 24 членове в 20 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ – СДС - 1 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 4 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 3 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 7 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 2 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 7 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Младост” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234615005

Член

Илиян Юлиянов Александров

 

Мирослава Младенова Митова

 

234615006

Председател

Димитър Георгиев Яшов

 

Фикрет Ахмедов Черкезов

 

234615020

Член

Фаркат Хатиб Мустафа

 

Иван Петков Николов

 

234615020

Член

Людмила Кирилова Левакова

 

Марияна Пенчева Хаджийска

 

234615025

Зам. председател

Кристиян Здравков Воденичаров

 

Боян Александров Димитров

 

234615025

Член

Мартин Иванов Иванов

 

Сребрен Бориславов Аргиров

 

234615042

Член

Николай Георгиев Петров

 

Христо Николаев Николов

 

234615046

Член

Георги Валентинов Табашки

 

Анелия Милчева Гроздева

 

234615051

Член

Елица Юриева Дамянова-Иванова

 

Димитринка Стоянова Бързашка

 

234615075

Председател

Мариан Ивайлов Михайлов

 

Ася Николаева Попова

 

234615087

Председател

Кристен Генчева Генчева

 

Таня Илиева Асенова

 

234615096

Член

Борислав Владимиров Владимиров

 

Савина Иванова Иванова

 

234615102

Член

Сергей Веселинов Иванов

 

Адриана Иванова Иванова

 

234615106

Секретар

Мила Петрова Стефанова

 

Иван Йорданов Никифоров

 

234615107

Член

Цветелина Янкова Янкова

 

Иван Давидов Ангелов

 

234615107

Член

Бенджамин Барух Чакъров

 

Петя Димитрова Ганева

 

234615111

Член

Иван Руменов Станчев

 

Надя Костадинова Иванова

 

234615114

Секретар

Марин Иванов Димитров

 

Дилян Димитров Давидков

 

234615116

Председател

Валентина Стефанова Илиева

 

Иван Станчев Бакалов

 

234615120

Секретар

Петко Николов Радев

 

Росица Тодорова Вапцарова

 

234615123

Член

Росица Тодорова Вапцарова

 

Петко Николов Радев

 

234615127

Член

Полина Емануилова Капитанска

 

Антоанета Николайчева Негрова

 

234615127

Член

Антоанета Зиновиева Янес

 

Ивайло Божидаров Иванов

 

234615129

Член

Георги Ангелов Лилов

 

Свилен Пенчев Илиев

 

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове.

 1. Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 10.07.2021 в 18:25 часа

Календар

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения