Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 141-НС
София, 10.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък с представители на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

 

Постъпило е заявление с вх. № 275/10.07.2021г. на РИК 23 от Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, представлявана от Мая Божидарова Манолова – Найденова, чрез Златомир Спасов Николов, в качеството му на пълномощник, с коeто e представен списък с 50 (петдесет) представители на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ в изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г. Посочени са три имена, ЕГН, номер и дата на пълномощните. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в Двадесет и трети ИР

Списъкът с предложените представители е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като са установени следните несъответствия:

Име

ЕГН

Пълномощно

Грешка

Кръстьо Бориславов Кабов

 

23002/09.07.2021

Кръстьо Бориславов Кабов (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (КРЪСТЮ БОРИСЛАВОВ КАБОВ)

Биляна Калинова Манолова

 

23009/09.07.2021

Биляна Калинова Манолова (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (БИЛЯНА КАЛИНОВА МАНОЛОВА-МИРЧЕВА)

Мариела Стоянова Милева

 

23024/09.07.2021

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

Янис Милчев Хъмчев

 

23028/09.07.2021

Янис Милчев Хъмчев (ЕГН: …………….) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МАРИЕЛА СТОЯНОВА МИЛЕВА)
Лицето се повтаря в списъка с различни имена

Антоанета Христова Кадиева

 

23042/09.07.2021

Лицето се повтаря в списъка

Михаела Стойчева Георгиева

 

23043/09.07.2021

Лицето се повтаря в списъка

Ваня Костадинова Нецова

 

23044/09.07.2021

Лицето се повтаря в списъка

Иво Ангелов Нецов

 

23045/09.07.2021

Лицето се повтаря в списъка

 

Поради което на същите следва да бъде отказано публикуване.

За общо 42 предложени представители са изпълнени изискванията на чл.124 ал.4 от ИК и Решение № 184-НС/07.06.2021г. на ЦИК, поради което на основание чл.72 ал.1 т.1 Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

 

РЕШИ:

 1. Отказва да публикува списък с представители за лицата с установени от „Информационно обслужване“ АД несъответствия, съгласно мотивната част на настоящото решение.
 2. Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23), списък с 42 представители на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г., както следва:

Име

ЕГН

Пълномощно

1

Румяна Петрова Китанчева

 

23001/09.07.2021

2

Екатерина Данчева Тренева

 

23003/09.07.2021

3

Десислава Радославова Тренева

 

23004/09.07.2021

4

Радослав Добромиров Тренев

 

23005/09.07.2021

5

Кирил Костадинов Георгиев

 

23006/09.07.2021

6

Кристиян Теодоров Мирчев

 

23007/09.07.2021

7

Божидар Янчов Янков

 

23008/09.07.2021

8

Ивайло Станиславов Дамянов

 

23010/09.07.2021

9

Тодор Георгиев Оведенски

 

23011/09.07.2021

10

Теодор Костадинов Мирчев

 

23012/09.07.2021

11

Пламена Красимирова Ганчева

 

23013/09.07.2021

12

Ивайло Пламенов Танчев

 

23014/09.07.2021

13

Ирена Салихова Арнаудова

 

23015/09.07.2021

14

Виктор Динев Стоев

 

23016/09.07.2021

15

Петя Петрова Каменова

 

23017/09.07.2021

16

Лора Божидарова Каменова

 

23018/09.07.2021

17

Владимир Миланов Драганов

 

23019/09.07.2021

18

Калина Щерева Николова

 

23020/09.07.2021

19

Ирена Генчева Григорова

 

23021/09.07.2021

20

Милен Георгиев Костадинов

 

23022/09.07.2021

21

Сиана Николова Николова

 

23023/09.07.2021

22

Мария Динева Рачева

 

23025/09.07.2021

23

Светла Лазарова Георгиева

 

23026/09.07.2021

24

Натали Димитрова Анева

 

23027/09.07.2021

25

Марина Николова Христова

 

23029/09.07.2021

26

Христослав Лазаров Христов

 

23030/09.07.2021

27

Мария Христославова Христова

 

23031/09.07.2021

28

Антон Стоянов Маджирски

 

23032/09.07.2021

29

Снежанка Стоянова Маджирска

 

23033/09.07.2021

30

Виктория Васкова Тонева

 

23034/09.07.2021

31

Светлана Йорданова Димитрова

 

23035/09.07.2021

32

Мариета Здравкова Тонева

 

23036/09.07.2021

33

Антоанета Христова Кадиева

 

23037/09.07.2021

34

Михаела Стойчева Георгиева

 

23038/09.07.2021

35

Ваня Костадинова Нецова

 

23039/09.07.2021

36

Иво Ангелов Нецов

 

23040/09.07.2021

37

Яни Иванов Кисьов

 

23041/09.07.2021

38

Цеца Ангелова Тонева

 

23046/09.07.2021

39

Здравко Васков Тонев

 

23047/09.07.2021

40

Григор Красимиров Методиев

 

23048/09.07.2021

41

Божидар Миленов Стоев

 

23049/09.07.2021

42

Васко Здравков Тонев

 

23050/09.07.2021

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 10.07.2021 в 18:25 часа

Календар

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения