Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 142–НС
София, 10.07.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

 

В РИК 23 са постъпили е заявления с вх. № 274/10.07.2021 г. и вх. № 287/10.07.2021г. от КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, представлявана от Мая Божидарова Манолова – Найденова, чрез Златомир Спасов Николов в качеството му на пълномощник за регистрация на застъпници в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021

Заявлението е първо по ред, вписано под № 4 във входящия регистъра на предложените за регистрация застъпници. Със заявленията са предложени общо 2 броя застъпници на кандидатската листа за народни представители на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“. Към заявленията (Приложение № 39-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно, списък на предложените застъпници в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., декларации по чл.3, ал.3, чл. 117, ал. 3 и чл.120, ал.3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 от ИК- 2 бр. Списъкът е представен на хартиен носител и на технически носител.

Списъкът на предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като не са установени несъответствия.

За предложените 2 броя застъпници е изпълнено изискването на чл.117 от ИК и Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК и същите следват да бъдат регистрирани.

Поради което и на основание чл. 72, ал.1 т.15, чл.117 и чл. 118, ал.1 и 2 от ИК и Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК, РИК 23,

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА 2 броя застъпници Валери Спасов Николов с ЕГН ………… и Христина Веселинова Тодорова с ЕГН ……. общо на кандидатската листа за народни представители на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Регистрираните застъпници да се впишат в електронния регистър на Районна избирателна комисия в 23 район-София, област София-град. На регистрираните застъпници се издава удостоверение.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 10.07.2021 в 18:25 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения