Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 143-НС
София, 10.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък с представители на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

 

Постъпили са заявления с вх. № 278/10.07.2021г. и вх. № 282/10.07.2021г на РИК 23 от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“,  представлявана от Атанас Атанасов и Христо Иванов чрез Петър Ясенов Маринов и Антонина Минчева Душева, в качеството им на пълномощници, с коeто е представен списък с 47 (четиридесет и седем) представители на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г. Посочени са три имена, ЕГН, номер и дата на пълномощните. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в Двадесет и трети ИР

Списъкът с предложените представители е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като са установени следните несъответствия:

Име

ЕГН

Пълномощно

Грешка

Елена Иванова Петрова

 

113 от 10.07.2021г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 234608018

Веселина Пенчева Георгиева-Стоянова

 

115 от 10.07.2021г.

Лицето е регистрирано като член на СИК 234610116

Валентин Бориславов Дурчев

 

117 от 10.07.2021г.

Невалидно ЕГН (10 цифри)

Десислва Георгиева Данова

 

120 от 10.07.2021г.

Десислва Георгиева Данова (ЕГН: ) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ДАНОВА)

Петя Христова Добрева

 

142 от 10.07.2021г.

Лицето е регистрирано за представител от БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

Поради което на същите следва да бъде отказано публикуване.

За общо 42 предложени представители са изпълнени изискванията на чл.124 ал.4 от ИК и Решение № 184-НС/07.06.2021г. на ЦИК, поради което на основание чл.72 ал.1 т.1 Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

 1. Отказва да публикува списък с представители за лицата с установени от „Информационно обслужване“ АД несъответствия, съгласно мотивната част на настоящото решение.
 2. Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23), списък с 42 представители на Коалиция КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г., както следва:
 

Име

ЕГН

Пълномощно

1

Ема Емилова Кичева

 

114 от 10.07.2021г.

2

Борислав Росенов Радушев

 

116 от 10.07.2021г.

3

Любомир Илиев Андреев

 

118 от 10.07.2021г.

4

Катерина Илиева Коевска

 

119 от 10.07.2021г.

5

Стела Павлова Павлова

 

121 от 10.07.2021г.

6

Елена Димитрова Димитрова

 

122 от 10.07.2021г.

7

Татяна Александрова Атанасова

 

123 от 10.07.2021г.

8

Емил Емилов Георгиев

 

124 от 10.07.2021г.

9

Свилен Сашков Делчев

 

125 от 10.07.2021г.

10

Мартина Иванова Мициева-Велиа

 

126 от 10.07.2021г.

11

Елизабет Валентинова Чавдарска

 

127 от 10.07.2021г.

12

Гергана Дилянова Николчева

 

128 от 10.07.2021г.

13

Анна Стефанова Гръблянова

 

129 от 10.07.2021г.

14

Рене Иванова Томова

 

130 от 10.07.2021г.

15

Милена Николова Кънева

 

131 от 10.07.2021г.

16

Наталия Ангелова Попова

 

132 от 10.07.2021г.

17

Атанас Христов Начков

 

133 от 10.07.2021г.

18

Ефросина Александрова Христова

 

134 от 10.07.2021г.

19

Илиана Георгиева Димитрова

 

135 от 10.07.2021г.

20

Филип Тодоров Манолов

 

136 от 10.07.2021г.

21

Дарина Христова Сарафова

 

137 от 10.07.2021г.

22

Георги Христов Христов

 

138 от 10.07.2021г.

23

Данаил Иванов Димитров

 

139 от 10.07.2021г.

24

Лазар Александров Хрисимов

 

140 от 10.07.2021г.

25

Михаил Бориславов Борисов

 

141 от 10.07.2021г.

26

Радина Евгениева Иванова

 

143 от 10.07.2021г.

27

Екатерина Пламенова Маджарова

 

144 от 10.07.2021г.

28

Вероника Красенова Бонева

 

145 от 10.07.2021г.

29

Богомил Чавдаров Коларов

 

146 от 10.07.2021г.

30

Симеон Петев Цончев

 

147 от 10.07.2021г.

31

Моника Василева Хрисчева

 

148 от 10.07.2021г.

32

Надежда Владимирова Табакова - Асенова

 

201/10.07.2021 г.

33

Вера Асенова Асенова

 

202/10.07.2021 г.

34

Иван Асенов Асенов

 

203/10.07.2021 г.

35

Райна  Иванова Несторова

 

204/10.07.2021 г.

36

Марин Йорданов Агандеров

 

205/10.07.2021 г.

37

Румяна Анастасова Николова

 

206/10.07.2021 г.

38

Станой Иванов Ботев

 

207/10.07.2021 г.

39

Иво Ангелов Андреев

 

208/10.07.2021 г.

40

Бенямин Имануел Хандел

 

209/10.07.2021 г.

41

Борис Георгиев Аврамов

 

210/10.07.2021 г.

42

Борис Борисов Станимиров

 

211/10.07.2021 г.

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 10.07.2021 в 18:25 часа

Календар

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения