Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 147–НС
София, 10.07.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Изгрев”

 

В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 284/10.07.2021г. от кмета на район „Изгрев” с предложение за освобождаване на общо 46 членове в 29 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ – СДС - 17 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 2 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 2 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 9 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 6 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 10 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Изгрев” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234608003

Член

Стамена Миланова Тасева

 

Стефка Благоева Лазарова

 

234608035

Зам. председател

Анна Николаева Стамова

 

Димитър Николаев Дуковски

 

234608007

Зам. председател

Димитър Николаев Дуковски

 

Анна Николаева Стамова

 

234608001

Зам. председател

Антония Руменова Тренева

 

Силвия Иванова Сиркова

 

234608003

Член

Кристиян Любомиров Милошев

 

Александър Владимиров Николов

 

234608034

Член

Невяна Александрова Кръстева

 

Мартин Владимиров Салджиев

 

234608036

Член

Мария Веселинова Мильова

 

Стефани Валентинова Василева

 

234608018

Председател

Венета Тодорова Методиева

 

Васил Кирилов Станев

 

234608022

Зам. председател

Свилен Младенов Балабанов

 

Пламен Велчов Герчев

 

234608044

Председател

Пламен Велчов Герчев

 

Ева Томи Томова-Грекова

 

234608005

Член

Стоянка Божинова Великова

 

Елизабет Стойчева Йорданова

 

234608024

Член

Добриана Красимирова Йорданова

 

Камелия Асенова Асенова

 

234608002

Член

Румяна Гаврилова Евтимова

 

Емил Костадинов Лукаев

 

234608005

Член

Петър Димитров Георгиев

 

Десислава Руменова Треновска

 

234608018

Член

Данаил Иванов Димитров

 

Елена Иванова Петрова

 

234608032

Зам. председател

Божидар Стефанов Христов

 

Динко Величков Господинов

 

234608040

Член

Василка Йорданова Милева

 

Григор Стефанов Лекаров

 

234608029

Член

Детелина Борисова Калчева Станкова

 

Владислава Таскова Шаламанова

 

234608008

Член

Петранка Филипова Спасова

 

Стела Димитрова Лазарова-Щуркова

 

234608006

Член

Стела Димитрова Лазарова-Щуркова

 

Валери Траянов Иванов

 

234608027

Секретар

Искра Цветкова Петрова

 

Лилия Любенова Стоименова

 

234608029

Зам. председател

Лилия Любенова Стоименова

 

Искра Цветкова Петрова

 

234608030

Секретар

Иванка Иванова Начева

 

Фани Йорданова Йосифова

 

234608040

Член

Мария Пламенова Първанова

 

Миглена Ненчева Ненкова

 

234608009

Секретар

Стоян Иванов Димитров

 

Галина Валериева Трифонова

 

234608030

Зам. председател

Яна Станиславова Даракчиева

 

Радостина Оленинова Конова

 

234608031

Зам. председател

Виктор Станиславов Даракчиев

 

Мария Игнатова Маловска

 

234608032

Член

Ясен Красимиров Павлов

 

Таньо Тошев Гочев

 

234608024

Член

Боян Георгиев Хаджийски

 

Зоя Петрова Железарова

 

234608042

Председател

Габриела Тодорова Добрева

 

Иван Бойков Иванов

 

234608031

Секретар

Максимилиян Борилов Златанов

 

Рослана Киркова Илиева

 

234608026

Зам. председател

Методи Георгиев Савов

 

Елка Стоилова Кръстева

 

234608016

Член

Галина Величкова Савова-Петрова

 

Ангел Ивайлов Първанов

 

234608018

Член

Иван Димитров Караньотов

 

Лина Стоянова Маркова

 

234608036

Зам. председател

Елка Стоилова Кръстева

 

Николай Маринов Джантов

 

234608036

Член

Лилия Петкова Жотева

 

Кристина Симеонова Георгиева

 

234608008

Секретар

Теодора Петрова Стефанова

 

Габриела Георгиева Кръстева

 

234608012

Зам. председател

Цвета Симеонова Беловска

 

Димитър Йорданов Карпузов

 

234608025

Член

Илиян Николаев Червенски

 

Марио Серафимов Найденов

 

234608031

Член

Биляна Стоянова Георгиева

 

Христо Борисов Ангелов

 

234608015

Зам. председател

Жанет Христова Асърджиева

 

Юлияна Михайлова Христова

 

234608022

Член

Юлияна Михайлова Христова

 

Камелия Стефанова Николова

 

234608036

Член

Александър Златков Атанасов

 

Лиляна Николова Божинова

 

234608008

Член

Йорданка Цветанова Маловска

 

Цветанка Николова Станчева

 

234608021

Секретар

Пламен Нейков Нейчев

 

Павлинка Димова Калдерон

 

234608011

Член

Росен Стоянов Андреев

 

Красимир Тодоров Станилов

 

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове.

 1. Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 10.07.2021 в 18:25 часа

Календар

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения