Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 148–НС
София, 10.07.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Студентски”

 

В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 285/10.07.2021г. от кмета на район „Студентски” с предложение за освобождаване на общо 40 членове в 31 СИК, както следва: от квотата на КП ГЕРБ – СДС - 12 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 6 бр. членове , КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 4 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 6 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 6 бр. членове, КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 6 бр., по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Студентски” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234616003

Член

Тодор Ивайлов Гиновски

 

Тодор Георгиев Куртов

 

234616012

Зам. председател

Александър Иванов Георгиев

 

Марио Владимиров Борисов

 

234616047

Председател

Божидар Йорданов Соколов

 

Виктория Николаева Цокова

 

234616046

Секретар

Виктория Николаева Цокова

 

Николай Кръстев Цоков

 

234616051

Член

Денис Айханов Фахрединов

 

Мерт Сейхан Мехмед

 

234616006

Член

Пламен Вълчев Ангелов

 

Калоян Стоянов Анадолиев

 

234616016

Член

Теодор Георгиев Илков

 

Мартин Василев Василев

 

234616037

Член

Николай Кръстев Цоков

 

Петя Петрова Атанасова

 

234616048

Председател

Юлиян Христов Аврамов

 

Мартин Григоров Огнянов

 

234616003

Член

Ирена Миткова Дойчева

 

Ивайло Господинов Господинов

 

234616006

Зам. председател

Миглена Маринова Петрова

 

Николай Василев Статев

 

234616021

Секретар

Росица Иванова Пенева

 

Костадин Василев Атанасов

 

234616030

Член

Венко Спасов Божанов

 

Весела Иванова Иванова

 

234616045

Секретар

Мариян Ангелов Ников

 

Богомил Стефанов Тодоров

 

234616045

Председател

Богомил Стефанов Тодоров

 

Мариян Ангелов Ников

 

234616049

Член

Моника Станиславова Пейкова

 

Йордан Веселинов Сяров

 

234616004

Зам. председател

Вероника Иванова Тонева

 

Венера Александрова Филева

 

234616050

Секретар

Венера Александрова Филева

 

Елеонора Владимирова Пейчева

 

234616001

Член

Александър Василев Лонгочев

 

Виктория Богданова Димитрова

 

234616008

Председател

Маринела Юлиянова Николова-Иванова

 

Красимира Георгиева Андонова

 

234616055

Член

Адриана Добрева Цветанова

 

Мила Димчева Манолова

 

234616056

Председател

Михаела Маринова Куртева

 

Наско Стефанов Смиленов

 

234616016

Член

Тодор Иванов Иванов

 

Нина Юлчева Динкова

 

234616033

Член

Юри Анатолиев Цветков

 

Николай Рангелов Рангелов

 

234616027

Член

Петьо Анастасов Хаджиев

 

Галина Красимирова Герова

 

234616042

Зам. председател

Мария Димитрова Дженева

 

Мая Йовкова Маринова

 

234616029

Председател

Орлин Велинов Иванов

 

Рада Василева Казакова

 

234616042

Член

Ангел Танев Арахангелов

 

Камелия Антонова Иванова

 

234616023

Член

Моника Георгиева Игнатова-Романова

 

Иван Валентинов Петков

 

234616043

Член

Мира Мирославова Симеонова

 

Вили Илиянова Кръстева

 

234616055

Член

Кирил Радославов Коцев

 

Моника Станиславова Пейкова

 

234616024

Председател

Живко Христов Димитров

 

Владислав Димитров Войнов

 

234616026

Член

Божидар Валентинов Плугчиев

 

Емилияна Венциславова Велчева

 

234616016

Председател

Калоян Красимиров Григоров

 

Лефтера Добрева Мутафчийска

 

234616049

Председател

Деница Славчева Иванова

 

Вера Стефанова Манчовска

 

234616039

Член

Памела Олегова Георгиева

 

Цветан Ганчев Александров

 

234616042

Член

Мария-Магдалена Николаева Лазарова

 

Юзджан Мустафа Ахмед

 

234616004

Председател

Юзджан Мустафа Ахмед

 

Муса Усаин Барабун

 

234616024

Секретар

Анета Петрова Спирова

 

Борислав Спасов Туев

 

234616049

Секретар

Наско Стефанов Смиленов

 

Никола Станимиров Тодоров

 

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове.

 1. Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 10.07.2021 в 18:25 часа

Календар

Решения

 • № 160 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

 • № 159 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

 • № 158 / 15.07.2021

  относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения