Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 15-НС
София, 28.05.2021

ОТНОСНО: Утвърждаване на единна номерация на издаваните от РИК удостоверения за регистрация на кандидати за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021  г.

 

Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София като взе предвид, че на регистрираните кандидати следва да бъдат издавани удостоверения, на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 ИК, т. 21 от Решение № 118-НС/25.05.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23),

РЕШИ:

Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) издава Удостоверения на регистрираните кандидати за народни представители, които имат единна последователна номерация от вида АА-ВВ, където:

АА e пореден номер от входящ регистър на кандидатите за народни представители и

ВВ е пореден номер на кандидата в съответната кандидатската листа.

Датата на удостоверението е датата на регистрацията на съответния кандидат за народен представител.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 28.05.2021 в 14:20 часа

Календар

Решения

  • № 160 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Соня Дакова, член на СИК 234602051 относно различни по рода си нарушения на изборния процес в избирателната секция

  • № 159 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Любомира Любомирова Недялкова относно искане на СИК 234608006 за изплащане на допълнителни възнаграждения

  • № 158 / 15.07.2021

    относно: Жалба от Диана Нинова Тонова, председател на РС на БСП „Триадица“ относно невъзможност на избиратели да упражнят правото си на глас

всички решения